Średni koszt jednostkowy

Średnie koszty jednostkowe to średni koszt Twoich bieżących zapasów. Za każdym razem, gdy otrzymujesz zamówienie, Twój średni koszt jednostkowy jest aktualizowany. Na przykład, jeśli masz 10 jednostek produktu A w magazynie, który ma koszt własny 10 USD za jednostkę, średni koszt jednostkowy wynosi początkowo 10 USD. Jeśli zamówisz kolejne 10 jednostek produktu A, tym razem z kosztem własnym 5 USD za jednostkę, średni koszt jednostkowy wynosi teraz 7,50 USD.

Ustaw początkowe średnie koszty jednostkowe

Istnieje kilka różnych sposobów ustawienia początkowego średniego kosztu jednostkowego:

Zaimportuj plik CSV do Stocky

 1. W Stocky kliknij Preferencje.
 2. Kliknij COGS.
 3. Kliknij Importuj początkowy średni koszt jednostkowy.

Z raportu SKU/wariant

 1. W Stocky kliknij Raporty
 2. Wybierz raport SKU/wariant.
 3. Wybierz Kolumny, a następnie Średni koszt.
 4. Kliknij Aktualizuj.
 5. Wyświetlany jest teraz raport przedstawiający każdy wariant produktu z powiązanym średnim kosztem. Wprowadź średni koszt do kolumny Średni koszt.

Stosowanie średnich kosztów jednostkowych w historycznych zamówieniach sprzedaży

Jeśli potrzebujesz raportów COGS dotyczących istniejących zleceń sprzedaży, musisz zastosować aktualny średni koszt do tych konkretnych zleceń. Ta metoda może nie być całkowicie dokładna, ale wskazuje przybliżony koszt związany z każdym produktem.

Kroki:

 1. W aplikacji Stocky kliknij Preferencje
 2. Kliknij COGS, a następnie wybierz opcję Średnie koszty jednostkowe z datą wsteczną.

Włącz średni koszt jednostkowy dla zamówień

 1. W Stocky wybierz zamówienia.
 2. Kliknij Preferencje > Zamówienia > Ustawienia dla wersji roboczej / potwierdzonego zamówienia.
 3. Wybierz średni koszt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo