Tworzenie klientów

Utwórz klienta hurtowego, przypisując go do cennika. Po przypisaniu go do cennika możesz tworzyć zamówienia w jego imieniu. Jeśli chcesz, aby zalogował się on do Twojej hurtowni i utworzył własne zamówienia, musisz zaprosić go do utworzenia kont hurtowni. Możesz również umożliwić klientowi rejestrację w celu założenia własnych kont hurtowni.

Zanim zaczniesz

Musisz mieć:

 • cennik sprzedaży hurtowej, z którym powiązany jest tag.
 • klienta. Klient ten powinien mieć adres e-mail powiązany z jego kontem. Adres e-mail jest potrzebny, jeśli chcesz, aby Twój klient zalogował się do Twojej hurtowni. Jest to również konieczne, jeśli chcesz wysłać do niego faktury lub powiadomienia o aktualizacjach zamówienia z kanału sprzedaży hurtowej.

Krok 1: Przypisanie klientów do cennika

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Kliknij nazwę klienta, którego chcesz zaprosić do swojej hurtowni.
 3. Na stronie informacji o kliencie wybierz tag powiązany z jednym z Twoich cenników sprzedaży hurtowej.
 4. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Jeśli klient nie musi zalogować się do Twojej hurtowni, pomiń następny krok. Możesz teraz utworzyć zamówienia hurtowe dla swojego klienta.

Jeśli Twój klient musi zalogować się do hurtowni, potrzebuje konta hurtowni. Przejdź do następnego kroku, aby zaprosić go do utworzenia tego konta. Jeśli klient ma konto w hurtowni, ma teraz dostęp do tego cennika po zalogowaniu się do hurtowni.

Krok 2: Zaproszenie klienta hurtowego do Twojej hurtowni

Aby zaprosić klientów do sklepu hurtowego, musisz wysłać im link z zaproszeniem. Każdy link z zaproszeniem jest generowany dla określonego klienta. Tych linków nie można udostępniać ani ponownie używać.

Najłatwiejszym sposobem wysłania linków z zaproszeniami jest skorzystanie z zaproszenia e-mailowego, które jest wbudowane w sprzedaż hurtową. Jeśli chcesz wysłać więcej niestandardowych wiadomości e-mail, możesz wyeksportować linki do pliku CSV i zaimportować je do zewnętrznego systemu poczty e-mail. Obie opcje są dostępne jako czynności zbiorcze na stronie Hurtownia > Klienci.

Aby zaprosić klienta hurtowego do hurtowni:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Wholesale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Klienci.

 5. Kliknij pole wyboru obok nazwy klienta, którego chcesz zaprosić.

 6. Wybierz jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać e-mail z zaproszeniem, kliknij opcję Czynności zbiorcze i wybierz opcję Wyślij zaproszenie.
  • Aby wyeksportować link do zaproszenia do pliku CSV, kliknij Czynności zbiorcze i wybierz opcję Eksportuj link z zaproszeniem.

Po zaproszeniu klienta jego status zostanie zmieniony na Zaproszony i pojawi się na karcie Zaproszony na stronie Klienci.

Po utworzeniu konta przez klienta jego status jest zmieniany na Włączony i pojawi się na karcie Włączony na stronie Klienci.

Następne kroki

Możesz zapobiec naliczaniu podatków przez klientów hurtowych, ustawiając ich jako zwolnionych z podatku na stronie klienta w panelu administracyjnym Shopify.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo