CCPA-tidslinje

Lovforsamlingen i California vedtok CCPA i juni 2018. Virksomheter som er underlagt loven må være i samsvar med den innen 1. januar 2020.

Californias statsadvokat (AG) kan iverksette håndhevelse av loven 1. juli 2020. AG kan også utstede mer veiledning om hvordan man skal overholde loven i 2020.

Fra 1. januar 2020 har forbrukerne rett til å forespørre informasjon om hvor personopplysningene deres har blitt solgt eller delt de siste 12 månedene. Du bur vurdere å samle dokumentasjon om hvor du har solgt eller delt opplysninger fra og med 1. januar 2019.

Vil du se en tidslinjegrafikk, kan du laste ned Shopifys hvitbok om CCPA (på engelsk).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis