Stocky rapor türleri

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

Stocky, stok değerinizin ve perakende fiyatınızın günlük anlık görüntüsünü kaydedebilir. Eldeki stok raporlamasını etkinleştirdikten sonra Stocky veri toplamaya başlar. İlk eldeki stok kaydınızın görünmesi 24 saati bulabilir.

Raporlara erişme

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

  2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Stocky seçeneğine tıklayın.

  3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

  4. Reports açılır menüsünde, almak istediğiniz rapora tıklayın.

Stocky raporları

Stocky'de, aşağıdaki raporları görebilirsiniz.

Stok düzeyi düşük ürünlerle ilgili raporlar

Stok düzeyi düşük olan ürünlerle ilgili raporu satıcı, ürün veya varyasyon SKU'suna göre inceleyebilirsiniz.

Low Stock Vendors raporunda, stok düzeyi düşük varyasyonlara sahip satıcıların yanı sıra hangi varyasyonların stokta olmadığını ve tahmini gelir kaybını görebilirsiniz. Ayrıca, satıcıdan sipariş vermiş olmanıza rağmen henüz size teslim edilmemiş benzersiz varyasyonları da söz konusu raporda bulabilirsiniz.

Low Stock Products raporunda, stok düzeyi düşük ürünlerin yanı sıra hangi varyasyonların stokta olmadığını ve satıcıdan sipariş edilmediğini görebilirsiniz. Varyasyonun stokta olmaması durumunda, günlük tahmini gelir kaybı da söz konusu raporda sunulur.

Low Stock Variants raporu, stok düzeyi düşük ürünlerle ilgili en fazla ayrıntıyı bulabileceğiniz rapordur. Kaç günlük stokunuzun olduğu, envanterinizin tahmini tükenme tarihi, teslim alım sürenize göre hangi tarihten itibaren daha fazla envanter siparişi vermeniz gerektiği gibi ayrıntılar bu raporda yer alır.

Products Raporu

Products Raporunda, ürünlerinizle ilgili mevcut envanter ve satış miktarı gibi ayrıntılar bulunur. Raporda ayrıca her bir ürün için ABC Analizi yer alır. Bu analizde ürünleriniz, son 8 haftalık satış geçmişlerine göre sıralanır.

SKU/Variant Raporu

SKU/Variant Report (SKU/Varyasyon Raporu), her varyasyonun birim, satış fiyatı ve satış miktarına göre maliyetini gösterir. Ayrı ayrı varyasyonlarla ilgili daha ayrıntılı analizler oluşturmak için başka sütunlar ekleyebilirsiniz.

Stock On Hand Raporları

Elinizdeki mevcut stokla ilgili güncel veya geçmişe yönelik bir raporu inceleyebilirsiniz.

Eldeki mevcut stok, envanterin mevcut değerini ve maliyetini gösterir.

Tüm konumlar için geçmiş eldeki stok, bir tarih aralığındaki her bir tarih için maliyet fiyatı, değer veya adet gibi tüm envanter bilgilerinin belirli bir toplamını gösterir. Raporu, toplamları tüm satıcılara ya da belirli bir satıcıya göre gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Purchase Orders Raporu

Purchase Orders Report (Satın Alma Emirleri Raporu), her bir satın alma emrinizle ilgili varış yeri, teslimat durumu ve ödeme durumu gibi ayrıntıları gösterir. Bu raporda şunlar da yer alır:

Satın alma emri raporu terimler sözlüğü
Stok Raporun düzenlendiği tarihteki mevcut stok adedi.
Sipariş edildi Alınmamış tüm bekleyen satın alma emirlerinde şu anda sipariş verilen miktar. Bekleyen bu varyasyonu içeren birden fazla satın alma emri varsa değer tüm bu satın alma emirlerinin toplamını temsil eder.
Adet Belirtilen satın alma emirlerinde söz konusu varyasyonun, başlangıçta sipariş edilen miktarı. Bu sayı, satın alma emrine özeldir ve ürünler size ulaştıkça değişmez.

Stock Adjustments Raporu

Stock Adjustments Raporu her bir stok düzenleme işlemiyle ilgili düzenleme tarihi, nedeni ve düzenlemeyi gerçekleştiren çalışan gibi ayrıntıları gösterir.

Stock Transfers Raporu

Stock Transfers Raporu, her bir stok aktarımıyla ilgili aktarım durumu, menşe, varış yeri ve aktarım nedeni gibi ayrıntıları gösterir.

Profit (beta) Raporu

Profit (beta) Raporu'nda iade işlemleri, brüt satış ve satılan ürünlerinizin maliyeti gibi finansal bilgiler yer alır.

Rapor türleri

Birden fazla eldeki stok raporu kullanılabilir.

Toplam maliyet

Toplam maliyet, stoktaki tüm varyasyonlarınız için her bir varyasyonun maliyet fiyatı ile çarpılmış adedine eşittir. Bu hesaplama, negatif stok düzeylerine ve gizli varyasyonlara sahip varyasyonları hariç tutar.

Toplam perakende satış

Toplam perakende satış, her bir varyasyon adedinin, varyasyon fiyatıyla çarpımına eşittir. Tüm stokunuzu mevcut fiyatıyla sattıysanız geliriniz bu tutara eşittir.

Toplam ürünler

Toplam ürün, mağazanızda bulunan toplam stoku olan ürün sayısıdır. 10 kırmızı çorabınız ve 5 mavi çorabınız varsa toplam ürünler sayısı 15'tir.

Satıcı başına eldeki stok

Stocky, her bir satıcı için eldeki stok kaydını tutar. Bir satıcının elinde stoka erişmek için, eldeki stok raporunun üst tarafında yer alan formu kullanın. Bazı raporlar Shopify tarafından takip ediliyor olarak listelenen stok içerebilir. Bu, stoklarınızı, Shopify tarafından takip edilen ürünlere göre bölümlere ayırmanın bir yoludur. Stoksuz satış ürünleriniz Shopify tarafından takip edilmiyorsa, her bir raporun Shopify tarafından takip ediliyor seçeneği belirlenerek stoksuz satış stoku, eldeki stok raporlarından hariç tutulabilir.

Stocky'de yuvarlama

Farklı muhasebe ve envanter yönetimi sistemleri, yuvarlamayı farklı şekillerde ele alır. Stocky, satır öğesi düzeyindeki sayıları iki ondalık basamağa yuvarlar ve ardından size toplamı vermek üzere satır öğelerini toplar. Bu, toplamadan sonra yapılan diğer yuvarlama yöntemleriyle karşılaştırıldığında küçük bir fark yaratabilir.

Herhangi bir adedi manuel olarak ayarlamak istiyorsanız Ayarlamalar alanında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tedarikçinizin muhasebe sistemi, yuvarlama işlemi için farklı bir yaklaşımı kullanıyorsa ayarlamalar gerekebilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene