Typy raportów Stocky

Stocky może zarejestrować dzienną migawkę wartości zapasów i ceny detalicznej. Po włączeniu raportów dotyczących zapasów magazynowych Stocky zacznie gromadzić dane. Może upłynąć do 24 godzin, zanim pojawi się Twój pierwszy rekord zapasów magazynowych.

Uzyskaj dostęp do raportu

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Stocky.

  3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

  4. W rozwijanym menu Raporty kliknij raport, który chcesz uruchomić.

Raporty aplikacji Stocky

W aplikacji Stocky możesz wyświetlać poniższe raporty.

Raporty dotyczące niskiego poziomu zapasów

Raporty dotyczące niskiego poziomu zapasów wyświetlać możesz według dostawcy, produktu lub wariantu jednostki magazynowej (SKU).

Raport Dostawcy z niskim poziomem zapasów pokazuje, którzy dostawcy mają warianty o niskim stanie zapasów, które warianty mają wyczerpany zapas oraz ile wynosi szacowany utracony przychód. Pokazuje również unikalne warianty, które zamówiłeś(-aś) od dostawcy, ale jeszcze ich nie otrzymałeś(-aś).

Raport Produkty z niskim poziomem zapasów pokazuje, które produkty mają niski stan zapasów oraz które produkty mają wyczerpany zapas i nie widnieją na zamówieniu od dostawcy. Jeśli wariant ma wyczerpany zapas, raport pokazuje również szacowany utracony przychód dla każdego dnia.

Raport Warianty z niskim poziomem zapasów to najbardziej szczegółowy raport dotyczący niskiego stanu zapasów. Pokazuje takie szczegóły, jak liczba pozostałych dni zapasów, przewidywana data wyczerpania zapasów oraz dzień, do którego należy ponownie zamówić kolejne zapasy w zależności od tego, jak długo trzeba będzie czekać na ich odbiór.

Raport dotyczący produktów

Raport dotyczący produktów przedstawia szczegółowe informacje na temat produktów, takie jak aktualne zapasy i ilość sprzedaży. W raporcie znajduje się również analiza ABC dla każdego produktu, która klasyfikuje produkty na podstawie historii ich sprzedaży w ciągu ostatnich 8 tygodni.

Raport dotyczący SKU/wariantu

Raport dotyczący SKU/wariantu przedstawia koszt jednostkowy, cenę sprzedaży i liczbę operacji sprzedaży dla każdego wariantu. Możesz dodać więcej kolumn, aby utworzyć bardziej szczegółową analizę każdego wariantu.

Raporty dotyczące zapasów magazynowych

Możesz wyświetlić aktualny lub historyczny raport dotyczący Twoich zapasów magazynowych.

Raport Aktualne zapasy magazynowe wyświetla bieżącą wartość i koszt zapasów.

Historyczny raport dotyczący zapasów magazynowych przedstawia określoną sumę dla wszystkich zapasów, taką jak koszt własny, wartość lub ilość, w odniesieniu do każdej daty w danym zakresie dat. Możesz filtrować dane raportu, tak by pokazywał sumę dla wszystkich dostawców lub dla konkretnego dostawcy.

Raport dotyczący zamówień

Raport dotyczący zamówień przedstawia szczegółowe informacje dotyczące każdego zamówienia, takie jak miejsce docelowe, status dostawy i status płatności. Raport ten obejmuje również:

Słownik pojęć raportu zamówień
Zapasy Bieżąca ilość w magazynie w momencie tworzenia raportu.
Zamówione Aktualna kwota wszystkich zaległych zamówień, które nie zostały przyjęte. Jeśli istnieje wiele zamówień, które zawierają ten zaległy wariant, ta wartość będzie reprezentować sumę dla wszystkich tych zamówień.
Ilość Kwota pierwotnie zamówionego wariantu w ramach tych konkretnych zamówień. Liczba ta jest specyficzna dla zamówień i nie ulegnie zmianie w momencie otrzymania pozycji.

Raport dotyczący korekty zapasów

Raport dotyczący korekty zapasów przedstawia szczegółowe informacje dotyczące każdej korekty zapasów, takie jak data, powód i pracownik, który ją wprowadził.

Raport dotyczący przeniesień zapasów

Raport dotyczący przeniesień zapasów przedstawia szczegółowe informacje dotyczące każdego przeniesienia zapasów, takie jak jego status, miejsce nadania i lokalizacja docelowa oraz powód przeniesienia.

Raport dotyczący zysku sklepu

Raport dotyczący zysku sklepu przedstawia informacje finansowe, takie jak zwroty, sprzedaż brutto i koszt własny sprzedaży.

Typy raportów

Dostępnych jest wiele różnych raportów dotyczących zapasów magazynowych.

Łączny koszt

Łączny koszt odpowiada ilości każdego wariantu pomnożonej przez jego koszt własny dla wszystkich wariantów w magazynie. To obliczenie wyklucza warianty z ujemnym poziomem zapasów i ukryte warianty.

Łączna sprzedaż detaliczna

Łączna sprzedaż detaliczna odpowiada ilości każdego wariantu pomnożonej przez jego cenę detaliczną. Jeśli sprzedałeś(-aś) wszystkie swoje zapasy po ich aktualnej cenie, uzyskana wartość stanowi Twój zarobek.

Pozycje łącznie

Pozycje łącznie to łączna ilość zapasów pozycji, które masz w swoim sklepie. Jeśli masz 10 par czerwonych skarpet i 5 par niebieskich skarpet, łączna liczba pozycji wynosi 15.

Zapasy na stanie każdego dostawcy

Stocky zachowuje rekord zapasów magazynowych dla każdego dostawcy. Aby uzyskać dostęp do zapasów magazynowych dostawcy, użyj formularza dostępnego na górze raportu dotyczącego zapasów magazynowych. Niektóre raporty mogą przedstawiać zapasy jako śledzone przez Shopify. Jest to sposób na segmentowanie raportów dotyczących zapasów magazynowych wg pozycji śledzonych przez Shopify. Jeśli Twoje produkty wysyłane bezpośrednio nie są śledzone przez Shopify, zapasy dostarczane bezpośrednio można wykluczyć z raportów dotyczących zapasów magazynowych, wybierając wersję raportu Śledzone przez Shopify.

Zaokrąglanie w Stocky

Różne systemy księgowania i zarządzania zapasami stosują odmienne metody zaokrąglania. Stocky zaokrągla liczby na poziomie pozycji pojedynczej z dwoma miejscami po przecinku, a następnie sumuje pozycje pojedyncze, aby obliczyć sumę. Może to spowodować niewielkie odchylenie w porównaniu z innymi metodami zaokrąglania po zsumowaniu.

Jeśli chcesz skorygować dowolne liczby ręcznie, możesz to zrobić w polu Korekty. Korekty mogą być konieczne, jeśli system księgowy dostawcy stosuje inną metodę zaokrąglania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo