CCPA-tidslinje

Lovforsamlingen i California vedtok CCPA i juni 2018. Virksomheter som er underlagt loven må være i samsvar med den innen 1. januar 2020.

Californias statsadvokat (AG) kan iverksette håndhevelse av loven 1. juli 2020. AG kan også utstede mer veiledning om hvordan man skal overholde loven i 2020.

Fra 1. januar 2020 har forbrukerne rett til å forespørre informasjon om hvor personopplysningene deres har blitt solgt eller delt de siste 12 månedene. Du bur vurdere å samle dokumentasjon om hvor du har solgt eller delt opplysninger fra og med 1. januar 2019.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis