Dodaj tłumaczenia za pomocą aplikacji Translate & Adapt

Za pomocą aplikacji Translate & Adapt możesz dodawać do swojego sklepu tłumaczenia produktów, kolekcji, postów na blogu, polityk i stron.

Zainstaluj aplikację

Po dodaniu nowego języka do sklepu aplikacja Translate & Adapt jest instalowana automatycznie.

Jeśli masz już w swoim sklepie opublikowane języki i chcesz zainstalować aplikację, w ustawieniach Języki sklepu kliknij opcję Zainstaluj Shopify Translate & Adapt.

Przetłumacz zawartość ręcznie

Dostęp do edytora tłumaczeń możesz uzyskać bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify z aplikacji Translate & Adapt lub z dowolnej strony zawartości, którą chcesz przetłumaczyć.

Przetłumacz zawartość ręcznie w aplikacji Translate & Adapt

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz język do tłumaczenia.
 4. Wybierz zasób, który chcesz przetłumaczyć.
 5. Wprowadź przetłumaczoną treść w odpowiednie pole.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przetłumacz zawartość strony ręcznie

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do strony zawartości, którą chcesz przetłumaczyć. Na przykład, aby dodać tłumaczenia produktu, przejdź do strony produktu.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Lokalizuj.
 1. Opcjonalnie: Jeśli masz wiele języków, z menu rozwijanego wybierz język, dla którego dostarczasz tłumaczenia.
 2. Wprowadź tłumaczenia w odpowiednie pole.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zlokalizuj obrazy i inne pliki

Podczas tłumaczenia zasobu, który zawiera obrazy, możesz dodać inną wersję pliku obrazu dla różnych języków.

Kroki:

 1. Upewnij się, że przesłano nową wersję pliku w sekcji Zawartość > Pliki. Dowiedz się, jak zarządzać ładowaniem plików.
 2. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sklepu online.
 3. W sekcji dla bieżącego szablonu kliknij przycisk Dostosuj.
 4. W edytorze szablonów wybierz obraz.
 5. Kliknij opcję Lokalizuj w lewym dolnym rogu. Spowoduje to otwarcie edytora tłumaczeń Translate & Adapt.
 6. Wybierz język, na który chcesz tłumaczyć.
 7. W wierszu, w którym wyświetlany jest plik, kliknij Zmień.
 8. Wybierz z załadowanych plików obraz, który chcesz przetłumaczyć.
 9. Kliknij opcję Zamknij.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz również zlokalizowane inne pliki, takie jak filmy lub pliki PDF, za pomocą metapól. Po dodaniu metapola pliku do zasobu pojawi się on w edytorze tłumaczeń.

Przetłumacz zawartość automatycznie

Możesz użyć aplikacji Translate & Adapt, aby przetłumaczyć zawartość automatycznie. Tłumaczenia automatyczne są realizowane przez interfejs API Google Cloud Translation. Przed opublikowaniem tłumaczeń na stronie sklepu należy je przejrzeć pod kątem poprawności.

Automatycznie tłumacz zawartość na dany język

Automatyczne tłumaczenia, które zostały dodane, należy aktywować dla każdego języka, którego dotyczą. Zawartość automatycznie przetłumaczona na dany język pojawi się w witrynie sklepu w ciągu kilku minut.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz język do tłumaczenia.
 4. Kliknij opcję Przetłumacz automatycznie.
 5. Kliknij opcję Przetłumacz.

Automatyczne tłumaczenia zostaną dodane dla:

 • Treści, które nie zostały jeszcze przetłumaczone
 • Automatycznie przetłumaczone treści, które nie zostały zsynchronizowane

Automatyczne tłumaczenia nie są zsynchronizowane, gdy język źródłowy został zaktualizowany po uruchomieniu tłumaczenia automatycznego. Po kliknięciu przycisku Automatycznie tłumaczone na treści, puste i przestarzałe treści zostaną przetłumaczone. Nie spowoduje to zmiany żadnych tłumaczeń dodanych lub edytowanych ręcznie.

Nowe automatyczne tłumaczenia nie zostaną dodane, chyba że klikniesz opcję Tłumaczenie automatyczne.

Jeśli dodano nową zawartość (np. nowy produkt), musisz wrócić do aplikacji i ponownie kliknąć przycisk Przetłumacz automatycznie, aby dodać tłumaczenia do nowej zawartości w każdym języku.

Automatycznie tłumacz zawartość dla jednego zasobu

Jeśli chcesz automatycznie przetłumaczyć tylko określoną część zawartości, możesz zainicjować automatyczne tłumaczenie dla jednego zasobu. Automatyczne tłumaczenie zasobu pojawi się w witrynie sklepu w ciągu kilku minut.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz zlokalizowaną zawartość do tłumaczenia.
 4. Kliknij opcję Przetłumacz automatycznie.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz niestandardowe treści dla rynku

Możesz tworzyć treści niestandardowe pozwalające na dostosowanie się do specyfiki regionalnej i kulturowej na każdym rynku.

Oto przykładowe sposoby wykorzystania niestandardowych treści:

 • Obsługa pisowni regionalnej lub terminów preferowanych na rynku, na przykład utworzenie tytułu menu Sweaters dla rynku w Stanach Zjednoczonych oraz tytułu menu Jumpers dla rynku w Wielkiej Brytanii.
 • Wyświetlanie treści promocyjnych na podstawie rynku klienta, na przykład utworzenie niestandardowego paska ogłoszeń o święcie Dziękczynienia w październiku dla kanadyjskich klientów.
 • Użyj metapól, aby wyświetlić stałą wartość pieniężną dla danego rynku. Możesz na przykład utworzyć wskaźnik przedstawiający w dolarach kanadyjskich kwotę Twoich darowizn na cele charytatywne na kanadyjskim rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do strony z treściami, które chcesz dostosować do danego rynku. Na przykład, aby dodać niestandardowe treści do strony produktu, otwórz stronę produktu.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Lokalizuj.
 3. Wybierz z listy rozwijanej rynek, dla którego chcesz wyświetlać dostosowane treści.
 4. Opcjonalnie: Z listy rozwijanej wybierz język, dla którego chcesz wyświetlać dostosowane treści.
 5. Wprowadź dostosowane treści w odpowiednie pole.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Kompatybilność z aplikacjami firm zewnętrznych

Aplikacja Translate & Adapt jest kompatybilna z innymi aplikacjami tłumaczeniowymi firm zewnętrznych, które używają interfejsu API tłumaczeń. Treści utworzone za pomocą tych aplikacji będą dostępne w aplikacji Translate & Adapt i vice versa.

Ograniczenia aplikacji Translate & Adapt

Za pomocą aplikacji Translate & Adapt nie można tłumaczyć następujących typów zawartości:

Nieobsługiwane języki

Za pomocą aplikacji Translate & Adapt nie można wykonywać tłumaczeń tekstów w następujących językach:

 • Arabski
 • Bengalski
 • Cebuański
 • Korsykański
 • Fryzyjski
 • Haitański kreolski
 • Hawajski
 • Hebrajski
 • Hmong
 • Łaciński
 • Nyanja (Chichewa)
 • Odia (Oriya)
 • Samoański
 • Gaelicki szkocki
 • Sesotho
 • Tagalski (filipiński)

Selektory języków

Zapewnij klientom możliwość wybrania preferowanego języka, włączając selektory języków w swoim szablonie. Darmowy szablon Shopify ma wbudowane selektory języków. Kroki:

 • W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 • Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 • Wyszukaj w ustawieniach szablonu opcję Włącz selektor języka. W zależności od szablonu i twórcy szablonu może ona znajdować się w ustawieniach szablonu, stopce lub nagłówku.

Jeśli nie korzystasz z darmowego szablonu od Shopify, wyświetl dokumentację pomocy technicznej dla swojego szablonu lub skontaktuj się z jego twórcą. Możesz użyć aplikacji Geolocation, aby dodać selektory języka i kraju do dowolnego szablonu. Selektory języka mogą również zostać utworzone dla danego szablonu.

Należy pamiętać, że selektory języków nie są częścią aplikacji Translate & Adapt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo