Stocky-rapporttyper

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Stocky kan registrera en daglig ögonblicksbild av ditt lagervärde och detaljhandelspris. När du har aktiverat lager till hands-rapportering börjar Stocky samla in data. Det kan ta upp till 24 timmar innan ditt första lager till hands-register visas.

Få tillgång till en rapport

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Stocky.

  3. Klicka på Öppna app.

  4. Klicka på den rapport du vill köra från rullgardinsmenyn Rapporter.

Stocky-rapporter

Du kan se följande rapporter inifrån Stocky.

Rapporter om låga lagernivåer

Du kan visa rapporter för lågt lager baserat på säljare, produkt eller variant-SKU.

Rapporten Leverantörer av produkter med låga lagernivåer visar vilka leverantörer som har varianter med låga lagernivåer och vilka varianter som är slut i lager och den beräknade intäkten som gått förlorad. Den visar också de unika varianterna som du har beställt från leverantören men ännu inte fått.

Rapporten Produkter med låga lagernivåer visar vilka produkter som har låga lagernivåer och vilka produkter som är slut i lager och inte har beställts från en leverantör. Om varianten är slut i lager visas också den beräknade intäkten som går förlorad varje dag.

Rapporten Varianter med låga lagernivåer är den mest detaljerade rapporten över låga lagernivåer. Den visar bland annat hur många dagars lagernivåer du har kvar, det beräknade datumet då lagret kommer att ta slut och den dag då du ska beställa fler varianter till lagret baserat på hur lång tid det tar att få dem.

Produktrapport

Produktrapporten visar information om dina produkter, till exempel aktuellt lager och försäljningsantal. Rapporten visar också en ABC-analys för varje produkt, som graderar dina produkter baserat på deras försäljningshistorik under de senaste 8 veckorna.

SKU-/variant-rapport

Lagerhållningsenhet/variant-rapporten visar varje variants kostnad per enhet, försäljningspris och antal försäljningar. Du kan lägga till ytterligare kolumner för att skapa en mer detaljerad analys av varje variant.

Rapporter om lager till hands

Du kan se en aktuell eller historisk rapport för ditt lager till hands.

Det aktuella lager som finns till hands visar det aktuella värdet och kostnaden för ditt lager.

Historiskt tillgängligt lager för alla platser visar en specificerad summa för allt lager, såsom inköpspris, värde eller kvantitet, för varje datum i ett datumintervall. Du kan filtrera rapporten så att totalsumman baseras på alla försäljare eller en viss försäljare.

Rapport om inköpsordrar

I rapporten om inköpsordrar visas information om var och en av dina inköpsordrar, till exempel ankomstdestination, leveransstatus och betalningsstatus. I rapporten ingår också:

Ordlista över rapporttermer för inköpsordrar
Lager Aktuell lagerkvantitet vid rapporttidpunkt.
Beställd Det belopp som för närvarande beställts för alla utestående inköpsordrar som inte har mottagits. Om det finns flera inköpsordrar som inkluderar denna variant utestående kommer detta värde att representera totalsumman för alla dessa inköpsordrar.
Kvantitet Den mängd som ursprungligen beställdes av den varianten på den specifika inköpsordern. Detta är specifikt för inköpsordrar och kommer inte att ändras när artiklarna tas emot.

Rapport om lagerjusteringar

Rapporten om lagerjusteringar visar information om varje lagerjustering, till exempel datum, orsak och medarbetare som gjorde det.

Rapport om lageröverföringar

Rapporten om lageröverföringar visar information om varje lageröverföring, till exempel dess status, ursprung och destination, samt orsaken till överföringen.

Butikens vinstrapport

Butikens vinstrapport visar finansiell information, till exempel returer, bruttoförsäljningar och dina kostnader för sålda varor.

Rapporttyper

Det finns flera olika lager till hands-rapporter tillgängliga.

Total kostnad

Total kostnad är lika med kvantiteten för varje variant multiplicerat med kostnadspriset för alla dina lagervarianter. Denna beräkning exkluderar varianter med negativa lagernivåer och dolda varianter.

Summa detaljhandel

Summa detaljhandel är lika med kvantiteten för varje variant multiplicerat med detaljhandelspriset. Om du sålde alla dina lagervaror till det aktuella priset, är det här vad du skulle tjäna.

Totalt antal artiklar

Totalt antal artiklar är det totala antalet lagerartiklar som du har i din butik. Om du har 10 röda strumpor och 5 blå strumpor är det totala artikelantalet 15.

Lager till hands per säljare

Stocky har ett lager-till-hands-register för varje säljare. Använd formuläret högst upp i lager till hands-rapporten för att få tillgång till lager som finns till hands för en säljare. Vissa rapporter kan ha lager listat som spåras av Shopify. Detta är ett sätt att segmentera dina lager till hands-rapporter efter artiklar som spåras av Shopify. Om dina drop-shipped-produkter inte spåras av Shopify, kan drop-shipped-lager uteslutas från lager till hands-rapporterna genom att du väljer versionen spåras av Shopify för varje rapport.

Avrundning i Stocky

Olika bokförings- och lagerhanteringssystem hanterar avrundning på olika sätt. Stocky avrundar nummer på radartikelnivå till två decimaler och lägger sedan ihop radartiklarna för att ge dig totalsumman. Det kan skapa en lätt variation när du jämför med andra metoder för avrundning efter summering.

Om du vill justera ett nummer manuellt kan du göra det i fältet Justeringar. Justeringar kan vara nödvändiga om din leverantörs bokföringssystem använder sig av en annan metod för avrundning.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis