Korzystanie z edytora obrazów

Możesz użyć edytora obrazów, aby edytować i zmieniać rozmiar obrazów, które chcesz wykorzystać w swoim panelu administracyjnym Shopify

Przed edycją obrazów należy zapoznać się z wpływem współczynnika proporcji obrazów na ich wygląd na stronach internetowych.

Co to jest współczynnik proporcji obrazu

Współczynnik proporcji obrazu to stosunek jego szerokości do wysokości. Na przykład obraz o rozmiarze 200 na 400 pikseli ma współczynnik proporcji 1:2. Obraz o wymiarach 150 na 450 pikseli ma współczynnik proporcji 1:3.

Obrazy mogą mieć różne rozmiary i nadal mieć ten sam współczynnik proporcji. Aby obliczyć, czy obrazy mają taki sam współczynnik proporcji, podziel szerokość każdego obrazu przez jego wysokość, a następnie porównaj wyniki.

Zastosowanie jednakowego współczynnika proporcji dla wszystkich obrazów określonego typu sprawia, że lepiej wyświetla się obrazy obok siebie, ponieważ wszystkie mają ten sam rozmiar. Na przykład, jeśli chcesz, aby obrazy produktów były wyświetlane w tym samym rozmiarze w kolekcji, muszą one mieć ten sam współczynnik proporcji.

Możesz użyć edytora obrazów, aby przyciąć zdjęcia w celu otrzymania tego samego współczynnika proporcji.

Otwórz edytor obrazów

Możesz użyć edytora obrazów do edycji obrazów produktów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu z obrazem, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Multimedia kliknij obraz produktu, który chcesz edytować.

Przytnij obraz

Możesz przyciąć obraz, aby usunąć część obrazu. Jest to przydatne, gdy chcesz wyświetlić tylko część obrazu lub gdy chcesz zmienić współczynnik proporcji obrazu.

Kroki:

 1. Kliknij Przytnij.
 2. Wykadruj obszar obrazu, który chcesz zachować:

  • Aby przyciąć obraz do niestandardowego rozmiaru, kliknij opcję Dowolna forma. Możesz kliknąć i przeciągnąć rogi zaznaczonego obszaru lub kliknąć wewnątrz podświetlonego obszaru i przeciągnąć go w inne miejsce.
  • Aby przyciąć obraz przy użyciu tego samego współczynnika proporcji co obraz, kliknij przycisk Oryginał. Możesz kliknąć i przeciągnąć rogi zaznaczonego obszaru, aby zmienić jego rozmiar, lub kliknąć wewnątrz podświetlonego obszaru i przeciągnąć go w inne miejsce. Podczas zmiany rozmiaru współczynnik proporcji pozostaje taki sam, jak współczynnik oryginalnego obrazu.
  • Aby przyciąć obraz do kwadratu, kliknij opcję Kwadrat. Możesz kliknąć i przeciągnąć rogi kwadratu, aby zmienić jego rozmiar, lub kliknąć wewnątrz kwadratu i przeciągnąć go w inne miejsce. Współczynnik proporcji kwadratu pozostaje taki sam po zmianie jego rozmiaru.
 3. Kliknij Zastosuj, aby przyciąć obraz.

 4. Po zakończeniu edycji w edytorze obrazów kliknij przycisk Zapisz.

Rysuj po obrazie

Możesz rysować po obrazie, aby dodać linię, podświetlić część obrazu lub dodać projekt.

Kroki:

 1. Kliknij Rysuj.
 2. Wybierz kolor i rozmiar pędzla.
 3. Kliknij i przeciągnij obraz do rysowania.
 4. Kliknij Zastosuj, aby dodać rysunek.
 5. Po zakończeniu edycji w edytorze obrazów kliknij przycisk Zapisz.

Za pomocą gumki możesz usunąć cały rysunek lub jego część. Gumka nie usuwa niczego z oryginalnego obrazu.

Zmień rozmiar obrazu

Możesz zmienić rozmiar obrazu.

Kroki:

 1. Kliknij Zmień rozmiar.
 2. Wprowadź nową szerokość obrazu. Domyślnie zaznaczona jest opcja Zablokuj współczynnik proporcji, która powoduje automatyczną aktualizację wysokości obrazu w celu zachowania współczynnika proporcji obrazów. Jeśli chcesz dostosować tylko wysokość lub szerokość obrazu, kliknij opcję Zablokuj współczynnik proporcji, aby odznaczyć ustawienie. Zmiana rozmiaru obrazu z dezaktywowaną opcją Zablokuj współczynnik proporcji może spowodować zniekształcenie obrazu.
 3. Kliknij opcję Gotowe, aby zmienić rozmiar obrazu.
 4. Po zakończeniu edycji w edytorze obrazów kliknij przycisk Zapisz.

Zmień orientację obrazu

Możesz przerzucić lub obrócić obraz, aby zmienić jego orientację wyświetlania. Możesz także przechylić obraz w ramce.

Kroki:

 1. Kliknij Obróć.
 2. Aby zmienić orientację obrazu:

  • Kliknij Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby obrócić obraz.
  • Kliknij przycisk Przerzuć w pionie lub Przerzuć w poziomie, aby odwrócić obraz.
 3. Kliknij Zastosuj, aby zmienić orientację obrazu.

 4. Po zakończeniu edycji w edytorze obrazów kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie lub zmiana tła obrazu

Za pomocą narzędzia Shopify Magic możesz usunąć lub zmienić tło obrazu w edytorze obrazów.

Dowiedz się więcej o generowaniu multimediów Shopify Magic.

Cofnij zmiany obrazu

Po zmodyfikowaniu obrazu za pomocą edytora obrazów Shopify możesz cofnąć wszystkie zmiany i przywrócić oryginał obrazu nawet po zapisaniu zmian. Operacji przywrócenia oryginału obrazu nie można cofnąć, więc jeśli chcesz zastosować ponownie lub zachować zmiany w obrazie, musisz to zrobić ręcznie.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Przywróć oryginał.
 2. W oknie dialogowym Przywrócić oryginał? kliknij opcję Przywróć.

Wyświetli się komunikat Przywrócono oryginał informujący o dokonaniu zmiany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo