Pojęcia stosowane przy raportowaniu zysków

Raportowanie zysków w Stocky jest w dużej mierze oparte na funkcji raportowania Shopify, ale z dwiema dodatkowymi wartościami: kosztem sprzedanych towarów (COGS) i marżą zysku.

Poniżej przedstawiamy pojęcia najczęściej używane przy obliczaniu zysków i sposoby kalkulacji.

Ilość netto

Ilość netto to łączna liczba jednostek sprzedanych w wybranym przedziale dat z odjęciem zwrotów.

Sprzedaż brutto

Sprzedaż brutto jest obliczana poprzez pomnożenie ceny produktu przez ilość produktu. Cena produktu dla tego równania jest ceną przed opodatkowaniem, wysyłką, rabatami i zwrotami.

Rabaty

Rabaty są obliczane w raportach Stocky poprzez dodanie rabatu pozycji pojedynczej do udziału rabatu na poziomie zamówienia dla kolekcji sprzedaży. Rabaty oparte na zamówieniu są stosowane przed opodatkowaniem. Rabaty są tworzone za pomocą kodów rabatowych w sekcji administratora Shopify Rabaty, a nie za pomocą opcji Cena do porównania.

Zwroty

Zwroty są raportowane jako wartość towarów zwróconych w wybranym zakresie.

Sprzedaż netto

Sprzedaż netto jest obliczana poprzez odjęcie zarówno rabatów, jak i zwrotów ze sprzedaży brutto.

Podatek

Podatek w Stocky jest raportowany jako łączna kwota pobranych podatków od zamówień.

Łączna sprzedaż

Łączna sprzedaż jest obliczana w Stocky poprzez odjęcie rabatów i zwrotów od sprzedaży brutto, a następnie dodanie zwrotów, podatków i opłat za wysyłkę.

Koszt własny sprzedaży

Koszt sprzedanych towarów (COGS) jest obliczany poprzez pomnożenie ilości netto produktu przez średni koszt własny produktu.

Zysk brutto

Zysk brutto jest obliczany poprzez odjęcie kosztu sprzedanych towarów (COGS) od sprzedaży brutto.

Marża brutto

Marże brutto są obliczane poprzez odjęcie kosztu sprzedanych towarów (COGS) od sprzedaży brutto, a następnie podzielenie przez sprzedaż brutto i pomnożenie tej liczby przez 100.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo