Madde 88

1 Ocak 2018 itibarıyla Fransız hükûmeti, Fransa'da satış yapan ve katma değer vergisine (KDV) tabi tüm satıcıların sertifikalı bir kayıt sistemine sahip olmasını şart koşmuştur. Bu yasa, vergi sahtekarlığını önlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Shopify, satıcıların vergi yönetmeliklerine uymasına yardımcı olur ancak her satıcının durumu farklıdır. Tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uyup uymadığınızı belirlemek için hukuk alanında çalışan yerel uzmanlara danışmak önemlidir. Shopify sizin adınıza vergi kayıtları göndermez, ancak kayıtları kendi başınıza yollamanızı sağlayacak bir biçimde dışa aktarabilmeniz için bir yol sunarız. Vergi kayıtlarınızı nasıl göndereceğiniz, bulunduğunuz bölgedeki yerel veya ulusal vergi dairelerine bağlıdır.

Fransa'da Madde 88'e uymak için bu Loi Anti-Fraude TVA belgesini indirip doldurmanız ve kayıtlarınızda bulundurmanız gerekir. Bu form ilk olarak Ağustos 2020'de yayınlanmıştır ve indirilip gönderilmek üzere hâlâ geçerlidir.

Vergi belgelerini dışa aktarma

Uyumlu kayıtlarınızı dışa aktarmak için Data Exporter - Tax Compliance uygulamasını yükleyin ve dışa aktarmak istediğiniz takvim yılını seçin. Dışa aktarılan kayıtlarınız, mağaza sahibinin e-posta hesabına gönderilir. Dışa aktarma uygulaması her siparişe, sipariş bilgilerinin (veriler ve makbuzlar gibi) değiştirilmediğini kanıtlayan bir denetim imzası ekler.

Madde 88 ve Data Exporter - Tax Compliance uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene