มาตรา 88

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 รัฐบาลฝรั่งเศสได้กำหนดว่าผู้ขายทุกรายที่ขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศสที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)จะต้องใช้ระบบบันทึกภาษีที่ได้รับการรับรอง ซึ่งกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันการโกงภาษี

Shopify พร้อมให้ความช่วยผู้ขายในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่ว่าผู้ขายแต่ละรายก็มีสถานการณ์แตกต่างกันไป ดังนั้น คุณจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ครบถ้วนทั้งหมดแล้วหรือยัง โดย Shopify จะไม่ยื่นบันทึกภาษีแทนคุณ แต่เรามีวิธีการส่งออกข้อมูลออกมาในรูปแบบที่คุณสามารถนำไปยื่นด้วยตนเองได้ และวิธีที่คุณต้องใช้ยื่นบันทึกภาษีจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือภายในประเทศของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 88 ในประเทศฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในเอกสาร Loi Anti-Fraude TVA ให้ครบถ้วน แล้วเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในบันทึกของคุณ แบบฟอร์มนี้ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2020 และยังสามารถดาวน์โหลดและส่งได้อยู่

การส่งออกเอกสารด้านภาษี

หากต้องการส่งออกบันทึกการปฏิบัติตามกฎหมายของคุณ โปรดติดตั้ง แอป Data Exporter - Tax Compliance แล้วเลือกปีปฏิทินที่คุณต้องการส่งออกจากนั้นระบบจะส่งบันทึกการส่งออกของคุณไปยังบัญชีอีเมลของเจ้าของร้านค้าแอปส่งออกข้อมูลจะเพิ่มลายเซ็นการตรวจสอบให้กับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ เพื่อเป็นหลักฐานว่ารายละเอียดคำสั่งซื้อ (เช่น ข้อมูลและใบเสร็จรับเงิน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรา 88 และแอป Data Exporter - Tax Compliance

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี