Kâr raporlama terimleri

Stocky'deki kâr raporlaması, büyük ölçüde Shopify raporlama özelliğine dayanır. Ancak iki ek değere sahiptir: satılan ürünlerin maliyeti (COGS) ve kâr marjı.

Burada, kâr hesaplanırken karşılaştığınız en sık kullanılan terimlerden bazıları ve belirli hesaplamaların nasıl çalıştığı verilmiştir.

Net adet

Net adet, seçilen bir tarih aralığında satılan ve para iadelerinin düşüldüğü toplam birim sayısıdır.

Brüt satışlar

Brüt satışlar, ürün fiyatının ürün adedi ile çarpımından elde edilir. Bu denklemin ürün fiyatı; vergiler, kargo, indirimler ve iadelerden önceki fiyattır.

İndirimler

Stocky raporlarında indirimler, bir satış koleksiyonu için satır öğesi indiriminin sipariş düzeyindeki indirim payına eklenmesiyle hesaplanır. Sipariş bazlı indirimler, vergilerden önce uygulanır. İndirimler, Karşılaştırma fiyatı seçeneği kullanılarak değil, Shopify yöneticinizin İndirimler bölümündeki indirim kodları kullanılarak oluşturulur.

İadeler

İadeler, seçilen bir aralık içinde iade edilen ürünlerin değeri olarak rapor edilir.

Net satışlar

Net satışlar, indirimlerin ve iadelerin brüt satışlardan çıkarılmasıyla hesaplanır.

Vergi

Stocky'de vergi, siparişlerde tahsil edilen toplam vergi tutarı olarak raporlanır.

Toplam satış

Stocky'de toplam satışlar, brüt satışlardan indirimler ve iadeler çıkarılıp ardından iadeler, vergiler ve kargo ücretleri eklenerek hesaplanır.

Satılan ürünlerin maliyeti

Satılan ürünlerin maliyeti (COGS), bir ürünün net adedi ile ürünün ortalama maliyet fiyatı çarpılarak hesaplanır.

Brüt kâr

Brüt kâr, satılan ürünlerin maliyetinin (COGS) brüt satışlardan çıkarılmasıyla hesaplanır.

Brüt marj

Brüt marjlar, brüt satıştan satılan malların maliyeti (COGS) çıkarılarak, daha sonra brüt satışlara bölünerek ve ardından bu çıkan sayı 100 ile çarpılarak hesaplanır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene