Danh sách kiểm tra chung khi bán hàng tại Pháp

Danh sách kiểm tra này bao gồm tất cả những bước cần thực hiện để bắt đầu sử dụng Shopify. Các bước bao gồm những việc bạn cần làm trước khi bắt đầu sử dụng Shopify và hướng dẫn bạn ra mắt cũng như quảng bá cửa hàng trực tuyến của mình. Có thể bạn sẽ cần in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu thiết lập cửa hàng Shopify, bạn cần hiểu rõ mục tiêu của mình. Hãy tự hỏi những câu hỏi cơ bản về cửa hàng. Điều này có thể giúp bạn tập trung chú ý và đẩy nhanh quá trình thiết lập. Có thể bạn cũng sẽ muốn suy nghĩ về gói giá đáp ứng nhu cầu của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần chọn gói cho đến khi kết thúc dùng thử miễn phí.

Các bước đầu tiên

Trước khi tích trữ sản phẩm cho cửa hàng Shopify, bạn cần nhập một số thông tin về bản thân và cửa hàng. Bạn cần quyết định một số tiêu chuẩn cơ bản về sản phẩm đăng tải và giao dịch của khách hàng. Ngoài ra, bạn cũng cần thiết lập miền để đảm bảo khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng trên mạng.

Sắp xếp cửa hàng

Diện mạo của cửa hàng và loại sản phẩm bạn sắp bán là hai thành phần quan trọng nhất của cửa hàng trực tuyến. Hãy thử một số chủ đề khác nhau để biết chủ đề nào trông đẹp nhất, rồi thêm một số sản phẩm để bán. Tùy thuộc vào số lượng sản phẩm bạn dự định cung cấp, việc thêm và sắp xếp hồ sơ niêm yết sản phẩm có thể là bước tốn thời gian nhất để thiết lập cửa hàng Shopify. Hãy đảm bảo dành nhiều thời gian để thêm sản phẩm, sắp xếp sản phẩm thành các nhóm hợp lý và cài đặt thông tin cần thiết về thuế và vận chuyển.

Thử nghiệm cửa hàng

Trước khi bạn ra mắt cửa hàng trực tuyến, hãy thử đặt vài đơn hàng kiểm tra để xác nhận cách thức hoạt động của quá trình thanh toán.

Ra mắt cửa hàng trực tuyến

Sau khi chọn gói và thử nghiệm cửa hàng trực tuyến, bạn đã sẵn sàng chào đón khách ghé thăm cửa hàng của mình.

Thêm kênh bán hàng trực tuyến khác

Sau khi ra mắt cửa hàng trực tuyến, công việc kinh doanh của bạn có thể thu được lợi ích từ việc thêm một số kênh trực tuyến khác vào cửa hàng Shopify. Có một số kênh trực tuyến tùy chọn mà bạn có thể thêm vào trang quản trị Shopify khi bán hàng trực tuyến.

Quảng bá công việc kinh doanh

Sau khi ra mắt, bạn cần quảng bá cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn có thể cải thiện mức độ hiển thị của cửa hàng bằng cách xác định siêu dữ liệu của trang chủ một cách chi tiết và quảng bá cửa hàng trên tất cả những không gian phù hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí