Stocky-rapporttyper

Stocky kan registrere et daglig øyeblikksbilde av lagerverdien og utsalgsprisen. Når du har aktivert rapportering av lagerbeholdningen, begynner Stocky å innhente opplysninger. Det kan ta opptil 24 timer før din første lagerbeholdning vises.

Få tilgang til en rapport

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

  2. Klikk Stocky fra siden Apper og salgskanaler.

  3. Klikk Åpne app.

  4. Fra rullegardinmenyen Rapporter klikker du på rapporten du vil kjøre.

Stocky-rapporter

Du kan vise følgende rapporter fra inne i Stocky.

Rapporter om lav lagerbeholdning

Du kan se rapporter om lav lagerbeholdning basert på selger, produkt eller variant-SKU.

Rapporten for Forhandlere med lav lagerbeholdning viser deg hvilke leverandører som har varianter med lav lagerbeholdning, hvilke varianter som er utsolgt og den estimerte omsetningen som går tapt. Den viser også de unike variantene du har bestilt fra leverandøren, men som ennå ikke er mottatt.

Rapporten for Produkter med lav lagerbeholdning viser deg hvilke produkter som har lav lagerbeholdning, og hvilke produkter som er utsolgt og ikke i bestilling fra en selger. Hvis varianten er utsolgt, vises også den estimerte inntekten som går tapt hver dag.

Rapporten for Varianter med lav lagerbeholdning er den mest detaljerte rapporten for lave lagerbeholdninger. Den viser informasjon som hvor mange dagers lagerbeholdning du har igjen, den estimerte datoen for når lagerbeholdningen din vil gå tom, og dagen du bør bestille mer lagerbeholdning basert på hvor lang tid det tar å motta den.

Produktrapport

Produktrapporten viser detaljer om produktene dine, for eksempel gjeldende lagerbeholdning og antall salg. Rapporten viser også en ABC-analyse for hvert produkt, som graderer produktene basert på salgshistorikk for de siste åtte ukene.

SKU/Variant rapport

SKU/variantrapporten viser kostnaden for hver variant per enhet, samt salgsprisen og antall salg. Du kan legge til flere kolonner for å skape en mer detaljert analyse av hver variant.

Rapporter for lagerbeholdning på hånden

Du kan vise en aktuell eller historisk rapport for lagerbeholdningen.

Gjeldende lagerbeholdning på hånden viser den gjeldende verdien og kostnaden av lagerbeholdningen.

Historisk lagerbeholdning på hånden for alle lokalisasjoner viser en spesifisert totalsum for all lagerbeholdning, som kostpris, verdi eller antall, for hver dato i et datointervall. Du kan filtrere rapporten for å basere totalen på alle leverandører, eller en bestemt leverandør.

Rapport over innkjøpsordre

Innkjøpsordrerapporten viser detaljer om hver enkelt innkjøpsordre, som ankomstdestinasjon, leveringsstatus og betalingsstatus. Denne rapporten inneholder også:

Ordliste for rapportuttrykk for innkjøpsordre
Lager Gjeldende antall på lager ved rapporttidspunktet.
Bestilt Antallet som for øyeblikket er bestilt i alle utestående innkjøpsordre som ikke er mottatt. Hvis flere innkjøpsordre som inneholder denne varianten er utestående vil denne verdien representere totalsummen for alle disse innkjøpsordrene.
Antall Den opprinnelig bestilte mengden av varianten på den spesifikke innkjøpsordren. Dette tallet er spesifikt for innkjøpsordre, og vil ikke endre seg når varer mottas.

Rapport for lagerjusteringer

Lagerjusteringer-rapporten viser detaljer om hver lagerjustering, som dato, årsak og den ansatte som har gjort det.

Rapport for overføringer av lagerbeholdning

Overføring av lagerbeholdning-rapporten viser detaljer om hver overføring av lagerbeholdning, som for eksempel status, opprinnelse og destinasjon og årsaken til overføringen.

Rapport over butikkfortjeneste

Butikkfortjeneste-rapporten viser finansiell informasjon, for eksempel avkastning, bruttosalg og kostnaden av solgte varer.

Rapporttyper

Det er flere ulike tilgjengelige rapporter om lagerbeholdning.

Totalkostnad

Totalkostnaden tilsvarer antallet av hver variant ganget med kostprisen for alle lagervariantene dine. Denne beregningen ekskluderer varianter med negative lagernivåer og skjulte varianter.

Total utsalgspris

Total utsalgspris tilsvarer antall av hver variant multiplisert med utsalgsprisen. Hvis du har solgt all lagerbeholdningen til gjeldende pris, er dette hvor mye du tjener.

Totalt antall varer

Totalt antall varer er totalt antall av lagervarer du har i butikken. Hvis du har 10 røde sokker og fem blå sokker, er det totale antallet varer 15.

Lagerbeholdning per selger

Stocky har en oversikt over lagerbeholdning for hver enkelt selger. For å få tilgang til lagerbeholdningen for en selger bruker du skjemaet øverst i rapporten over tilgjengelig lagerbeholdning. Noen rapporter kan ha oppført lagerbeholdning som sporet av Shopify. Dette er en måte å segmentere tilgjengelig lagerbeholdningen på etter varer som spores av Shopify. Hvis de direktefraktede produktene dine ikke spores av Shopify, kan direktefraktlageret ekskluderes fra rapportene om lagerbeholdning ved å velge sporet av Shopify-versjonen av hver enkelt rapport.

Avrundinger i Stocky

Ulike regnskap- og lagerbeholdningsstyringssystemer håndterer avrunding på ulike måter. Stocky runder av tall på varelinjenivå til to desimaler, og summerer deretter varelinjene for å gi deg totalsummen. Dette kan skape et lite avvik i forhold til andre metoder for avrunding etter summering.

Hvis du vil justere noen tall manuelt, kan du gjøre dette i Justeringer-feltet. Justeringer kan være nødvendig hvis leverandørens regnskapssystem bruker en annen tilnærming til avrunding.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis