ประเภทรายงาน Stocky

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

Stocky สามารถบันทึกสแนปช็อตรายวันของมูลค่าสต็อกสินค้าของคุณราคาขายปลีกได้ หลังจากที่คุณเปิดใช้การรายงานสต็อกสินค้าแล้ว Stocky จะเริ่มรวบรวมข้อมูล อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่บันทึกสต็อกสินค้าแรกของคุณจะปรากฏขึ้น

เข้าถึงรายงาน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Stocky

  3. คลิก “เปิดแอป

  4. จากเมนูดรอปดาวน์รายงานให้คลิกรายงานที่คุณต้องการเรียกใช้

รายงาน Stocky

คุณสามารถดูรายงานต่อไปนี้ได้จากภายใน Stocky

รายงานสินค้าคงคลังต่ำ

คุณสามารถดูรายงานสินค้าคงคลังที่ต่ำได้โดยอิงจากเวนเดอร์สินค้าหรือ SKU ตัวเลือกสินค้า

รายงานเวนเดอร์ที่สินค้าใกล้หมดจะแสดงให้คุณเห็นว่าเวนเดอร์รายใดมีตัวเลือกสินค้าที่มีสต็อกเหลือน้อยและตัวเลือกสินค้าใดที่หมดสต็อกและรายได้โดยประมาณที่สูญเสียไป นอกจากนี้ยังแสดงตัวเลือกสินค้าที่ไม่ซ้ำกันที่คุณได้สั่งซื้อจากเวนเดอร์แต่ยังไม่ได้รับ

รายงานสินค้าที่เหลือน้อยแสดงให้เห็นว่าสินค้าใดมีสต็อกต่ำและสินค้าใดที่หมดสต็อกและไม่ได้อยู่ในคำสั่งซื้อให้กับเวนเดอร์ หากตัวเลือกสินค้าหมดสต็อกระบบจะแสดงรายได้โดยประมาณที่ขาดหายไปในแต่ละวัน

รายงานตัวเลือกสินค้าที่เหลือน้อยคือรายงานสินค้าใกล้หมดที่ละเอียดที่สุด โดยจะแสดงรายละเอียดว่ามีจำนวนสต็อกที่เหลือพอขายอีกกี่วัน วันที่โดยประมาณที่สินค้าจะขายออกจนหมด และวันที่คุณควรสั่งสินค้าเพิ่มเติมโดยอิงจากระยะเวลาที่คุณจะได้รับของ

รายงานสินค้า

รายงานสินค้า จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของคุณ เช่น สินค้าคงคลังปัจจุบันและจํานวนยอดขาย รายงานนี้จะแสดงการวิเคราะห์ ABC ของสินค้าแต่ละตัว ซึ่งจะให้คะแนนสินค้าของคุณโดยอิงจากประวัติยอดขายในช่วง 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา

รายงาน SKU/ตัวเลือกสินค้า

รายงาน SKU/ตัวเลือกสินค้าจะแสดงต้นทุนต่อชิ้น ราคาขายและยอดขายของตัวเลือกสินค้า คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อสร้างการวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้นสำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการได้

รายงานปริมาณสินค้าคงคลังที่เหลือ

คุณสามารถดูรายงานปัจจุบันหรือในอดีตของสินค้าคงคลังที่เหลือได้

สินค้าคงคลังคงเหลือจะแสดงมูลค่าปัจจุบันและต้นทุนของสินค้าคงคลังของคุณ

สินค้าคงคลังย้อนหลังที่เหลือสำหรับทุกตำแหน่งที่ตั้งแสดงยอดรวมสินค้าคงคลังทั้งหมดตามที่ระบุ เช่นต้นทุน ราคา มูลค่าหรือจำนวนสำหรับแต่ละวันในช่วงวันที่ คุณสามารถกรองรายงานเพื่อให้ใช้เวนเดอร์รายใดรายหนึ่งหรือเวนเดอร์ทั้งหมดเป็นยอดรวม

รายงานคำสั่งซื้อ

รายงานคำสั่งซื้อจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อแต่ละรายการของคุณ เช่น ปลายทางที่ต้องจัดส่ง สถานะการจัดส่ง และสถานะการชำระเงิน รายงานนี้ยังรวมถึง:

อภิธานศัพท์สำหรับข้อกำหนดของรายงานคำสั่งซื้อ
สต็อก จำนวนสินค้าปัจจุบันที่มีในสต็อก ณ เวลาที่รายงาน
สั่งซื้อแล้ว จํานวนสินค้าที่มีการสั่งซื้อในคำสั่งซื้อที่มียอดค้างชำระทั้งหมดซึ่งลูกค้ายังไม่ได้รับ หากมีคำสั่งซื้อหลายรายการที่มีตัวเลือกสินค้านี้ซึ่งยังมียอดค้างชำระ มูลค่านี้จะแสดงยอดรวมของคำสั่งซื้อเหล่านั้นทั้งหมด
ปริมาณ จำนวนตัวเลือกสินค้าในคำสั่งซื้อนั้นๆ ที่มีการสั่งซื้อในตอนแรก หมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขที่เฉพาะเจาะจงกับคำสั่งซื้อดังกล่าวและจะไม่เปลี่ยนแม้ลูกค้าจะได้รับสินค้าแล้ว

รายงานการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง

รายงานการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการเช่นวันที่เหตุผลและพนักงานที่ทำการเปลี่ยนแปลง

รายงานการถ่ายโอนสต็อก

รายงานการถ่ายโอนสต็อกจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอนสต็อกแต่ละรายการเช่นสถานะ ต้นทางและปลายทางและเหตุผลสำหรับการถ่ายโอน

รายงานกำไรของร้านค้า

รายงานกำไรของร้านค้าจะแสดงข้อมูลทางการเงินเช่นการส่งคืน ยอดขายรวมและต้นทุนของสินค้าที่ขายได้

ประเภทของรายงาน

มีรายงานมีอยู่ในสต็อกที่แตกต่างกันหลายแบบ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ต้นทุนทั้งหมดเท่ากับจํานวนของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการคูณด้วยราคาต้นทุนของตัวเลือกสินค้าในสต็อกของคุณทั้งหมด การคํานวณนี้ไม่รวมตัวเลือกสินค้าที่มีระดับสต็อกสินค้าติดลบและตัวเลือกสินค้าที่ซ่อนอยู่

ยอดขายปลีกรวม

ยอดขายปลีกรวมจะเท่ากับจํานวนของตัวเลือกสินค้าแต่ละตัวคูณด้วยราคาขายปลีก หากคุณขายสินค้าทั้งหมดที่มีราคาปัจจุบัน ราคานี้จะเป็นราคาที่คุณจะได้รับ

สินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมดคือจํานวนสินค้าในสต็อกที่คุณมีในร้านค้าของคุณ หากคุณมีถุงเท้าสีแดง 10 คู่และถุงเท้าสีฟ้า 5 คู่ หมายเลขสินค้าทั้งหมดคือ 15 คู่

สต็อกสินค้าต่อเวนเดอร์

Stocky เก็บบันทึกการสต็อกสินค้าต่อเวนเดอร์แต่ละคน หากต้องการเข้าถึงสต็อกสินค้าของเวนเดอร์ ให้ใช้แบบฟอร์มที่ด้านบนของรายงานสต็อกสินค้า รายงานบางรายการอาจมีสต็อกที่มีสถานะ “ติดตามโดย Shopify” ซึ่งคือวิธีในการแบ่งกลุ่มรายงานปริมาณสต็อกสินค้าตามสินค้าที่ Shopify ติดตาม หากสินค้าดรอปจัดส่งสินค้าของคุณจะไม่ถูกติดตามโดย Shopify สามารถแยกสต็อกที่ดรอปจัดส่งออกจากรายงานปริมาณคงคลังได้โดยเลือกรายงานแต่ละรายการในเวอร์ชันที่ติดตามโดย Shopify

การปัดเศษใน Stocky

ระบบบัญชีและการจัดการสินค้าคงคลังที่แตกต่างกันจะจัดการกับการปัดเศษด้วยวิธีต่างๆ Stocky จะปัดเศษตัวเลขที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการเป็นทศนิยมสองแห่ง จากนั้นจะรวมสินค้าเฉพาะรายการเพื่อให้คุณได้ยอดรวม การปัดเศษสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปัดเศษอื่นๆ หลังจากคำนวณยอดรวมแล้ว

หากคุณต้องการปรับตัวเลขด้วยตนเอง คุณสามารถป้อนหมายเลขได้ในช่องการปรับ การปรับอาจมีความจําเป็นหากระบบบัญชีของซัพพลายเออร์ของคุณใช้วิธีการปัดเศษที่แตกต่างกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี