Stockyn raporttityypit

Stocky voi tallentaa päivittäisen tilannekuvan varastoarvostasi ja jälleenmyyntihinnastasi. Kun olet ottanut käsillä olevan varaston raportoinnin käyttöön, Stocky alkaa kerätä tietoja. Ensimmäisen käsillä olevan varaston ‑tietueen tuleminen näkyviin saattaa viedä jopa 24 tuntia.

Raporttien tarkasteleminen

  1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

  2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

  3. Klikkaa Avaa sovellus.

  4. klikkaa Raportit-pudotusvalikosta raporttia, jonka haluat suorittaa.

Stocky-raportit

Voit tarkastella seuraavia raportteja Stockystä.

Vähäisen varaston raportit

Voit tarkastella vähäisen varaston raportteja myyjän, tuotteen tai version SKU-koodin perusteella.

Vähäisen varaston myyjät ‑raportti näyttää, toimittajat, joilla on vähäisen varaston varastoyksiköitä, mitkä versiot ovat loppuneet varastosta ja mikä on arvio menetetystä liikevaihdosta. Se näyttää myös ne versiot, jotka olet tilannut toimittajalta, mutta joita ei vielä ole vastaanotettu.

Vähäisen varaston tuotteet ‑raportti näyttää, millä tuotteilla on vähäinen varastotilanne sekä mitkä tuotteet ovat loppuneet varastosta ja joita ei voi tilata myyjältä. Jos tuoteversio on loppunut varastosta, raportissa näytetään myös arvio päivittäin menetettävästä tuotosta.

Vähäisen varaston versiot ‑raportti on yksityiskohtaisin vähäisen varaston raporteista. Siinä näytetään esimerkiksi seuraavia tietoja: kuinka monta päivää varastoa on jäljellä, arvioitu päivä, jolloin varasto loppuu, sekä päivä, jolloin varastoa tulisi tilata lisää sen perusteella, kauanko toimitus kestää.

Tuoteraportti

Tuoteraportissa näkyy tuotteidesi tiedot, kuten tämänhetkinen varasto ja myynnin määrä. Raportissa näkyy myös kunkin tuotteen ABC-analyysi, joka luokittelee tuotteesi niiden viimeisen kahdeksan viikon myyntihistorian perusteella.

SKU-koodin/version raportti

SKU-koodin/version raportissa näytetään kunkin tuoteversion kustannus yksikköä, myyntihintaa ja myynnin määrää kohden. Voit lisätä uusia sarakkeita tarkemman analyysin luomiseksi kustakin versiosta.

Käsillä olevan varaston raportit

Voit tarkastella tämänhetkistä tai aiempaa käsillä olevaa varastoasi käsittelevää raporttia.

Nykyinen saatavilla oleva varasto näyttää varastosi kunkinhetkisen arvon ja sen kustannukset.

Aiempi saatavilla oleva varasto kaikissa sijainneissa ‑kohdassa näytetään jokaisen varaston määritetty kokonaissumma, kuten kustannushinta, arvo tai määrä päivämäärävälin kunkin päivän osalta. Voit suodattaa raportin niin, että kokonaissumma perustuu kaikkiin myyjiin tai tiettyyn myyjään.

Ostotilausten raportti

Ostotilausten raportissa näytetään kunkin ostotilauksen tiedot, kuten määränpää, lähetyksen tila ja maksun tila. Raportti sisältää myös seuraavat tiedot:

Ostotilausraporttien sanasto
Varasto Raportin käsittelyhetkellä varastossa oleva määrä.
Tilattu Tällä hetkellä tilattujen määrä kaikissa avoimissa ostotilauksissa, joita ei ole vastaanotettu. Jos versio sisältyy useisiin ostotilauksiin, tämä arvo edustaa kaikkien näiden ostotilausten kokonaismäärää.
Määrä Ostotilauksissa alun perin tilatun kyseisen version määrä. Tämä luku kuvaa ostotilauksissa olevaa määrää, eikä se muutu, kun tuotteet vastaanotetaan.

Varaston oikaisuraportti

Varaston oikaisuraportissa näytetään kunkin varastoon tehdyn oikaisun tiedot, kuten päivä, syy ja oikaisun tehnyt työntekijä.

Varastosiirtojen raportti

Varastosiirtojen raportissa näytetään tiedot jokaisesta varastosiirrosta, kuten sen tilasta, lähtöpaikasta ja määränpäästä sekä siirron syystä.

Kaupan tulosraportti

Kaupan tulosraportissa näytetään taloustiedot, kuten palautukset, bruttomyynti ja myytyjen tuotteiden kustannukset.

Raporttityypit

Saatavilla on useita erilaisia käsillä olevien varastojen raportteja.

Kustannukset yhteensä

Total cost (Kokonaiskustannus) on yhtä kuin kunkin tuoteversion määrä kerrottuna kaikkien varastoversioiden kustannushinnalla. Tässä laskelmassa ei huomioida versioita, joilla on negatiivisia varastotasoja ja piilotettuja versioita.

Jälleenmyynti yhteensä

Jälleenmyynti yhteensä on yhtä kuin kunkin tuoteversion määrä kerrottuna sen jälleenmyyntihinnalla. Jos myisit koko varastosi nykyisellä hinnalla, ansaitsisit näin paljon.

Total items (Tuotteita yhteensä)

Total items (Tuotteita yhteensä) on kaupassasi olevien varastotuotteiden kokonaismäärä. Jos sinulla on 10 paria punaisia sukkia ja 5 paria sinisiä sukkia, tuotteita yhteensä ‑arvo on 15.

Käsillä oleva varasto myyjää kohden

Stocky pitää käsillä olevasta varastosta kirjaa kunkin myyjän osalta. Jos haluat tarkastella myyjän käsillä olevaa varastoa, käytä käsillä oleva varasto ‑raportin yläosassa olevaa lomaketta. Joissakin raporteissa saattaa varastoja olla lueteltuna Shopifyn seuraamina varastoina. Tämä on tapa segmentoida Shopifyn seuraamia käsillä oleva varasto ‑raporttien nimikkeitä. Jos Shopify ei seuraa suoratoimitettuja tuotteitasi, suoratoimitettava varasto voidaan jättää huomioimatta käsillä oleva varasto ‑raporteista valitsemalla kunkin raportin Shopify seuraama versio.

Pyöristäminen Stockyssa

Eri kirjanpito- ja varastonhallintajärjestelmät käsittelevät pyöristystapoja eri tavoin. Stocky pyöristää numerot rivikohtatasolla kahden desimaalin tarkkuudella ja summaa sitten rivikohdat, jotta saat kokonaissumman. Tässä voi ilmetä pieniä eroavaisuuksia summauksen jälkeen muihin pyöristysmenetelmiin verrattuna.

Jos haluat oikaista numeroita manuaalisesti, voit tehdä sen Adjustments (Oikaisut) ‑kentässä. Oikaisut saattavat olla tarpeen, jos toimittajasi kirjanpitojärjestelmä käyttää toisenlaista pyöristystä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi