Gjennomsnittlig enhetskostnad

Gjennomsnittlige enhetskostnader er gjennomsnittlig kostnad for den gjeldende lagerbeholdningen. Gjennomsnittlig enhetskostnad oppdateres hver gang du mottar en innkjøpsordre. Hvis du for eksempel har 10 enheter av produkt A på lager, med en kostpris på 10 USD per enhet, er gjennomsnittlig enhetskostnad 10 USD. Hvis du deretter bestillinger 10 nye enheter av produkt A, denne gangen med en kostpris på 5 USD per enhet, er gjennomsnittlig enhetskostnad 7,50 USD.

Gjennomsnittlige enhetskostnader er unike for Stocky, og vises ikke i Shopify.

Beregne gjennomsnittlige enhetskostnader

Stocky bruker følgende formel til å beregne gjennomsnittlig enhetskostnad for en innkjøpsordre:

((Gjeldende gjennomsnittskostnad x gjeldende lagerantall) + (mottakende lagerkostnad x mottakende lagerantall)) / (gjeldende lagerantall + mottakende lagerantall)

Hvis du for eksempel har 30 enheter av et produkt som koster 10 USD per enhet, og bestiller ytterligere 15 enheter til bare 8 USD per enhet, er formelen ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15), som gir en gjennomsnittlig enhetskostnad på 9,33 USD.

Det er to tilfeller der denne formelen ikke brukes:

 • Når en innkjøpsordre opprettes for en variant som for øyeblikket har et negativt lagerantall. I dette tilfellet oppdateres gjennomsnittlig enhetskostnad til verdien for mottakende lagerkostnad.
 • Når det opprettes en innkjøpsordre med et negativt mottakende lagerantall som overstiger gjeldende lagerantall, resulterer det i et sammenlagt negativt lagerantall. I dette tilfellet endres ikke den gjennomsnittlige kostnaden.

Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av enhetskostnader

Du må aktivere automatiske oppdateringer av gjennomsnittlige enhetskostnader for at kostnaden per vare i Shopify-administrator skal oppdateres automatisk med verdien fra Stocky. Hvis automatisk synkronisering av gjennomsnittlig enhetskostnad er aktivert, overskrives den eksisterende verdien for kostnad per vare i Shopify-administrator, og dette kan ikke angres.

Steg:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Stocky.
 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Preferanser i Stocky.

 5. Klikk på COGS.

 6. Gjør en av følgende handlinger i seksjonen Automatisk synkronisering av kostpris:

  • Klikk på Aktiver for å aktivere automatisk synkronisering.
  • Klikk på Deaktiver for å deaktivere automatisk synkronisering.

Angi gjennomsnittlige enhetskostnader

Det er noen ulike måter å angi gjennomsnittlig enhetskostnad på:

Importer en CSV-fil til Stocky

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Stocky.
 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Preferanser i Stocky.

 5. Klikk på COGS.

 6. Klikk på Importer innledende gjennomsnittlige enhetskostnader.

 7. Velg en CSV-fil som skal importeres, og klikk på Neste.

 8. En importforhåndsvisning av de første radene i CSV-filen vises. Tilordne følgende kolonner:

  1. Velg Variantens strekkode eller Variantens SKU under Hvilken kolonne er identifikatoren?
  2. Velg Strekkode eller SKU, basert på det tidligere valget, under Hvilken type identifikator er denne kolonnen?
  3. Velg Kostnad per vare under Hvilken kolonne er gjennomsnittskostnaden?.
 9. Klikk på Neste.

Fra SKU/Variant-rapporten

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Stocky.
 3. Klikk Åpne app.

 4. I Stocky klikker du Rapporter

 5. Velg rapporten SKU/varianter.

 6. Velg Kolonner,og velg deretter Gjennomsnittlig kostnad.

 7. Klikk på Oppdater.

 8. En rapport som viser hver av produktvariantene med den tilknyttede gjennomsnittlige kostnaden vises nå. Angi den gjennomsnittlige kostnaden i kolonnen Gjennomsnittskostnad.

 9. Valgfritt: Klikk på Lagre rapport for å lagre denne SKU-/variantrapporten.

Bruk gjennomsnittlige enhetskostnader for historiske salgsordre

Hvis du ønsker rapporter med kostnader for solgte varer (COGS) for eksisterende salgsordre, må du legge gjeldende gjennomsnittlig kostnad for disse spesifikke bestillingene. Denne metoden er ikke nødvendigvis helt nøyaktig, men den gir deg en omtrentlig kostnad knyttet til hvert produkt.

Steg:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Stocky.
 3. Klikk Åpne app.

 4. I Stocky, klikk på Innstillinger

 5. Klikk på COGS, og velg deretter Tilbakedater gjennomsnittlige enhetskostnader.

Aktiver gjennomsnittlig enhetskostnad for pågående innkjøpsordre

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Stocky.
 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Preferanser > Innkjøpsordre i Stocky.

 5. Klikk på Innstillinger for utkast til innkjøpsordre.

 6. Velg Gjennomsnittlig enhetskostnad.

 7. Klikk på Oppdater.

 8. Klikk Lagre endringer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis