ABC-analyse

Stocky graderer hver av produktvariantene med en A, B, C eller U én gang daglig. Disse graderingene gjør det enklere å vurdere hvilke produkter som er verdt å bestille på nytt, og hvilke som tar opp verdifull lagerplass og ressurser. ABC-analysen er basert på de siste åtte ukenes ytelse for hver av produktvariantene, så det er ikke nødvendigvis en god indikator for sesongbaserte produkter.

  • Produkter med en A-grad står for 80 % av inntektene dine, og er vanligvis bare 20 % av produktutvalget ditt. Dette er de viktigste produktene dine. B-graden er den nest viktigste, og C-graden er trolig ikke verdt å bestille igjen.

Produkter får en U-grad dersom Stocky har salgsdata for produktet over mindre enn 8 uker.

Når du aktiverer ABC-analyse for første gang kan det være at du må vente opptil 24 timer på riktig data.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis