Vilkår for fortjenesterapportering

Fortjenesterapportering i Stocky er i stor grad basert på Shopify-rapporteringsfunksjonen, men med to tilleggsverdier: kostnaden for solgte varer (COGS) og fortjenestemargin.

Her er noen av de mest brukte begrepene du støter på når du beregner fortjeneste, og hvordan enkelte beregninger fungerer.

Nettoantall

Nettoantallet er totalt antall enheter som selges innenfor et valgt datointervall, fratrukket refusjoner.

Bruttosalg

Bruttosalget beregnes ved å multiplisere produktprisen med antallet for produktet. Produktprisen for denne ligningen er prisen før avgifter, frakt, rabatter og returer.

Rabatter

Rabatter beregnes i Stocky-rapporter ved å legge til varelinjerabatten i andelen av rabatten på bestillingsnivå, for en samling salg. Bestillingsbaserte rabatter legges til før avgifter. Rabatter opprettes med rabattkoder i seksjonen Rabatter i Shopify-administrator, og ikke ved å bruke alternativet for sammenlign med-pris.

Returer

Returer rapporteres som verdien av varene som returneres innenfor et valgt intervall.

Nettosalg

Nettosalg beregnes ved å trekke både rabatter og returer fra bruttosalget.

Avgift

Skatt i Stocky rapporteres som det totale avgiftsbeløpet som er samlet inn på bestillinger.

Totalt antall salg

Totalomsetning beregnes i Stocky ved å trekke rabatter og returer fra bruttosalget, og deretter legge til returer, avgifter og fraktomkostninger.

Kostnad for solgte varer

Kostnaden for solgte varer (COGS) beregnes ved å multiplisere nettoantallet for et produkt med gjennomsnittlig kostnadspris for produktet.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten beregnes ved å trekke kostnaden for solgte varer (COGS) fra bruttosalget.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste beregnes ved å trekke kostnaden for solgte varer (COGS) fra bruttosalget, og deretter dele det fra bruttosalget, og deretter multiplisere dette tallet med 100.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis