GoBD-Export

GoBD-Export uygulaması, Alman vergi makamları tarafından talep edildiğinde siparişler, ürünler ve kullanıcılar gibi mağaza verilerinizi dışa aktarmanıza yardımcı olur. Veriler, GoBD tarafından belirlenen standartlara göre derlenir.

Audicon, GoBD-Export uygulamasının GoBD standartlarına uygun olduğunu onaylamıştır.

GoBD hakkında

Almanya'da, GoBD elektronik formda ve veri erişimi için kitap, kayıt ve belgelerin doğru şekilde yönetilmesi ve depolanması amacıyla belirlenen ilkeleri içerir. Alman vergi makamlarının, elektronik veya kağıt şeklinde olup olmadığına yönelik olarak muhasebe ve vergi ile ilgili verilere getirdiği tüm gereklilikleri düzenler. Ayrıca, Alman vergi makamlarının vergi denetimleri sırasında elektronik verilere nasıl erişebileceği konusunda da yönergeler belirler. GoBD, vergi dairesinin tutulmasını talep ettiği verileri hakkında bilgi edinmenizi sağlar ve vergi denetimi kapsamında denetçinin yapmaya izni olduğunu eylemleri belirtir.

GoBD, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Daha önce yürürlükte olan "Veri erişimi ve dijital belgelerin doğrulanabilirlik ilkeleri" (GDPdU) ve "Uygun bilgisayarlı muhasebe sistemleri ilkeleri" (GoBS) yerine geçerli hale gelmiştir.

GoBD için mağaza verilerinizi dışa aktarma

GoBD-Export uygulamasından belirli bir yıl için gerekli mağaza verilerinizi dışa aktarabilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

  2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından GoBD-Export seçeneğine tıklayın.

  3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

  4. GoBD-Export bölümünde, Export GoBD data (Gobd verilerini dışa aktar) seçeneğine tıklayın.

  5. Yıl açılır menüsünde, hangi yılın mağaza verilerini dışa aktarmak istediğinizi seçin.

  6. Dışa aktar'a tıklayın.

Dışa aktar'a tıkladıktan sonra GoBD verilerinizin dışa aktarıldığını belirten bir mesaj görünür ve verilerin gönderileceği e-postayı gösterir. Dışa aktarım işlemi tamamlandıktan sonra veriler için indirme bağlantısı yer alan bir e-posta alırsınız. E-postadaki bağlantının süresi 7 gün geçtikten sonra sona erer.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene