Phân tích ABC

Stocky xếp loại từng mẫu mã sản phẩm theo A, B, C hoặc U mỗi ngày một lần. Nhờ vậy, bạn có thể quyết định nên đặt lại hàng cho sản phẩm nào, và sản phẩm nào khiến bạn tốn không gian lưu kho và tiền bạc đáng giá của mình. Phân tích ABC dựa trên hiệu suất 8 tuần gần nhất đối với từng mẫu mã sản phẩm, do đó, chỉ số này có thể không chính xác cho các sản phẩm theo mùa cao điểm.

  • Sản phẩm loại A chiếm 80% doanh thu và thường chỉ chiếm 20% phạm vi sản phẩm. Đây là những sản phẩm quan trọng nhất của bạn. Loại B là các sản phẩm quan trọng thứ hai và loại C có lẽ không đáng để đặt hàng lại.

Sản phẩm được xếp loại U nếu Stocky nhận thấy sản phẩm có dữ liệu doanh thu dưới 8 tuần.

Khi kích hoạt phân tích ABC lần đầu tiên, có thể bạn sẽ phải đợi tới 24 giờ để có dữ liệu chính xác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí