GoBD-Export

Appen GoBD-Export hjælper dig med at eksportere dine butiksdata, f.eks. ordrer, produkter og brugere, hvis de tyske skattemyndigheder anmoder om disse data. Dataene er kompileret i overensstemmelse med de standarder, der er opstillet af GoBD.

Audicon har certificeret, at GoBD-Export-appen overholder GoBD-standarderne.

Om GoBD

I Tyskland bruger man GoBD, som er et sæt principper for korrekt administration og opbevaring af bøger, registre og dokumenter i elektronisk form samt for dataadgang. Standarden regulerer alle de krav, som tyske skatteforvaltninger har til bogføring og skatterelevante data, uanset om de er elektroniske eller i papirform. Den opstiller også retningslinjerne for, hvordan de tyske skattemyndigheder kan få adgang til elektroniske data i forbindelse med skatterevisioner. GoBD hjælper dig med at finde ud af, hvilke data skattemyndighederne kræver, at du beholder, og den giver et overblik over, hvad revisorer har lov til at gøre som led i en skatterevision.

GoBD har været gældende siden den 1. januar 2015. Det erstattede de tidligere GDPdU (principper om dataadgang og kontrol af digitale dokumenter) og GoBS (principper om korrekt datamatiserede regnskabssystemer).

Eksportér dine butiksdata til GoBD

Fra GoBD-Export-appen kan du eksportere dine nødvendige butiksdata for et givent år.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

  2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på GoBD-Export.

  3. Klik på Åbn app.

  4. Klik på Eksportér GoBD-data i afsnittet GOBD-Export.

  5. Vælg det år, som du vil eksportere dine butiksdata for i rullemenuen År.

  6. Klik på Eksportér.

Når du har klikket på Eksportér, vises en besked, som fortæller, at dine GoBD-data eksporteres. Den viser også den mailadresse, som dataene sendes til. Du modtager en mail med et link til download af dataene, når eksporten er færdig. Linket i mailen udløber efter 7 dage.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis