Stockys rapporttyper

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Stocky kan tage et dagligt snapshot af din lagerværdi og dine detailpriser. Stocky begynder at indsamle data, når du aktiverer rapportering af disponibel lagerbeholdning. Der kan gå op til 24 timer, før din første rapport om disponibel lagerbeholdning vises.

Få adgang til en rapport

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

  2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Stocky.

  3. Klik på Åbn app.

  4. I rullemenuen Reports skal du klikke på den rapport, du vil køre.

Stocky-rapporter

Du kan se følgende rapporter i Stocky.

Rapporter over lav lagerbeholdning

Du kan få vist rapporter over lav lagerbeholdning baseret på leverandør, produkt eller variant-SKU.

Rapporten Low Stock Vendors viser dig, hvilke leverandører der har varianter med lav lagerbeholdning, og hvilke varianter der ikke er på lager samt den anslåede indtægt, som er mistet. Den viser også de unikke varianter, som du har bestilt hos leverandøren, men som du ikke har modtaget endnu.

Rapporten Low Stock Products viser dig, hvilke produkter der har lav lagerbeholdning, og hvilke produkter der ikke er på lager og ikke er bestilt hos en leverandør. Hvis varianten ikke er på lager, viser rapporten også den anslåede indtægt, som mistes hver dag.

Rapporten Low Stock Variants er den mest detaljerede rapport over lav lagerbeholdning. Den viser detaljer som, hvor mange lagerdage du har tilbage, den anslåede dato, hvor varianten ikke er på lager, og den dag, hvor du bør genbestille mere lagerbeholdning baseret på, hvor lang tid det varer, før du modtager den.

Rapporten Product

Rapporten Produkt viser detaljer om dine produkter, såsom den aktuelle lagerbeholdning og antallet af salg. Rapporten viser desuden en ABC-analyse for hvert produkt, som bedømmer dine produkter på baggrund af deres salgshistorik i de seneste otte uger.

Rapporten SKU/Variant

Rapporten SKU/Variant viser hver variants pris pr. enhed, salgspris og antal salg. Du kan tilføje yderligere kolonner for at oprette en mere detaljeret analyse af hver variant.

Rapporter over disponibel lagerbeholdning

Du kan se en aktuel eller historisk rapport for din disponible lagerbeholdning.

Rapporten Stock On Hand - Current viser den aktuelle værdi af og prisen for din lagerbeholdning.

Rapporten Stock On Hand - Historical viser en specificeret total for al lagerbeholdning, som f.eks. kostpris, værdi eller antal, for hver dato i et datointerval. Du kan filtrere rapporten til at basere totalen på alle leverandører eller en bestemt leverandør.

Rapporten Purchase Orders

Rapporten Purchase Orders viser detaljerede oplysninger om hver af dine købsordrer, som f.eks. ankomstdestination, leveringsstatus og betalingsstatus. Denne rapport indeholder også:

Ordbog over termer i rapporten Købsordrer
Lagerbeholdning Den aktuelle lagerbeholdning på det tidspunkt, hvor rapporten udarbejdes.
Bestilt Det antal, der aktuelt er bestilt i alle udestående købsordrer, som ikke er blevet modtaget. Hvis der er flere købsordrer, som indeholder denne udestående variant, vil dens værdi repræsentere det samlede antal for alle disse købsordrer.
Antal Det antal, der oprindeligt blev bestilt af denne variant i disse specifikke købsordrer. Dette tal er specifikt for købsordrerne og ændres ikke, når varerne modtages.

Rapporten Stock Adjustments

Rapporten Stock Adjustments viser detaljerede oplysninger om hver lagerjustering, som f.eks. datoen, årsagen og den medarbejder, som foretog justeringen.

Rapporten Stock Transfers

Rapporten Stock Transfers viser detaljerede oplysninger om hver lageroverførsel, som f.eks. dens status, oprindelse og destination samt årsagen til overførslen.

Rapporten Store Profit

Rapporten Store Profit viser økonomiske oplysninger, som f.eks. returneringer, bruttoomsætning og omkostninger for solgte varer.

Rapporttyper

Der er flere forskellige slags rapporter om disponibel lagerbeholdning.

Omkostninger i alt

Omkostninger i alt er lig med antallet af hver variant ganget med kostprisen for alle dine varianter, som er på lager. Denne udregning indeholder ikke varianter med negative lagerniveauer og skjulte varianter.

Detail i alt

Detail i alt er lig med antallet af hver variant ganget med dens detailpris. Dette svarer til, at du har solgt hele din lagerbeholdning til dens aktuelle pris.

Varer i alt

Varer i alt er det samlede antal varer, som du har på lager i din butik. Hvis du har 10 røde strømper og 5 blå strømper, er det samlede antal varer i alt 15.

Disponibel lagerbeholdning pr. forhandler

Stocky gemmer en rapport om disponibel lagerbeholdning for alle forhandlere. Du kan få adgang til en forhandlers disponible lagerbeholdning ved hjælp af formularen, der findes øverst i rapporten om disponibel lagerbeholdning. Nogle rapporter kan angive lagerbeholdning som spores af Shopify. Dette er en måde til segmentering af dine rapporter om disponible lagerbeholdninger efter varer, der spores af Shopify. Hvis dine produkter med dropshipping ikke spores af Shopify, kan dit lager til dropshipping ekskluderes fra rapporter om disponible lagerbeholdninger ved at vælge spores af Shopify-versionen for hver rapport.

Afrunding i Stocky

Afrunding håndteres forskelligt af forskellige systemer til regnskab og lagerstyring. Stocky afrunder tal på varelinjeniveau til to decimaler og lægger derefter varelinjerne sammen for at give dig det samlede beløb. Dette kan medføre en mindre uoverensstemmelse i forhold til andre afrundingsmetoder efter sammenlægning.

Hvis du vil justere tallene manuelt, kan du gøre dette i feltet Justeringer. Justeringer kan være nødvendige, hvis din leverandørs regnskabssystemer bruger en anden metode til afrunding.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis