Vilkår for rapportering af fortjeneste

Rapporteringen af fortjenester i Stocky er primært baseret på Shopify-funktionen til rapportering, men har to ekstra værdier: Omkostninger for solgte varer (COGS) og overskudsmargen.

Her er nogle af de mest almindelige termer, du kan støde på under beregningen af din fortjeneste samt forklaringen på, hvordan visse beregninger fungerer.

Nettoantal

Nettoantallet er det samlede antal solgte enheder inden for et valgt datointerval, hvor refusioner er trukket fra.

Bruttoomsætning

Bruttoomsætningen beregnes ved at gange produktprisen med antallet af produktet. Produktprisen for denne udregning er prisen før skatter, levering, rabatter og returneringer.

Rabatter

Rabatterne beregnes i Stockys rapporter ved at føje rabatten for varelinjen til andel af rabatten på ordreniveau for en samling af salg. Ordrebaserede rabatten anvendes før skatter. Rabatter oprettes ved hjælp af rabatkoder i afsnittet Rabatter i din Shopify-administrator. De bruges ikke af indstillingen Sammenligningspris.

Returneringer

Returneringer rapporteres som værdien af varer, der returneres inden for et valgt interval.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen beregnes ved at trække rabatter og returneringer fra bruttoomsætningen.

Skat

Skatter i Stocky rapporteres som det samlede beløb for skatter, der er opkrævet for ordrer.

Salg i alt

Salg i alt beregnes i Stocky ved at trække rabatter og returneringer fra bruttoomsætningen, og derefter lægge returneringer, skatter og leveringsgebyrer til.

Omkostninger ved solgte varer

Omkostninger for solgte varer (COGS) beregnes ved at gange nettoantallet for et produkt med produktets gennemsnitlige kostpris.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten beregnes ved at trække omkostningerne for solgte varer (COGS) fra bruttoomsætningen.

Bruttoavance

Bruttoavancen beregnes ved at trække omkostningerne for solgte varer (COGS) fra bruttoomsætningen, derefter dividere det med bruttoomsætningen og til sidste gange tallet med 100.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis