Gemiddelde eenheidsprijs

De gemiddelde eenheidskosten zijn de gemiddelde kosten van je huidige voorraad. Elke keer dat je een inkooporder ontvangt, worden je gemiddelde eenheidskosten bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld tien eenheden van product A op voorraad hebt, met een kostprijs van $ 10 per eenheid, zijn de gemiddelde eenheidskosten in eerste instantie $ 10. Als je vervolgens nog eens tien eenheden van product A bestelt, dit keer met een kostprijs van $ 5 per eenheid, zijn je gemiddelde eenheidskosten nu $ 7,50.

Gemiddelde eenheidskosten zijn uniek voor Stocky en verschijnen niet in Shopify.

Gemiddelde eenheidskosten berekenen

Stocky gebruikt de volgende formule om de gemiddelde eenheidskosten voor een inkooporder te berekenen:

((Huidige gemiddelde kosten x huidige voorraadhoeveelheid) + (Kosten ontvangen voorraad x Voorraadhoeveelheid ontvangen)) / (Huidige voorraadhoeveelheid + Voorraadhoeveelheid ontvangen)

Als je bijvoorbeeld 30 eenheden van een product hebt dat 10 USD per eenheid kost en nog eens 15 eenheden bestelt voor slechts 8 USD per eenheid, dan luidt de formule ((10 x 30) + (8 x 15)) / (30 + 15) en bereken je hiermee een gemiddelde eenheidsprijs van 9,33 USD.

Er zijn twee gevallen waarin deze formule niet wordt gebruikt:

 • Wanneer een inkooporder wordt aangemaakt voor een variant die op dat moment een negatieve voorraadhoeveelheid heeft. In dit geval worden de gemiddelde eenheidskosten gewijzigd in de waarde voor Kosten ontvangen voorraad.
 • Wanneer een inkooporder wordt aangemaakt met een negatieve Voorraadhoeveelheid ontvangen die groter is dan de Huidige voorraadhoeveelheid, is het totaalresultaat een negatief voorraadniveau. In dit geval veranderen de gemiddelde kosten niet.

Automatisch synchroniseren van eenheidskosten in- of uitschakelen

Schakel automatische updates voor gemiddelde eenheidskosten in als je de kostprijs per artikel in het Shopify-beheercentrum automatisch wilt laten bijwerken met de waarde in Stocky. Als je automatisch synchroniseren van gemiddelde eenheidskosten inschakelt, wordt de bestaande waarde voor de kostprijs per artikel overschreven in het Shopify-beheercentrum. Dit kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

Stappen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Voorkeuren.

 5. Klik op COGS.

 6. Ga als volgt te werk in de sectie Automatische kostprijssynchronisatie:

  • Klik op Inschakelen om automatisch synchroniseren in te schakelen.
  • Klik op Uitschakelen om automatisch synchroniseren uit te schakelen.

Stel je oorspronkelijke gemiddelde eenheidskosten in

Er zijn een paar verschillende manieren om je oorspronkelijke gemiddelde eenheidskosten in te stellen:

Een CSV-bestand importeren in Stocky

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Voorkeuren.

 5. Klik op COGS.

 6. Klik op Oorspronkelijke gemiddelde kosten per eenheid importeren.

 7. Kies een CSV-bestand om te importeren en klik op Volgende.

 8. Een importvoorbeeld van de eerste rijen van de CSV-bestand wordt weergegeven. Wijs de volgende kolommen toe:

  1. Voor Welke kolom is de ID? selecteer je Barcode van variant of Variant-SKU.
  2. Voor Wat voor ID is deze kolom? selecteer je Barcode of SKU, afhankelijk van je vorige selectie.
  3. Voor Welke kolom is de kostprijs? selecteer je Kostprijs per artikel.
 9. Klik op Volgende.

Van het rapport SKU/variant

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Rapporten

 5. Selecteer het rapport SKU/varianten.

 6. Selecteer de kolommen en vervolgens Gemiddelde kosten.

 7. Klik op Update.

 8. Er wordt nu een rapport weergegeven met elk van je productvarianten met de bijbehorende gemiddelde kosten. Voer de gemiddelde kosten in de kolom Gemiddelde kosten in.

 9. Optioneel: Klik op Rapport opslaan om dit SKU-/variantrapport op te slaan.

De gemiddelde eenheidskosten toepassen op historische verkooporders

Als je rapporten over de kostprijs van verkochte goederen (COGS) wilt voor bestaande verkoopbestellingen, pas dan de huidige gemiddelde kostprijs op die specifieke bestellingen toe. Deze methode is misschien niet helemaal nauwkeurig, maar geeft je wel een geschatte kostprijs voor elk product.

Stappen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Voorkeuren

 5. Klik op COGS en selecteer vervolgens De gemiddelde eenheidskosten antedateren.

De gemiddelde eenheidskosten voor inkooporders die in uitvoering zijn inschakelen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Stocky.

 3. Klik op App openen.

 4. Klik in Stocky op Voorkeuren > Inkooporders.

 5. Klik op Instellingen voor concept-inkooporder.

 6. Selecteer Gemiddelde eenheidskosten.

 7. Klik op Update.

 8. Klik op Wijzigingen opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis