Artikel 88

Den franske regering har vedtaget at alle shopejere, der sælger i Frankrig og som er momspligtige, fra og med den 1. januar 2018 skal have et certificeret registreringssystem. Denne lovgivning har til formål at bekæmpe svindel med skat.

Shopify giver shopejere mulighed for at overholde denne lovgivning, men alle shopejere står i forskellige situationer. Det er vigtigt, at du rådfører dig med lokale jurister på området for at finde ud af, om du overholder alle lokale lovgivninger og regulativer. Shopify indsender ikke skatteposteringer for dig, men vi giver dig mulighed for at eksportere disse oplysninger i et format, som du selv kan indsende. Bemærk, at måden til indsendelse af dine skatteposteringer afhænger af dine lokale eller nationale skattemyndigheder.

Shopejere i Frankrig, som vil overholde Artikel 88, skal downloade og udfylde dette Loi Anti-Fraude TVA-dokument og gemme det til senere brug.

Eksporterer skattedokumenter

Du skal installere France Data Exporter for at kunne eksportere dine poster for overholdelse. Vælg derefter det kalenderår, som du vil eksportere. Dine eksporterede poster sendes til butiksejerens mailkonto.

Kontakt Shopify Support, hvis du oplever problemer eller har spørgsmål.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis