Điều 88

Kể từ ngày 01/01/2018, chính phủ Pháp buộc tất cả thương nhân bán hàng tại Pháp và chịu thuế GTGT phải có hệ thống hồ sơ được chứng nhận. Luật này nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận thuế.

Shopify sẽ hỗ trợ người bán tuân thủ luật này, nhưng mỗi thương nhân sẽ gặp phải những tình huống khác nhau. Do đó, cần xin tư vấn của các chuyên gia pháp lý tại địa phương để xác định bạn có tuân thủ tất cả các điều luật và quy định của địa phương hay không. Shopify không gửi hồ sơ thuế hộ bạn nhưng sẽ cung cấp cách thức để xuất dữ liệu dưới định dạng phù hợp để bạn tự gửi hồ sơ. Cách gửi hồ sơ thuế sẽ phụ thuộc vào cơ quan thuế địa phương hoặc quốc gia của bạn.

Để tuân thủ Điều 88 tại Pháp, bạn cần tải xuống và điền vào tờ Loi Anti-Fraude TVA này, sau đó kẹp vào hồ sơ của mình.

Trên trang này

Xuất chứng từ thuế

Để xuất dữ liệu về hồ sơ tuân thủ, hãy cài đặt ứng dụng France Data Exporter và chọn năm dương lịch bạn muốn xuất dữ liệu. Hồ sơ đã xuất sẽ được gửi đến tài khoản email của chủ cửa hàng.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí