Artikel 88

Sedan den 1 januari 2018 är det enligt den franska regeringen obligatoriskt för alla handlare som säljer i Frankrike och som är föremål för mervärdesskatt (moms) att ha ett certifierat registreringssystem. Den här lagen är avsedd att bidra till att förhindra skattebedrägeri.

Shopify gör det enklare för handlare att följa den här lagstiftningen, men varje situation är unik. Det är viktigt att rådgöra med lokala jurister för att avgöra om du följer alla lokala lagar och förordningar. Shopify skickar inte in skatteregister åt dig, men vi tillhandahåller ett sätt att exportera informationen i ett format som du kan skicka på egen hand. Hur du skickar in skatteuppgifter beror på din lokala eller nationella skattemyndighet.

För att följa artikel 88 i Frankrike måste du ladda ner och slutföra detta Loi Anti-Fraude TVA-dokument och förvara det i ditt register. Detta formulär publicerades ursprungligen i augusti 2020 och är fortfarande giltigt för att ladda ner och skicka in.

På den här sidan

Exporterar skattedokument

Om du vill exportera dina kompatibla poster installerar du appen Data Exporter - Tax Compliance och väljer det kalenderår du vill exportera. Dina exporterade poster skickas till butiksägarens e-postkonto.Exporterar-appen lägger till en revisionssignatur för varje order vilket visar att orderinformationen (till exempel data och kvitton) inte har ändrats.

Läs mer om artikel 88 och appen Data Exporter - Tax Compliance.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis