Artikel 88

Från och med den 1 januari 2018 har den franska regeringen beslutat att alla handlare som säljer i Frankrike och som är föremål för moms har ett certifierat dokumentationssystem. Den här lagen är avsedd att bidra till att förhindra skattebedrägeri.

Shopify tillhandahåller handlare möjligheten att följa denna lagstiftning, men varje handlares situation är unik. Det är viktigt att rådgöra med lokala jurister för att avgöra om du följer alla lokala lagar och förordningar. Shopify skickar inte in skatteregister åt dig, men vi tillhandahåller ett sätt att exportera informationen i ett format som du kan skicka på egen hand. Hur du skickar in dina skatteregister beror på din lokala eller nationella skattemyndighet.

För att följa artikel 88 i Frankrike måste du ladda ner och slutföra detta Loi Anti-Fraude TVA-dokument och förvara det i ditt register.

Exporterar skattedokument

Om du vill exportera dina kompatibla poster installerar du France Data Exporter och väljer det kalenderår du vill exportera. Dina exporterade poster skickas till butiksägarens e-postkonto.

Om du har några problem eller frågor kontaktar du Shopify-supporten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis