Tạo quảng cáo trên Facebook dành cho thương nhân tại Trung Quốc

Thiết lập quảng cáo trên Facebook qua đại lý bán quảng cáo trên Facebook

Trước khi có thể bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook, bạn cần thiết lập trình quản lý kinh doanh của Facebook (BM), tài khoản người quản lý quảng cáo Facebook và trang Facebook thông qua đại lý bán lẻ trên Facebook được ủy quyền tại Trung Quốc. Nếu bạn là thương nhân tại Trung Quốc, hãy thiết lập một trong những người bán lẻ sau để bắt đầu tiếp thị trên Facebook:

Mỗi người bán lại được liệt kê ở trên biểu mẫu ứng dụng mà bạn cần hoàn tất, sử dụng những thông tin sau:

  • Số điện thoại di động hợp lệ tại Trung Quốc
  • Địa chỉ email hợp lệ
  • Bản Scan giấy phép kinh doanh Trung Quốc (như hình ảnh ở định dạng JPEG hoặc PNG)
  • Mã số giấy phép kinh doanh 18 chữ số như đã nêu trên giấy phép kinh doanh Trung Quốc của bạn
  • Tên doanh nghiệp được ghi trên Giấy phép kinh doanh của Trung Quốc
  • Địa chỉ kinh doanh của bạn như đã nêu trên giấy phép kinh doanh Trung Quốc

Sau khi gửi ứng dụng, Cửa hàng của bạn cần phê duyệt cả đại lý quảng cáo trên Facebook và Facebook. Điều này có thể mất tối đa 2 – 3 ngày làm việc.

Khi đã phê duyệt ứng dụng, đại diện từ đại lý liên hệ bạn theo số điện thoại di động để chia sẻ thông tin chi tiết về các bước tiếp theo sau:

  1. Quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo trên Facebook của bạn sử dụng địa chỉ email bạn đã cung cấp trong biểu mẫu ứng dụng khi đăng ký với đại lý là ID tài khoản Facebook của bạn. Bạn cần đặt mật khẩu cho tài khoản Facebook mới của mình qua chức năng đặt lại mật khẩu trên Facebook.

  2. Thực hiện thanh toán cho đại lý cho tín dụng quảng cáo trên Facebook trên tài khoản quảng cáo, để bạn có thể bắt đầu sử dụng những tín dụng quảng cáo này để mua quảng cáo trên Facebook.

Tích hợp cửa hàng Shopify bằng quảng cáo trên Facebook

Việc thêm Meta Pixel vào cửa hàng trực tuyến của bạn có thể giúp bạn hiểu cách khách hàng từ Facebook tương tác với cửa hàng của bạn. Tìm hiểu về cách thêm Meta Pixel vào cửa hàng Shopify của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí