มาตรา 88

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 รัฐบาลฝรั่งเศสได้กำหนดว่าผู้ขายทุกรายที่ขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศสที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องใช้ระบบบันทึกภาษีที่ได้รับการรับรอง ซึ่งกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันการโกงภาษี

Shopify เปิดโอกาสให้ผู้ขายสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แต่ว่าผู้ขายแต่ละรายก็มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนั้นคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ทั้งหมดแล้วหรือยัง โดย Shopify จะไม่ยื่นบันทึกภาษีให้คุณ แต่เรามีวิธีการส่งออกข้อมูลออกมาในรูปแบบที่คุณสามารถนำไปยื่นด้วยตนเองได้ และวิธีที่คุณต้องใช้ยื่นบันทึกภาษีจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานด้านภาษีในท้องที่หรือภายในประเทศของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา 88 ในประเทศฝรั่งเศส คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในเอกสาร Loi Anti-Fraude TVA ให้ครบถ้วน แล้วเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในบันทึกของคุณ

การส่งออกเอกสารด้านภาษี

หากต้องการส่งออกบันทึกการปฏิบัติตามกฏหมายของคุณ โปรดติดตั้ง France Data Exporter แล้วเลือกปีปฏิทินที่คุณต้องการส่งออก จากนั้นระบบจะส่งบันทึกการส่งออกของคุณไปยังบัญชีอีเมลของเจ้าของร้านค้า

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี