Gennemsnitlig stykpris

De gennemsnitlige stykpriser er den gennemsnitlige pris af din aktuelle lagerbeholdning. Din gennemsnitlige stykpris opdateres, hver gang du modtager en købsordre. Hvis du f.eks. har 10 stk. af produkt A på lager, og dette produkt har en kostpris på 10 USD pr. stk., er din indledende, gennemsnitlige stykpris 10 USD. Hvis du derefter afgiver en ny bestilling på 10 stk. af produkt A, som nu har en kostpris på 5 USD pr. stk., vil den gennemsnitlige stykpris nu være 7,50 USD.

De gennemsnitlige stykpriser er unikke for Stocky og vises ikke i Shopify.

Beregner gennemsnitlige stykpriser

Stocky bruger følgende formel til at beregne den gennemsnitlige stykpris for en købsordre:

((Aktuel gennemsnitlig pris x aktuel lagerbeholdning) + (pris for modtagelse af lagerbeholdning x antal for modtagelse af lagerbeholdning)) / (aktuel lagerbeholdning + pris for modtagelse af lagerbeholdning)

Hvis du for eksempel har 30 enheder af et produkt, der koster 10 USD pr. enhed, og du bestiller yderligere 15 enheder til kun 8 USD pr. enhed, vil formlen være ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15), hvilket giver en gennemsnitlig stykpris på 9,33 USD.

Der er to tilfælde, hvor denne formel ikke bruges:

 • Når der oprettes en købsordre for en variant, der i øjeblikket har et negativt lagerantal. I dette tilfælde opdateres den gennemsnitlige stykpris til værdien for prisen for modtagelse af lager.
 • Når der oprettes en købsordre, som har et negativt antal for modtagelse af lagerbeholdning, der er større end den aktuelle lagerbeholdning, hvilket resulterer i et samlet negativt lagerniveau. I dette tilfælde ændrer den gennemsnitlige pris sig ikke.

Aktivér eller deaktiver automatisk synkronisering af stykpris

Hvis du vil have, at prisen pr. vare i din Shopify-administrator opdateres automatisk med værdien i Stocky, skal du aktivere automatiske opdateringer for gennemsnitlige stykpriser. Hvis du aktiverer automatisk synkronisering af gennemsnitlige enhedsomkostninger, overskrives de eksisterende omkostninger pr. vareværdi i din Shopify-administrator, og det kan ikke fortrydes.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Stocky.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Præferencer i Stocky.

 5. Klik på Omkostninger for solgte varer (COGS).

 6. Du kan udføre en af følgende handlinger i afsnittet Automatisk synkronisering af kostpriser:

  • Klik på Aktivér for at slå automatisk synkronisering til.
  • Klik på Deaktiver for at slå automatisk synkronisering fra.

Angiv dine indledende, gennemsnitlige stykpriser

Du kan angive din indledende, gennemsnitlige stykpris på forskellige måder:

Importér en CSV-fil til Stocky

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Stocky.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Præferencer i Stocky.

 5. Klik på Omkostninger for solgte varer (COGS).

 6. Klik på Importér indledende, gennemsnitlig stykpris.

 7. Vælg en CSV-fil, der skal importeres, og klik på Næste.

 8. En forhåndsvisning af import på de første rækker i CSV-visningerne. Tildel følgende kolonner:

  1. For Hvilken kolonne er identifikatoren? skal du vælge Variantstregkode eller Variant-SKU.
  2. For Hvilken type identifikator er denne kolonne? skal du vælge Stregkode eller SKU baseret på dit tidligere valg.
  3. For Hvilken kolonne er kostprisen? skal du vælge Pris pr. vare.
 9. Klik på Næste.

Fra rapporten SKU/Variant

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Stocky.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Rapporter i Stocky

 5. Vælg rapporten SKU/Varianter.

 6. Vælg Kolonne, og vælg derefter Gennemsnitlige omkostninger.

 7. Klik på Opdater.

 8. Der vises nu en rapport med alle dine produktvarianter og deres tilknyttede gennemsnitlige omkostninger. Angiv den gennemsnitlige omkostning i kolonnen Gennemsnitlige omkostninger.

 9. Valgfrit: Klik på Gem rapport for at gemme denne SKU-/variantrapport.

Anvend gennemsnitlige stykpriser på historiske salgsordrer

Hvis du vil have rapporter om omkostninger for solgte varer (Cost Of Goods Sold, COGS) for dine eksisterende salgsordrer, skal du anvende dine aktuelle gennemsnitlige omkostninger på disse ordrer. Denne metode er muligvis ikke helt nøjagtig, men den giver en anslået omkostning for hvert enkelt produkt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Stocky.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Præferencer i Stocky

 5. Klik på Omkostninger for solgte varer (COGS), og vælg derefter Tilbagedatering af gennemsnitlige stykpriser.

Aktivér de gennemsnitlige stykpriser for igangværende købsordrer

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Stocky.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Præferencer > Købsordrer i Stocky.

 5. Klik på Indstillinger for købsordrekladde.

 6. Vælg Gennemsnitlig stykpris.

 7. Klik på Opdater.

 8. Klik på Gem ændringer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis