Danh sách kiểm tra chung dành cho việc bán hàng tại Trung Quốc

Danh sách kiểm tra này bao gồm tất cả những bước cần thực hiện để bắt đầu sử dụng Shopify. Các bước bao gồm những việc bạn cần làm trước khi bắt đầu sử dụng Shopify và hướng dẫn bạn khai trương và quảng cáo cửa hàng trực tuyến của mình. Có thể bạn sẽ cần in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu thiết lập cửa hàng Shopify, bạn cần hiểu rõ mục tiêu của mình. Hãy tự hỏi những câu hỏi cơ bản về cửa hàng. Điều này có thể giúp bạn tập trung chú ý và đẩy nhanh quá trình thiết lập. Có thể bạn cũng sẽ muốn suy nghĩ về gói giá đáp ứng nhu cầu của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần chọn gói cho đến khi kết thúc dùng thử miễn phí.

Bước đầu tiên

Trước khi lưu kho sản phẩm cho cửa hàng Shopify, bạn cần nhập một số thông tin về bản thân và cửa hàng. Bạn cần quyết định một số tiêu chuẩn cơ bản cho hồ sơ niêm yết sản phẩm và các giao dịch của khách hàng. Ngoài ra, bạn cần thiết lập miền để đảm bảo khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của mình trên mạng.

Sắp xếp cửa hàng

Diện mạo của cửa hàng và loại sản phẩm bạn sắp bán là hai thành phần quan trọng nhất của cửa hàng trực tuyến. Hãy thử một số chủ đề khác nhau để xem chủ đề nào trông đẹp nhất, rồi thêm một số sản phẩm để bán. Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm bạn dự định cung cấp, việc thêm và sắp xếp hồ sơ niêm yết sản phẩm có thể là bước tốn thời gian nhất để thiết lập cửa hàng Shopify. Hãy đảm bảo dành nhiều thời gian để thêm sản phẩm, sắp xếp sản phẩm thành các nhóm hợp lý và cài đặt thông tin cần thiết về thuế và vận chuyển.

Thử nghiệm cửa hàng

Trước khi bạn ra mắt cửa hàng trực tuyến, hãy thử đặt vài đơn hàng kiểm tra để xem cách thức hoạt động của quá trình thanh toán.

Ra mắt cửa hàng trực tuyến

Sau khi chọn gói và thử nghiệm cửa hàng trực tuyến, bạn đã sẵn sàng ra mắt cửa hàng của mình.

Thêm kênh bán hàng trực tuyến khác

Sau khi ra mắt cửa hàng trực tuyến, công việc kinh doanh của bạn có thể hưởng lợi từ việc thêm một số kênh trực tuyến khác vào cửa hàng Shopify. Có một số kênh trực tuyến tùy chọn để bạn thêm vào trang quản trị Shopify khi bán hàng trực tuyến.

Quảng cáo công việc kinh doanh

Sau khi ra mắt cửa hàng trực tuyến, bạn cần quảng cáo cửa hàng. Bạn có thể cải thiện khả năng hiển thị của cửa hàng trực tuyến bằng cách xác định rõ siêu dữ liệu của trang chủ và quảng cáo cửa hàng trực tuyến trong tất cả không gian phù hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí