Średni koszt jednostkowy

Średnie koszty jednostkowe to średni koszt Twoich bieżących zapasów. Za każdym razem, gdy otrzymujesz zamówienie, Twój średni koszt jednostkowy jest aktualizowany. Na przykład, jeśli masz 10 jednostek produktu A w magazynie, który ma koszt własny 10 USD za jednostkę, średni koszt jednostkowy wynosi początkowo 10 USD. Jeśli zamówisz kolejne 10 jednostek produktu A, tym razem z kosztem własnym 5 USD za jednostkę, średni koszt jednostkowy wynosi teraz 7,50 USD.

Średnie koszty jednostkowe są unikalne dla aplikacji Stocky i nie pojawiają się w Shopify.

Obliczanie średnich kosztów jednostkowych

Stocky używa poniższego wzoru do obliczania średniego kosztu jednostkowego w zamówieniu:

((Bieżący średni koszt x bieżąca ilość zapasów) + (koszt przyjmowanych zapasów x ilość przyjmowanych zapasów)) / (bieżąca ilość zapasów + ilość przyjmowanych zapasów)

Na przykład, jeśli masz 30 sztuk produktu, który kosztuje 10 USD za sztukę i zamawiasz kolejne 15 sztuk po tylko 8 USD za sztukę, stosuje się wzór ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15), który sumuje średni koszt jednostkowy wynoszący 9,33 USD.

Wzoru tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:

 • Po utworzeniu zamówienia na wariant, który ma obecnie ujemną ilość zapasów. W tym przypadku średni koszt jednostkowy zostanie zaktualizowany do wartości Koszt przyjmowanych zapasów.
 • Po utworzeniu zamówienia z ujemną ilością przyjmowanych zapasów, która jest większa niż bieżąca ilość zapasów, co daje w wyniku ogólny ujemny poziom zapasów. W tym przypadku średni koszt nie ulega zmianie.

Włącz lub wyłącz automatyczną synchronizację kosztów jednostkowych

Aby koszt na pozycję w panelu administracyjnym Shopify był automatycznie aktualizowany o wartość w aplikacji Stocky, włącz automatyczne aktualizacje dla średnich kosztów jednostkowych. Włączenie automatycznej synchronizacji średnich kosztów jednostkowych powoduje nadpisanie istniejącego kosztu na pozycję w panelu administracyjnym Shopify. Tego działania nie można cofnąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W Stocky kliknij Preferencje.

 5. Kliknij COGS.

 6. W sekcji Automatyczna synchronizacja kosztów własnych wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby włączyć automatyczną synchronizację, kliknij opcję Włącz.
  • Aby wyłączyć automatyczną synchronizację, kliknij opcję Wyłącz.

Ustaw początkowe średnie koszty jednostkowe

Istnieje kilka różnych sposobów ustawienia początkowego średniego kosztu jednostkowego:

Zaimportuj plik CSV do Stocky

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W Stocky kliknij Preferencje.

 5. Kliknij COGS.

 6. Kliknij Importuj początkowy średni koszt jednostkowy.

 7. Wybierz plik CSV do zaimportowania i kliknij opcję Dalej.

 8. Wyświetli się podgląd importu pierwszych wierszy pliku CSV. Przypisz następujące kolumny:

  1. Dla opcji Która kolumna jest identyfikatorem? wybierz Kod kreskowy wariantu lub SKU wariantu.
  2. Dla opcji Jaki typ identyfikatora zawiera ta kolumna? wybierz Kod kreskowy lub SKU w zależności od poprzedniego wyboru.
  3. Dla opcji Która kolumna zawiera średni koszt? wybierz Koszt na pozycję.
 9. Kliknij Dalej.

Z raportu SKU/wariant

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W Stocky kliknij Raporty

 5. Wybierz raport SKU/warianty.

 6. Wybierz Kolumny, a następnie Średni koszt.

 7. Kliknij Aktualizuj.

 8. Wyświetlany jest teraz raport przedstawiający każdy wariant produktu z powiązanym średnim kosztem. Wprowadź średni koszt do kolumny Średni koszt.

 9. Opcjonalnie: Kliknij opcję Zapisz raport, aby zapisać ten raport dotyczący SKU/wariantu.

Zastosuj średnie koszty jednostkowe w historycznych zamówieniach sprzedaży

Jeśli potrzebujesz raportów COGS dotyczących istniejących zamówień, musisz zastosować aktualny średni koszt do tych konkretnych zamówień. Ta metoda może nie być w pełni dokładna, ale wskazuje przybliżony koszt związany z każdym produktem.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Stocky kliknij Preferencje

 5. Kliknij COGS, a następnie wybierz opcję Średnie koszty jednostkowe z datą wsteczną.

Włącz średni koszt jednostkowy w zamówieniach w toku

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W Stocky kliknij Preferencje > Zamówienia.

 5. Kliknij Ustawienia dla wersji roboczej zamówienia.

 6. Wybierz Średni koszt jednostkowy.

 7. Kliknij Aktualizuj.

 8. Kliknij Zapisz zmiany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo