Rozwiązywanie problemów z cłami i podatkami importowymi przy realizacji zakupu

W przypadku niezgodności dotyczących pobranych ceł i podatku importowego zapoznaj się z poniższymi typowymi problemami.

Cła i podatek importowy nie są pobrane, a zamówienie wskazuje, że cła i podatek importowy mogą być pobrane przy dostawie

Jeśli pobierasz cła i podatek importowy podczas realizacji zakupu i napotkasz zamówienie, w którym nie pobrano ceł ani podatku, sprawdź, czy nie występuje jeden z poniższych przypadków.

Brakujące lub nieprawidłowe kody zharmonizowanego systemu (HS)

Wprowadzenie nieprawidłowych kodów HS dla produktów lub ich brak może uniemożliwić naliczenie ceł i podatków importowych dla zamówienia przy realizacji zakupu. Jeśli cło i podatki nie zostaną zastosowane, a zamówienie zawiera wiadomość, że cła i podatek importowy mogą być pobrane przy dostawie, sprawdź, czy produkty w zamówieniu mają kody HS. Jeśli napotkasz nieobsługiwany kod HS, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Naliczone cło i podatek importowy wynosi 0

Jeśli pobierasz cła i podatek importowy podczas realizacji zakupu i napotkasz zamówienie, w którym kwota obliczonych ceł i podatku importowego wynosi 0, sprawdź, czy nie występuje jeden z poniższych przypadków.

Wartość zamówienia jest niższa od wartości de minimis

Jeśli wartość zamówienia jest niższa od progu de minimis dla danego kraju lub regionu i Twój sklep nie jest zarejestrowany w celu pobierania podatków w takim kraju lub regionie, zamówienie nie podlega cłom ani podatkom od importu. W niektórych krajach koszt wysyłki jest uwzględniany lub wykluczany z obliczania progu de minimis. Jeśli nie masz pewności, czy w kraju lub regionie, do którego wysyłasz towary, uwzględnia się te koszty w kalkulacji progu de minimis, skontaktuj się z organem podatkowym lub lokalnym ekspertem podatkowym.

Brak rejestracji podatkowej

Jeśli zarejestrowano Cię do celów pobierania podatku w kraju lub regionie docelowym, ale informacje o rejestracji nie zostały wprowadzone w Shopify, podatki od zamówień poniżej wartości de minimis w kraju nabywcy nie są obliczane. Dodaj informacje o rejestracji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify.

Podatek jest pobierany, ale cła nie

Jeśli pobierasz cła i podatki importowe podczas realizacji zakupu i napotkasz zamówienie, w którym podatek jest pobrany, a cła nie, sprawdź, czy nie występuje jeden z poniższych przypadków.

Wartość zamówienia jest niższa od wartości de minimis dla cła

W niektórych krajach lub regionach obowiązują oddzielne progi wartości de minimis dla ceł i podatku importowego. Jeśli zamówienie przekracza wartość de minimis podatku, ale jest niższa od wartości de minimis cła, wówczas nałożony zostanie tylko podatek importowy. W niektórych krajach wysyłka jest uwzględniana lub wykluczana z obliczania wartości de minimis. Jeśli nie masz pewności, czy w kraju lub regionie, do którego wysyłasz towary, uwzględnia się te koszty w kalkulacji wartości de minimis, skontaktuj się z organem podatkowym lub lokalnym ekspertem podatkowym.

Cła i podatek importowy naliczony na fakturze przewoźnika są wyższe niż cło i podatek importowy pobrany przy realizacji zakupu

Jeśli pobierasz cła i podatek importowy podczas realizacji zakupu i napotkasz zamówienie, w którym klientowi naliczono niższą kwotę ceł i podatków importowych niż wynosi faktyczny koszt wysłania towarów do tego klienta, przejrzyj zamówienie i sprawdź, czy nie występuje jeden z poniższych przypadków.

Brakujące lub nieprawidłowe kody HS

Wprowadzenie nieprawidłowych kodów HS dla produktów lub ich brak może uniemożliwić naliczenie ceł i podatków importowych dla zamówienia przy realizacji zakupu. Sprawdź, czy produkty w zamówieniu mają kody HS. Jeśli napotkasz nieobsługiwany kod HS, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Organy celne zastosowały różne kody HS

Produkty przekraczające granicę mogą zostać poddane ocenie przez organy celne kraju lub regionu docelowego. Organy te mogą zastosować do produktów kody HS inne niż kody użyte do obliczenia cła i podatku importowego. Przejrzyj produkty, dla których zastosowano różne kody HS, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaktualizuj swoje produkty, aby użyć kodu HS, który został zastosowany przez organy celne.
  • Jeśli masz pewność, że kod HS, którego używasz, jest poprawny, skontaktuj się z agentem celnym, aby zbadać przyczynę rozbieżności.

Ceny produktów na fakturze handlowej różnią się od cen produktów w zamówieniu

Jeśli ceny produktów na fakturze handlowej nie są takie same jak, ceny naliczone klientowi, przewoźnik może mieć nieprawidłowe informacje o cenach Twoich produktów. Skontaktuj się z twórcami aplikacji lub integracji, z których korzystasz przy tworzeniu faktur handlowych, i sprawdź, czy używają one najnowszych cen produktów z Twojego sklepu, a nie stałej listy.

Wahania kursów walut

Różnica wartości między walutą lokalną a walutą klienta może się zmienić między momentem złożeniem zamówienia a momentem naliczenia opłaty za wysyłkę zamówienia. W przypadku każdego opóźnienia w przetworzeniu płatności lub zwrotów kosztów możesz ponieść straty lub odnotować zyski w związku z przeliczaniami walut.

Różnicę spowodowaną wahaniami kursów walut można zminimalizować poprzez umożliwienie prowadzenia w sklepie sprzedaży w wielu walutach. Wówczas na fakturze handlowej możesz używać lokalnej waluty klienta.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo