Keskimääräinen yksikkökustannus

Keskimääräinen yksikkökustannus on nykyisen varastosi keskimääräinen kustannus. Aina kun saat ostotilauksen, keskimääräistä yksikkökustannustasi päivitetään. Jos sinulla on esimerkiksi varastossa 10 yksikköä tuotetta A, jonka kustannushinta on 10 dollaria yksikköä kohden, keskimääräinen yksikkökustannuksesi on aluksi 10 dollaria. Jos tilaat sitten vielä tuotetta A toiset 10 yksikköä, kustannushinta on tällä kertaa 5 dollaria yksikköä kohden, jolloin keskimääräinen yksikkökustannuksesi on 7,50 dollaria.

Keskimääräiset yksikkökustannukset koskevat vain Stockya, eivätkä ne näy Shopifyssa.

Keskimääräisten yksikkökustannusten laskenta

Stocky laskee ostotilauksen keskimääräisen yksikkökustannuksen seuraavalla kaavalla:

([Tämänhetkinen keskimääräinen kustannus x tämänhetkinen varastomäärä] + [vastaanotettavan varaston kustannus x vastaanotettava varastomäärä]) / (tämänhetkinen varastomäärä + vastaanotettavan varastomäärä)

Jos sinulla on esimerkiksi 30 yksikköä tuotetta, jotka maksavat sinulle 10 $/yksikkö, ja tilaat vielä 15 yksikköä vain hintaan 8 $/yksikkö, kaava olisi ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15), jolloin keskimääräinen yksikkökustannus on 9,33 $.

Tätä kaavaa ei käytetä kahdessa tapauksessa:

 • Kun ostotilaus luodaan versiolle, jolla on tällä hetkellä negatiivinen varastomäärä. Tässä tapauksessa keskimääräinen yksikkökustannus päivittyy Vastaanottavan varaston kustannukset -arvoon.
 • Kun luodaan ostotilaus, jonka negatiivinen vastaanotettava varastomäärä on suurempi kuin tämänhetkinen varastomäärä, sillä se johtaisi kaiken kaikkiaan negatiiviseen varastotasoon. Tässä tapauksessa keskimääräinen kustannus ei muutu.

Yksikkökustannusten automaattisen synkronoinnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos haluat, että tuotekohtainen kustannus päivittyy Shopify Adminiin automaattisesti Stockyn arvon mukaisesti, ota keskimääräisten yksikkökustannusten automaattiset päivitykset käyttöön. Kun otat keskimääräisten yksikkökustannusten automaattisen synkronoinnin käyttöön, Shopify Adminissa näkyvä tuotekohtaisen kustannuksen arvo korvataan. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Stockyssa Preferences (Asetukset).

 5. Klikkaa COGS (Myytyjen tuotteiden hankintameno).

 6. Tee Automatic Cost Price Syncing (Automaattinen hankintahinnan synkronointi) -osiossa jokin seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat ottaa automaattisen synkronoinnin käyttöön, napsauta Enable (Ota käyttöön).
  • Jos haluat poistaa automaattisen synkronoinnin käytöstä, napsauta Disable (Poista käytöstä).

Aseta keskimääräisten yksikkökustannuksesi lähtöarvo

Keskimääräisten yksikkökustannuksesi lähtöarvo voidaan asettaa muutamalla eri tavalla:

CSV-tiedoston tuominen Stockyyn

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Stockyssa Preferences (Asetukset).

 5. Klikkaa COGS (Myytyjen tuotteiden hankintameno).

 6. Napsauta Import Initial Average Unit Costs (Tuo keskimääräisten yksikkökustannusten lähtöarvo).

 7. Valitse tuotava CSV-tiedosto ja napsauta Next (Seuraava).

 8. CSV-tiedoston ensimmäisten rivien tuonnin esikatselu tulee näkyviin. Määritä seuraavat sarakkeet:

  1. Valitse Which column is the identifier? (Mikä sarake on tunniste?) -kohdassa Variant Barcode (Version viivakoodi) tai Variant SKU (Version SKU-koodi).
  2. Valitse What type of identifier is this column? (Minkä tyyppinen tunniste tämä sarake on?) -kohdassa Barcode (Viivakoodi) tai SKU (SKU-koodi) edellisen valintasi perusteella.
  3. Valitse Which column is the Average Cost? (Mikä sarake on keskimääräinen kustannus?) -kohdassa Cost per item (Tuotekohtainen kustannus).
 9. Klikkaa Seuraava.

SKU-/versioraportista

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Stockyssa Reports (Raportit).

 5. Valitse SKU/Variants (SKU-koodi/versiot) -raportti.

 6. Valitse ensin sarakkeet ja sitten Average Cost (Keskimääräinen kustannus).

 7. Klikkaa Update (Päivitä).

 8. Näkyviin tulee raportti, joka näyttää kaikki tuoteversiosi ja niihin liittyvän keskimääräisen kustannuksen. Syötä keskimääräinen kustannus Average cost (Keskimääräinen kustannus) ‑sarakkeeseen.

 9. Valinnainen: tallenna tämä SKU-koodi-/versioraportti napsauttamalla Save Report (Tallenna raportti).

Keskimääräisten yksikkökustannusten käyttäminen menneisiin myyntitilauksiin

Jos haluat käyttää olemassa olevien myyntitilausten myytyjen tuotteiden kustannuksen (COGS) raportteja, sinun on käytettävä näihin tilauksiin tämänhetkistä keskimääräistä kustannustasi. Tämä menetelmä ei välttämättä ole täysin tarkka, mutta se antaa sinulle kuhunkin tuotteeseen liittyvän likimääräisen kustannuksen.

Vaiheet:

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Klikkaa Stockyssa Asetukset

 5. Klikkaa COGS (Myytyjen tuotteiden hankintameno) ja valitse sitten Backdate Average Unit Costs (Aiemmat keskimääräiset yksikkökustannukset).

Keskimääräisten yksikkökustannusten ottaminen käyttöön käynnissä oleviin ostotilauksiin

 1. Valitse Shopify Adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.

 2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Stocky.

 3. Klikkaa Avaa sovellus.

 4. Napsauta Stockyssa Preferences (Asetukset) > Purchase Orders (Ostotilaukset).

 5. Napsauta Settings for draft PO (Ostotilausluonnoksen asetukset).

 6. Valitse Average Unit Cost (Keskimääräinen yksikkökustannus).

 7. Klikkaa Update (Päivitä).

 8. Klikkaa Tallenna muutokset.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi