Tulosraportoinnin ehdot

Stockyn tulosraportointi perustuu pitkälti Shopifyn raportointiominaisuuteen, mutta siinä on kaksi lisäarvoa: myytyjen tuotteiden hankintameno (cost of goods sold, COGS) ja voittomarginaali.

Seuraavassa on joitakin voitonlaskennan yhteydessä yleisimmin käytettyjä termejä ja tietoja siitä, miten tietyt laskelmat toimivat.

Nettomäärä

Nettomäärä on valitun päivämäärävälin sisällä myytyjen yksiköiden kokonaismäärä, josta on vähennetty hyvitykset.

Bruttomyynti

Bruttomyynti lasketaan kertomalla tuotteen hinta tuotteen määrällä. Tämän yhtälön tuotteen hinta on hinta ennen veroja, toimitusta, alennuksia ja palautuksia.

Alennukset

Alennukset lasketaan Stocky-raporteissa lisäämällä myyntikokoelmiin rivikohta-alennus tilaustason alennusosuuteen. Tilausperusteisia alennuksia sovelletaan ennen veroja. lennukset luodaan alennuskoodien avulla Shopify Adminisi Alennukset-osiossa, eikä niitä luoda käyttämällä Vertailuhinta-vaihtoehtoa.

Palautukset

Palautukset ilmoitetaan valitulla aikavälillä palautettujen artikkeleiden arvona.

Nettomyynti

Nettomyynti lasketaan vähentämällä bruttomyynnistä alennukset ja palautukset.

Vero

Vero ilmoitetaan Stockyssa tilauksista perittyjen verojen kokonaismääränä.

Kokonaismyynti

Kokonaismyynti lasketaan Stockyssa vähentämällä bruttomyynnistä alennukset ja palautukset ja lisäämällä summaan sitten palautukset, verot ja toimituskulut.

Myytyjen tavaroiden kustannus

Myytyjen tuotteiden hankintameno (cost of goods sold, COGS) lasketaan kertomalla tuotteen nettomäärä tuotteen keskimääräisellä kustannushinnalla.

Bruttovoitto

Bruttovoitto lasketaan vähentämällä myytyjen tuotteiden hankintameno (COGS) bruttomyynnistä.

Bruttokate

Bruttokate lasketaan vähentämällä myytyjen tuotteiden hankintameno (COGS) bruttomyynnistä ja jakamalla se sitten bruttomyynnillä ja kertomalla sitten saatu luku 100:lla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi