การใช้ ShopifyQL ในตระก

ShopifyQL คือภาษาชุดข้อความค้นหาของ Shopify ที่สร้างขึ้นเพื่อการค้า ภาษาที่ใช้ในการค้นหาจะใช้ในการร้องขอและกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ ShopifyQL ร่วมกับแอป Notebooks ของ Shopify เพื่อสำรวจดูฐานข้อมูลของธุรกิจคุณ และกู้คืนข้อมูลที่ช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจของคุณในเชิงลึกมากขึ้น

หากต้องการดูรายการค่าและขนาดทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ในคิวรี ShopifyQL Notebook โปรดดูที่โครงร่างคำสั่งซื้อและโครงร่างสินค้า

ภาพรวมของ ShopifyQL

ข้อมูลของร้านค้าคุณจะถูกเก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล มีโครงสร้างในคอลัมน์และแถวที่กําหนดไว้ คอลัมน์จะกําหนดประเภทของข้อมูลที่มี เช่น ยอดขาย และแถวจะระบุค่าจริงของประเภทข้อมูล เช่น ยอดขาย 2,450 ดอลลาร์สหรัฐ

หากต้องการกู้คืนข้อมูลของคุณในรูปแบบที่มีความหมาย จะต้องส่งการสอบถามไปยังฐานข้อมูล คําถามคือคําถามที่ขอข้อมูลเฉพาะในฐานะคําตอบ ภาษาคําถาม เช่น ShopifyQL เป็นวิธีการสร้างคําถามแบบมาตรฐาน คําค้นหาสร้างขึ้นจากคําหลักและพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกัน การรวมคําค้นหาหลายคํากับพารามิเตอร์เฉพาะจะสร้างคําค้นหาของคุณ หลังจากที่คุณสร้างคําค้นหาแล้ว คุณจะสามารถค้นหาและรับคําตอบได้

นี่คือตัวอย่างของไวยากรณ์ของ ShopifyQL ที่เขียนเป็นแบบสอบถาม คําคําคําเป็นตัวหนาพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกันของพวกเขาอยู่ในวงเล็บ พารามิเตอร์ที่แสดงที่นี่เป็นตัวยึด:

FROM { table_name }
 SHOW { column1, column2, ... }
 GROUP BY { dimension | date_group }
 WHERE { condition }
 SINCE { date_offset }
 UNTIL { date_offset }
 ORDER BY { column } DESC
 LIMIT { count }

อภิธานศัพท์

ข้อนิยามของข้อกของ ShopifyQL
ข้อกำหนด ความหมาย
ขนาด คุณลักษณะที่แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อให้จัดเรียงและนําเสนอได้ชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างทั่วไปของขนาดได้แก่ เวลา สินค้า และสถานที่ ขนาดจะถูกใช้เป็นพารามิเตอร์ใน ShopifyQL
คำสำคัญ ไวยากรณ์ของ ShopifyQL ที่กระจัดกระจายเป็นข้อความสั่งเพื่อส่งการสอบถามของคุณโดยตรง
ตัวชี้วัด การวัดข้อมูลเป็นปริมาณ ตัวอย่างทั่วไปของเกณฑ์ชี้วัดได้แก่ ยอดขายรวม จํานวนของคำสั่งซื้อ และกําไรขั้นต้น
พารามิเตอร์ ไวยากรณ์ของ ShopifyQL ที่ระบุองค์ประกอบของฐานข้อมูลหรือรายละเอียดที่จะรวมอยู่ในแบบสอบถามของคุณ

ตารางอ้างอิงของคีย์เวิร์ด

คําหลักเหล่านี้คือคําค้นหาที่คุณสามารถใช้เขียนคําค้นหาได้:

รายการคําค้นหาของ ShopifyQL
คำสำคัญ การใช้งานตามการใช้งาน
จาก ระบุว่าตารางชุดข้อมูลใดเพื่อเลือกข้อมูล
แสดง เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการแยกจากตารางชุดข้อมูล
แสดงภาพ แสดงข้อมูลของคุณบนเส้นหรือแถบการแสดงภาพ
จัดกลุ่มตาม จัดกลุ่มข้อมูลที่แยกออกมาตามขนาดมิติหรือเวลา
WHERE กําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่ต้องเลือกแถว
ตั้งแต่ แสดงข้อมูลตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตที่กำหนด
จน กว่า แสดงข้อมูลจนถึงวันที่ระบุในอดีต
DURING แสดงข้อมูลตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตที่กำหนด
COMPARE TO แสดงข้อมูลจนถึงวันที่ระบุในอดีต
สั่งซื้อโดย ระบุคอลัมน์ที่จะสั่งซื้อข้อมูล
จำกัด จํากัดจํานวนแถวของข้อมูลที่จะแสดง
เป็น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็นชื่อที่คุณเลือก

การเขียนการสอบถามของ ShopifyQL

การสอบถามของ ShopifyQL สามารถแบ่งช่วงได้จากส่วนพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลระดับสูง และแบบครอบคลุม เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก แต่ละคีย์เวิร์ดมีฟังก์ชันเฉพาะที่สร้างจากการสอบถามของคุณ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ShopifyQL: จากและแสดง

การสร้างคําค้นหา ShopifyQL ที่ง่ายที่สุดต้องใช้คําค้นหาสองคําเท่านั้น: จากและแสดง ซึ่งเขียนไว้ในคําสั่งซื้อนั้น จาก ตามด้วยพารามิเตอร์ชื่อตารางจะระบุว่าตารางใดที่คุณต้องการสอบถาม แสดง ตามด้วยพารามิเตอร์ชื่อคอลัมน์จะระบุคอลัมน์ที่คุณต้องการเลือก

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงรายการรหัสสินค้าทั้งหมดและชื่อที่สอดคล้องกันจากตารางการขายได้โดยเขียนชุดข้อความนี้:

FROM products
 SHOW product_id, product_title

การจัดกลุ่มข้อมูล: จัดกลุ่มตาม

หากต้องการแบ่งเกณฑ์ชี้วัดตามขอบเขต เช่น รวมยอดขายเป็นกลุ่มตามภูมิภาค ให้ใช้คีย์เวิร์ด GROUP BY โดยคุณสามารถจับคู่คีย์เวิร์ด GROUP BY กับพารามิเตอร์เกี่ยวกับขอบเขตพารามิเตอร์ใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น คำค้นหาที่จัดกลุ่มค่าจัดส่งรวมตามประเทศและภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินจะเขียนไว้ ดังนี้:

FROM orders
 SHOW shipping
 GROUP BY billing_country, billing_region

นี่คือตัวอย่างคำค้นหาที่ใช้ขอบเขตด้านเวลาเพื่อแสดงยอดขายสุทธิตามเดือน:

FROM orders
 SHOW net_sales
 GROUP BY month

คำค้นหาข้างต้นไม่แสดงผลเดือนที่คุณไม่มียอดขาย หากคุณต้องการให้คำค้นหาแสดงช่วงเวลาทั้งหมดแบบไม่ขาดตอน ให้ใช้ตัวแก้ไข ALL:

FROM orders
 SHOW net_sales
 GROUP BY month ALL
 SINCE last_year
 UNTIL today

เมื่อคุณใช้ตัวแก้ไข ALL คุณจะต้องระบุ SINCE่ และ UNTIL ด้วย หมายเหตุ ตัวแก้ไข ALL จะใช้ได้กับขอบเขตด้านเวลาเท่านั้น

ขนาดเวลา

นี่คือขนาดเวลาที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลได้:

ขนาดเวลาของ ShopifyQL
ตัวดำเนินการ การใช้งานตามการใช้งาน
ชั่วโมง การจัดกลุ่มตามชั่วโมงของวันตามปฏิทิน
วัน จัดกลุ่มตามวันที่ในปฏิทิน
สัปดาห์ จัดกลุ่มตามสัปดาห์ในปฏิทิน
เดือน การจัดกลุ่มตามเดือนปฏิทิน
ไตรมาส การจัดกลุ่มตามไตรมาสในปฏิทิน
ปี การจัดกลุ่มตามปีปฏิทิน
hour_of_day จัดกลุ่มตาม 24 ชั่วโมง (1,2,...,24)
day_of_week การจัดกลุ่มตามวันในสัปดาห์ (M,T,W,...,S)
week_of_year การจัดกลุ่มตามสัปดาห์ของปี (1,2,...,52)

การกรองข้อมูล: WHERE

คีย์เวิร์ด WHERE ช่วยให้คุณสามารถใช้ตัวกรองมิติกับการสอบถามทั้งหมดบน ShopifyQL ได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการคืนยอดขายสุทธิแบบแบ่งกลุ่มตามเดือน แต่คืนเฉพาะบางภูมิภาค คำค้นหาของคุณคือ:

FROM orders
 SHOW net_sales
 GROUP BY month ALL
 WHERE billing_region = 'ohio'
 SINCE last_year
 UNTIL today

อย่างที่คุณเห็นในตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถกรองผลลัพธ์ที่ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์ WHERE ได้แม้ว่าจะไม่ได้รวมพารามิเตอร์ดังกล่าวไว้ในคำสำคัญ SHOW หรือ GROUP BY โดยในกรณีนี้ ระบบจะกรองหายอดขายสุทธิในทุกเดือนสำหรับคำสั่งซื้อที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินในโอไฮโอเท่านั้น แม้ว่า billing_region จะไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลลัพธ์ก็ตาม

ผู้ประกอบการเปรียบเทียบ

คีย์เวิร์ด WHERE ใช้ตัวประกอบการเปรียบเทียบในการกรองข้อมูล ในตัวอย่างด้านบน '=' ถูกใช้เพื่อระบุว่าตัวกรองการสอบถามบนค่าใดค่าหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีโอเรเตอร์อื่นๆ ให้บริการคุณ:

ตัวประกอบการเปรียบเทียบ ShopifyQL
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ การใช้งานตามการใช้งาน
= เท่ากับ
!= ไม่เท่ากับ
< น้อยกว่า
> มากกว่า
<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ
>= มากกว่าหรือเท่ากับ

ตัวดำเนินการทางตรรกะ

หากต้องการกรองข้อมูลของคุณเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มผู้ประกอบการตรรกะไปยังแบบสอบถามของคุณ ตัวประกอบตรรกะ ShopifyQL ได้แก่:

ตัวประกอบตรรกะ ShopifyQL
ตัวประกอบตรรกะ การใช้งานตามการใช้งาน
AND กรองเพื่อแสดงแถวทั้งหมดที่เงื่อนไขคั่นด้วย AND พอใจแล้ว
หรือ ตัวกรองเพื่อแสดงแถวทั้งหมดที่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่คั่นด้วย OR ได้รับความพึงพอใจ
NOT กรองเพื่อแสดงเฉพาะแถวที่มีเงื่อนไขไม่พอใจ เช่น แถวที่ไม่มีค่าที่ระบุ

คุณสามารถใช้ตัวกรองหลายตัวกรองกับคีย์เวิร์ด WHERE โดยการเพิ่มตัวประกอบตรรกะ

การเพิ่มไปยังคิวรีชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อจัดกลุ่มยอดขายสุทธิเป็นรายเดือนสำหรับคำสั่งซื้อทุกรายการที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินในโอไฮโอและมีการใช้ส่วนลด คิวรีดังกล่าวจะมีลักษณะดังนี้:

FROM orders
 SHOW net_sales
 GROUP BY month ALL
 WHERE billing_region = 'ohio' AND discounts > 0
 SINCE last_year
 UNTIL today

ช่วงวันที่: ตั้งแต่และจนถึง

หากคุณต้องการกรองคําค้นหาตามวันที่หรือช่วงเวลาคุณสามารถใช้คําค้นหาตั้งแต่และจนถึงคําหลักและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ คําหลักเหล่านี้ไม่เฉพาะเนื่องจากเป็นการกรองเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น นี่คือคำค้นหายอดขายสุทธิในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในแคนาดา โดยเริ่มด้วยวันนี้:

FROM orders
 SHOW net_sales
 GROUP BY month ALL
 WHERE billing_country = 'Canada'
 SINCE -12m
 UNTIL today

อ็อคเตอร์ชดเชย

คุณสามารถกรองตามวันที่ที่เฉพาะเจาะจงหรือตามการชดเชยวันที่ ผู้ให้บริการการชดเชยของ ShopifyQL ได้แก่:

ตัวประกอบการชดเชยของ ShopifyQL
ตัวดำเนินการชดเชย การใช้งานตามการใช้งาน
-{#}d จํานวนวันที่แล้วจากการสอบถามวันจะเริ่มต้น
-{#}w จำนวนสัปดาห์ก่อนหน้าวันที่มีการเรียกใช้คำค้นหา
-{#}m จำนวนเดือนก่อนหน้าวันที่มีการเรียกใช้คำค้นหา
-{#}q จำนวนไตรมาสก่อนหน้าวันที่มีการเรียกใช้คำค้นหา
-{#}y จำนวนปีก่อนหน้าวันที่มีการเรียกใช้คำค้นหา
ปปปป-ดด-วว วันที่ใดวันที่หนึ่ง
วันนี้ วันที่ที่เรียกใช้คำค้นหา
เมื่อวาน ช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้านับตั้งแต่มีการเรียกใช้คำค้นหา

การกรองในช่วงวันที่: DURING

คำสำคัญ DURING ช่วยให้กรองวันที่จากช่วงวันที่ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้คำสำคัญ DURING เพื่อกรองผลลัพธ์การค้นหาในช่วงเวลาที่ระบุได้ เช่น ปีปฏิทินหรือเดือนที่ระบุ หรือช่วงวันที่ที่มีการกำหนดวันที่แตกต่างในแต่ละปี เช่น Black Friday Cyber Monday ตัวอย่างเช่น:

FROM orders
 SHOW sum(net_sales)
 GROUP BY day ALL
 DURING bfcm2021

โดยสามารถใช้ DURING กับตัวดำเนินการช่วงวันที่ที่มีชื่อดังต่อไปนี้:

ตัวดำเนินการช่วงวันที่ที่มีชื่อของ ShopifyQL
ตัวดำเนินการช่วงวันที่ การใช้งานตามการใช้งาน
วันนี้ วันที่ที่เรียกใช้คำค้นหา
เมื่อวาน ช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้านับตั้งแต่มีการเรียกใช้คำค้นหา
this_week สัปดาห์ปัจจุบันในปฏิทิน
this_month เดือนปัจจุบันในปฏิทิน
this_quarter ไตรมาสปัจจุบันในปฏิทิน
this_year ปีปฏิทินปัจจุบัน
last_week สัปดาห์ก่อนหน้าในปฏิทิน
last_month เดือนก่อนหน้าในปฏิทิน
last_quarter ไตรมาสก่อนหน้าในปฏิทิน
last_year ปีปฏิทินก่อนหน้า
bfcm2022 25 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2022
bfcm2021 26 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2021

การเปรียบเทียบช่วงวันที่: COMPARE TO

คำสำคัญ COMPARE TO ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงวันที่ที่ได้จาก DURING และ COMPARE TO ซึ่งยอมรับโอเรเตอร์ช่วงวันที่ที่มีชื่ออยู่ใน ส่วน ในระหว่างนั้น ตัวประกอบที่ใช้โดย COMPARE TO ต้องมีความยาวที่เหมือนกับตัวที่ถูกใช้ในระหว่าง ตัวอย่างเช่น DURING this_week COMPARE TO last_week ชุดข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ DURING this_week COMPARE TO last_month ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบยอดขายสุทธิในช่วง Black Friday Cyber Monday ปี 2022 กับ Black Friday Cyber Monday ปี 2021

FROM orders
 SHOW sum(net_sales)
 GROUP BY day ALL
 DURING bfcm2022
 COMPARE TO bfcm2021

การจัดเรียงข้อมูล: ORDER BY

คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการจัดเรียงข้อมูลที่แสดงผลโดยคำค้นหาของคุณได้โดยการใช้คำสำคัญ ORDER BY และพารามิเตอร์ของคำดังกล่าว คือ ASC สำหรับคำสั่งซื้อที่เรียงจากน้อยไปหามาก และ DESC สำหรับคำสั่งซื้อที่เรียงจากมากไปหาน้อย

คุณสามารถระบุตัวชี้วัดหรือมิติใดๆ ที่คุณรวมไว้ในคำค้นหาในคำสำคัญ ORDER BY ได้ รวมถึงหลายช่อง

ตัวอย่างเช่น คิวรีนี้จะแสดงผลลัพธ์ยอดขายสุทธิของประเทศและภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินแต่ละแห่ง ซึ่งจะเรียงตามตัวอักษรของชื่อประเทศสำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นจะเรียงตามภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงินภายในแต่ละประเทศ โดยจะเรียงจากตัวอักษรหลังสุดไปหน้าสุด

FROM orders
 SHOW net_sales
 GROUP BY billing_country, billing_region
 SINCE -1y
 UNTIL today
 ORDER BY billing_country, billing_region DESC

ลำดับการเขียนเมตริกหรือไดเมนชั่นนั้นมีความสำคัญ หากคุณระบุค่าหลายค่าใน ORDER BY ระบบจะจัดเรียงแต่ละเมตริกหรือไดเมนชั่นตามลำดับที่ระบุไว้


ข้อจํากัด

คำสำคัญ LIMIT ช่วยให้คุณกำหนดจำนวนแถวที่คำค้นหาจะแสดงได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณเพียงแค่ต้องการทำความเข้าใจลักษณะของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์เท่านั้น หรือคุณสามารถรวมคำสำคัญดังกล่าวกับ ORDER BY เพื่อสร้างรายการที่มีด้านบนและด้านล่างได้

ตัวอย่างนี้ใช้คำว่า LIMIT และ ORDER BY เพื่อสร้างรายการสินค้าขายดี 10 อันดับแรกในแง่ปริมาณ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

FROM products
 SHOW net_product_quantity
 GROUP BY product_title
 SINCE -3m
 UNTIL today
 ORDER BY net_product_quantity DESC
 LIMIT 10

การสร้างแผนภูมิคำค้นหาของคุณ: VISUALIZE และ TYPE

คำสำคัญ VISUALIZE ช่วยให้คุณสามารถเขียนคำค้นหา ShopifyQL ที่แสดงข้อมูลในแผนภูมิแบบเส้นและแบบแท่งได้

ทั้งนี้ คำสำคัญ TYPE นั้นไม่จำเป็น และต้องระบุพร้อมกับ 'line' หรือ 'bar' เพื่อให้คำค้นหาของคุณแสดงผลแบบภาพ โดยเป็นแผนภูมิเส้นตรงหรือแผนภูมิแท่งตามลำดับ หาก TYPE ไม่รวมอยู่ในคำค้นหาของคุณ ShopifyQL จะตัดสินใจเลือกการแสดงภาพที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับคำค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติ หากคำค้นหาของคุณไม่สามารถแสดงภาพเป็นข้อความได้ ShopifyQL จะแสดงข้อมูลตาราง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูแนวโน้มยอดขายของคุณตามเดือนในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยเส้นแนวโน้ม คำค้นหานี้แสดงผลแผนภูมิเวลาที่แสดงยอดขายรวมตามเดือนในปีที่ผ่านมา ยอดขายรวมจะถูกแสดงเป็นเส้นเดียว โดยมีแกน x เป็นเดือน และแกน y เป็นยอดขายรวม

FROM orders
 VISUALIZE gross_sales
 TYPE line
 GROUP BY month ALL
 SINCE -1y
 UNTIL today

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ShopifyQL อนุญาตให้ดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับตัวชี้วัดของคุณได้ โดยตัวดำเนินการทางคณิตศาตร์ที่ใช้งานได้มีดังต่อไปนี้

ตัวประกอบการชดเชยของ ShopifyQL
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การใช้งานตามการใช้งาน
+ การบวกจำนวนสองจำนวน
- การลบจำนวนสองจำนวน
* การคูณจำนวนสองจำนวน
/ การหารจำนวนสองจำนวน

ตัวอย่างเช่น คำค้นหานี้จะคํานวณมูลค่าคำสั่งซื้อของแต่ละภูมิภาคในปีที่ผ่านมา เมื่อใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับตัวชี้วัด คุณสามารถใช้คำสำคัญ AS เพื่อกําหนดชื่อใหม่ให้กับตัวชี้วัดใหม่ได้

FROM orders
 SHOW (net_sales + returns) AS order_value, orders, (net_sales + returns)/orders AS sales_per_order
 GROUP BY billing_region
 SINCE -1y
 UNTIL today

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน ShopifyQL ช่วยให้คุณสามารถรวมคอลัมน์ที่คล้าย Pivot Table ใน Microsoft Excel ได้ การรวมคอลัมน์หมายถึงการรวมคอลัมน์ต่างๆ เพื่อสร้างค่าใหม่ ตัวดำเนินการฟังก์ชันต่อไปนี้สามารถใช้งานได้ใน ShopifyQL เวอร์ชันปัจจุบัน:

ตัวประกอบการชดเชยของ ShopifyQL
ตัวดำเนินการฟังก์ชัน การใช้งานตามการใช้งาน
count() การนับของอินสแตนซ์ในชุดผลลัพธ์
sum() ผลรวมของค่าในชุดผลลัพธ์
min() ค่าต่ำสุดในชุดผลลัพธ์
max() ค่าสูงสุดในชุดผลลัพธ์
avg() ค่าเฉลี่ยในชุดผลลัพธ์

ฟังก์ชัน sum, min, max และ avg สามารถใช้ได้กับตัวเลขเท่านั้น ในขณะที่ count สามารถใช้ในการนับอินสแตนซ์ต่างๆ ของแอตทริบิวต์มิติได้ คุณไม่สามารถใช้ช่องข้อมูลเป็นอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชันได้ โดยช่องข้อมูลจะลงท้ายด้วย _sum, _count หรือ _percent

ตัวอย่างเช่น คำค้นหานี้แสดงผลข้อผิดพลาด เนื่องจากมีการรวม total_sales แล้ว

FROM orders
 SHOW sum(total_sales)

ต่อไปนี้คือคำค้นหาที่ถูกต้องซึ่งผสมช่องข้อมูลแบบรวมกับฟังก์ชันรวม:

FROM orders
 SHOW average_order_value, sum(gross_sales)
 GROUP BY billing_region
 SINCE 2021-01-01
 UNTIL 2021-12-31

คิวรีนี้จะแสดงผลรวมของมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยที่เก็บรวบรวมมา ผลรวมของยอดขายขั้นต้นอันเป็นผลมาจากการใช้ฟังก์ชัน sum ระบบจะแบ่งเมตริกเหล่านี้ของคำสั่งซื้อทุกรายการที่ได้สั่งซื้อในปี 2021 ตามภูมิภาคสำหรับเรียกเก็บเงิน


ความคิดเห็น

คุณสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่ออธิบายส่วนต่างๆ ของข้อความ ShopifyQL หรือป้องกันการเรียกใช้ข้อความ ShopifyQL ระบบจะละเว้นข้อความใดๆ ที่มีความคิดเห็นในขณะที่เรียกใช้

ความคิดเห็นบรรทัดเดียวจะเริ่มต้นด้วย -- และสิ้นสุดที่ท้ายบรรทัด

ความคิดเห็นแบบหลายบรรทัดจะเริ่มต้นด้วย /* และลงท้ายด้วย */

FROM orders
 SHOW average_order_value, sum(gross_sales)
 -- the line below has been commented out and will not run
 -- GROUP BY billing_region
 WHERE billing_country = 'United States'
 /*
 this line and the two lines below it have been commented out and will not run
 SINCE 2021-01-01
 UNTIL 2021-12-31
*/

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี