Dilleri yönetme

Online mağazanıza yeni diller ekleme

Başlamadan önce mağazanızın birden fazla dilde satış gerekliliklerini karşıladığından emin olun.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Çevrilmiş diller bölümünde Dil Ekle'ye tıklayın.

 3. Açılır menüden bir dil seçin ve ardından Ekle seçeneğine tıklayın.

 4. Çevrilmiş içeriğinizi Shopify'a aktarma adımlarını izleyin.

 5. Alternatif olarak, Shopify App Store'u ziyaret et'e tıklayın ve mağazanıza çeviri uygulaması yüklemeye ilişkin adımları izleyin.

 6. Online mağazanızın içeriğini çevirmek ve yeni diller yayınlamak için uygulamadaki adımları izleyin.

 7. Online mağazanızda farklı diller görüntülemek için Önizleme'ye tıklayın. Yayınlanmış ve yayınlanmamış dilleri önizlemede görüntüleyebilirsiniz.

Online mağazanız için dil yayınlama

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Çevrilmiş diller bölümünde, mağazanızı müşterilerin kullanımına açmak istediğiniz dilin yanındaki Yayınla'ya tıklayın.

 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Pazarlar için dilleri yönetme

Varsayılan olarak, oluşturduğunuz her yeni pazarda mağazanızın varsayılan dili kullanılır.

Yeni yayınlanan dilleri, online mağazanızda ziyaretçilere görünür hâle gelmeden önce bir pazara atamanız gerekir. Bir pazara yayınlanmamış diller ekleyemezsiniz.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Pazarlar'a gidin.

 2. Güncellemek istediğiniz pazarın yanındaki Yönet seçeneğine tıklayın.

 3. Alan adları ve diller'e tıklayın.

 4. Diller bölümünde, etkinleştirmek istediğiniz her bir dil için onay kutusunu seçin.

 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Online mağazanızda bir dili yayından kaldırma

Bir dili yayından kaldırabilir ve böylece o dili müşterilerden gizleyebilirsiniz. Mağazanızın bu dildeki tüm bağlantıları 404 "Sayfa bulunamadı" hatasına neden olur. Bu nedenle, yayınlanmamış dilleriniz için yönlendirmeler oluşturun.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Çevrilmiş diller bölümünde, kullanımdan kaldırmak istediğiniz dilin yanındaki Yayın kaldır'a tıklayın.

 3. Kayıtyap ' a tıklayın.

Diller yayından kaldırıldığında, ekli oldukları tüm pazarlardan da kaldırılır.

Online mağazanızda bir dili silme

Bu dilde çevirilerin gerekmediğinden eminseniz dili silebilirsiniz. Bir dili sildiğinizde o dilin tüm çevirileri de kalıcı olarak silinir. Dil ileride yeniden etkinleştirilirse çevirilerin tekrar eklenmesi gerekir.

Basamak

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Diller'e gidin.

 2. Çevrilmiş diller bölümünde, mağazanızdan kaldırmak istediğiniz yayınlanmamış dilin yanındaki sil simgesine tıklayın.

 3. Sil'e tıklayın.

Diller silindiğinde, ekli oldukları tüm pazarlardan da kaldırılır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene