Điều 88

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chính phủ Pháp buộc tất cả thương nhân bán hàng tại Pháp và chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải có hệ thống bản ghi được chứng nhận. Luật này nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận thuế.

Shopify sẽ hỗ trợ thương nhân tuân thủ luật này, nhưng mỗi thương nhân sẽ gặp phải những tình huống khác nhau. Do đó, cần xin ý kiến của chuyên gia pháp lý tại địa phương để xác định bạn có tuân thủ tất cả các điều luật và quy định của địa phương hay không. Shopify không gửi hồ sơ thuế hộ bạn nhưng sẽ cung cấp cách thức để xuất dữ liệu dưới định dạng phù hợp để bạn tự gửi hồ sơ. Cách gửi hồ sơ thuế sẽ phụ thuộc vào cơ quan thuế địa phương hoặc quốc gia của bạn.

Để tuân thủ Điều 88 tại Pháp, bạn cần tải xuống và điền vào tờ Loi Anti-Fraude TVA này, sau đó kẹp vào hồ sơ của mình. Biểu mẫu này được đăng lần đầu vào tháng 8 năm 2020 và vẫn còn hiệu lực để tải xuống và gửi.

Trên trang này

Xuất chứng từ thuế

Để xuất dữ liệu về hồ sơ tuân thủ, cài đặt ứng dụng Data Exporter -Tax Compliance và chọn năm dương lịch bạn muốn xuất dữ liệu. Hồ sơ đã xuất sẽ được gửi đến tài khoản email của chủ cửa hàng. Ứng dụng xuất dữ liệu sẽ thêm chữ ký kiểm toán viên cho từng đơn hàng để chứng minh rằng thông tin đơn hàng (như dữ liệu và biên lai) chưa qua sửa đổi.

Tìm hiểu thêm về Điều 88 và ứng dụng Data Exporter - Tax Compliance.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí