Gjennomsnittlig enhetskostnad

Gjennomsnittlig enhetskostnad er gjennomsnittskostnaden for den gjeldende lagerbeholdningen. Hver gang du mottar en innkjøpsordre, oppdateres den gjennomsnittlige enhetskostnaden din. Hvis du for eksempel har 10 enheter med produkt A på lager, som har en kostnadspris på 10 USD per enhet, vil den gjennomsnittlige enhetskostnaden i utgangspunktet være 10 USD. Hvis du deretter bestiller ytterligere 10 enheter av produkt A, denne gangen med en kostnadspris på 5 USD per enhet, er den gjennomsnittlige enhetskostnaden nå 7,50 USD.

Gjennomsnittlige enhetskostnader er unike for Stocky, og vises ikke i Shopify.

Beregne gjennomsnittlige enhetskostnader

Stocky bruker følgende formel til å beregne gjennomsnittlig enhetskostnad for en innkjøpsordre:

((Gjeldende gjennomsnittskostnad x gjeldende lagerantall) + (mottakende lagerkostnad x mottakende lagerantall)) / (gjeldende lagerantall + mottakende lagerantall)

Hvis du for eksempel har 30 enheter av et produkt som koster 10 USD per enhet, og bestiller 15 nye enheter til bare 8 USD per enhet, blir formelen ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15), som gir en totalt gjennomsnittlig enhetskostnad på 9,33 USD.

Det er to tilfeller der denne formelen ikke brukes:

 • Når en innkjøpsordre opprettes for en variant som for øyeblikket har et negativt lagerantall. I dette tilfellet oppdateres gjennomsnittlig enhetskostnad til verdien for mottakende lagerkostnad.
 • Når det opprettes en innkjøpsordre med et negativt mottakende lagerantall som overstiger gjeldende lagerantall, resulterer det i et sammenlagt negativt lagerantall. I dette tilfellet endres ikke den gjennomsnittlige kostnaden.

Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av enhetskostnad

For at kostnaden per vare i Shopify-administrator automatisk skal oppdateres med verdien fra Stocky, må du aktivere automatiske oppdateringer av gjennomsnittlige enhetskostnader. Hvis automatisk synkronisering av gjennomsnittlig enhetskostnad aktiveres, overskrives den eksisterende verdien for kostnad per vare i Shopify-administrator, og dette kan ikke angres.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Preferanser i Stocky.

 5. Klikk på COGS.

 6. Gjør en av følgende handlinger i seksjonen Automatisk synkronisering av kostpris:

  • Klikk på Aktiver for å aktivere automatisk synkronisering.
  • Klikk på Deaktiver for å deaktivere automatisk synkronisering.

Angi gjennomsnittlige enhetskostnader

Det er noen ulike måter å angi gjennomsnittlig enhetskostnad på:

Importer en CSV-fil til Stocky

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Preferanser i Stocky.

 5. Klikk på COGS.

 6. Klikk på Importer innledende gjennomsnittlige enhetskostnader.

 7. Velg en CSV-fil som skal importeres, og klikk på Neste.

 8. En importforhåndsvisning av de første radene i CSV-filen vises. Tilordne følgende kolonner:

  1. Velg Variantens strekkode eller Variantens SKU under Hvilken kolonne er identifikatoren?
  2. Velg Strekkode eller SKU, basert på det tidligere valget, under Hvilken type identifikator er denne kolonnen?
  3. Velg Kostnad per vare under Hvilken kolonne er gjennomsnittskostnaden?.
 9. Klikk på Neste.

Fra SKU/Variant-rapporten

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Stocky klikker du Rapporter

 5. Velg rapporten SKU/varianter.

 6. Velg Kolonner,og velg deretter Gjennomsnittlig kostnad.

 7. Klikk på Oppdater.

 8. En rapport som viser hver av produktvariantene med den tilknyttede gjennomsnittlige kostnaden vises nå. Angi den gjennomsnittlige kostnaden i kolonnen Gjennomsnittskostnad.

 9. Valgfritt: Klikk på Lagre rapport for å lagre denne SKU-/variantrapporten.

Bruk gjennomsnittlige enhetskostnader for historiske salgsordre

Hvis du ønsker rapporter med kostnader for solgte varer (COGS) for eksisterende salgsordre, må du legge gjeldende gjennomsnittlig kostnad for disse spesifikke bestillingene. Denne metoden er ikke nødvendigvis helt nøyaktig, men den gir deg en omtrentlig kostnad knyttet til hvert produkt.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. I Stocky, klikk på Innstillinger

 5. Klikk på COGS, og velg deretter Tilbakedater gjennomsnittlige enhetskostnader.

Aktiver gjennomsnittlig enhetskostnad for pågående innkjøpsordre

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Preferanser > Innkjøpsordre i Stocky.

 5. Klikk på Innstillinger for utkast til innkjøpsordre.

 6. Velg Gjennomsnittlig enhetskostnad.

 7. Klikk på Oppdater.

 8. Klikk Lagre endringer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis