รายงานซัพพลายเออร์

หากคุณต้องการสร้างรายงานเพื่อส่งไปยังซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในแอป Stocky ให้คลิกที่ “รายงาน” จากนั้นคลิก “ตัวเลือกสินค้า
  2. เลือกเวนเดอร์
  3. เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน จากนั้นคลิก “อัปเดต
  4. ในส่วน การขาย ระหว่างส่วน ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการแสดงในรายงาน จากนั้นคลิก “อัปเดต
  5. คลิก “บันทึกรายงาน” ป้อนชื่อรายงาน จากนั้นคลิก “สร้างรายงาน
  6. คลิก CSV หรือ PDF เพื่อดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี