ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ย

ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยคือต้นทุนเฉลี่ยของสต็อกปัจจุบันของคุณ ทุกครั้งที่คุณได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของคุณจะได้รับการอัปเดต ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้า A 10 หน่วยในสต็อก ซึ่งมีต้นทุน 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ยของคุณคือ 10 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณสั่งซื้อสินค้าอีก 10 หน่วย A ในตอนนี้ด้วยราคาต้นทุน 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของคุณคือ 7.50 ดอลลาร์สหรัฐ

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยไม่ซ้ำกันสำหรับ Stocky และไม่แสดงใน Shopify

การคํานวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย

ในคำสั่งซื้อ Stocky คำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

((ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปัจจุบัน x ปริมาณสต็อกสินค้าปัจจุบัน) + (ค่าใช้จ่ายสต็อกสินค้าที่ได้รับ x ปริมาณสต็อกสินค้าที่รับ)) / (ปริมาณสต็อกสินค้าปัจจุบัน + ปริมาณสต็อกสินค้าที่ได้รับ)

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้า 30 หน่วยที่ต้นทุน 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และสั่งซื้อสินค้าอีก 15 หน่วยที่เพียง 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย สูตรสำหรับคำนวณคือ ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15) ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 9.33 ดอลลาร์สหรัฐ

มีสองกรณีที่ไม่ได้ใช้สูตรนี้ ซึ่งคือ:

 • เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อของตัวเลือกสินค้าที่มีจำนวนสต็อกสินค้าติดลบ ณ ขณะนั้น โดยในกรณีนี้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะได้รับการอัปเดตเป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายของสต็อกสินค้าที่ได้รับ
 • เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อที่มีปริมาณสต็อกสินค้าที่ได้รับติดลบซึ่งมากกว่าปริมาณสต็อกสินค้าปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับสต็อกสินค้าโดยรวมแล้วติดลบ ในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลง

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอัตโนมัติ

เปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อให้ต้นทุนต่อรายการในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณอัปเดตอัตโนมัติด้วยค่าใน Stocky การเปิดใช้การซิงค์ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอัตโนมัติจะเขียนทับต้นทุนต่อค่ารายการที่มีอยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและไม่สามารถเลิกทําได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Stocky
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ใน Stocky ให้คลิก “คุณสมบัติ

 5. คลิกที่ COGS

 6. ในส่วนการซิงค์ราคาต้นทุนแบบอัตโนมัติ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเปิดการซิงค์อัตโนมัติ ให้คลิก "เปิดใช้งาน"
  • หากต้องการปิดการซิงค์อัตโนมัติ ให้คลิก ปิดใช้งาน

ตั้งต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยเริ่มต้นของคุณ

มีสองสามวิธีในการตั้งต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยเริ่มต้นของคุณ:

นําเข้าไฟล์ CSV ไปยัง Stocky

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Stocky
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ใน Stocky ให้คลิก “คุณสมบัติ

 5. คลิกที่ COGS

 6. คลิก “นําเข้าต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยเริ่มต้น

 7. เลือกไฟล์ CSV ที่จะนําเข้า และคลิก ถัดไป

 8. แถวแรกของ CSV จะแสดงเป็นตัวอย่างการนำเข้า กำหนดคอลัมน์ต่อไปนี้:

  1. สำหรับคอลัมน์ใดเป็นตัวระบุ ให้เลือกบาร์โค้ดตัวเลือกสินค้า หรือ SKU ของตัวเลือกสินค้า
  2. สำหรับ คอลัมน์นี้เป็นตัวระบุประเภทใด ให้เลือกบาร์โค้ด หรือ SKU ตามการเลือกก่อนหน้าของคุณ
  3. สำหรับคอลัมน์ใดเป็นต้นทุนเฉลี่ย ให้เลือกต้นทุนต่อรายการ
 9. คลิกถัดไป

จากรายงาน SKU/ตัวเลือกสินค้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Stocky
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ใน Stocky ให้คลิกที่ “รายงาน

 5. เลือก “รายงาน SKU/ตัวเลือกสินค้า

 6. เลือก “คอลัมน์” จากนั้นเลือก “ต้นทุนโดยเฉลี่ย

 7. คลิก “อัปเดต

 8. ระบบจะแสดงรายงานที่แสดงตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการของคุณด้วยต้นทุนโดยเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง ป้อนต้นทุนโดยเฉลี่ยลงในคอลัมน์ต้นทุนโดยเฉลี่ย

 9. ตัวเลือกเสริม: คลิก บันทึกรายงาน เพื่อบันทึกรายงาน SKU/ตัวเลือกสินค้านี้

ใช้ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยกับใบสั่งขายในอดีต

หากคุณต้องการรายงานต้นทุนสินค้าที่จำหน่ายไป (COGS) ของใบสั่งขายที่มีอยู่คุณเพียงแค่ต้องใช้ต้นทุนโดยเฉลี่ยในปัจจุบันกับสินค้าเฉพาะรายการเหล่านั้น โดยวิธีนี้อาจไม่ถูกต้องแต่จะให้ค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละชิ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Stocky
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ใน Stocky ให้คลิกที่ “การกำหนดลักษณะ

 5. คลิกที่ “COGS” จากนั้นเลือก “ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของ Backdate

เปิดใช้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยในคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Stocky
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ใน Stocky ให้คลิก คุณสมบัติ > คำสั่งซื้อ

 5. คลิก การตั้งค่าสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

 6. เลือกต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย

 7. คลิก “อัปเดต

 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี