Sözleşme CSV dosyalarını içe ve dışa aktarma

Sözleşmeleri üçüncü taraf abonelikler uygulamasından Shopify Subscriptions uygulamasına aktarmak veya sözleşmeleri Shopify Subscriptions uygulamasından dışa aktarmak için CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyası kullanabilirsiniz.

CSV dosyalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için CSV dosyasını açma ve düzenleme sayfasına bakın.

Örnek bir CSV dosyası indirme

Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir sözleşme CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz.

Sözleşme CSV dosyasıyla ilgili önemli hususlar

Sözleşmeleri içe aktarmak için sözleşme CSV dosyasını kullanmadan önce aşağıdaki hususları inceleyin.

CSV dosyasını biçimlendirme

Sözleşme CSV dosyanızın doğru bir şekilde içe aktarılması için dosyanın aşağıdaki ölçütleri karşıladığını doğrulayın:

 • Sözleşme CSV dosyanızın ilk satırı, sözleşme CSV dosyası açıklama tablosunda belirtilen sütun üstbilgileri olmalıdır.
 • Her sütunun virgülle ayrılması gerekir.
 • CSV dosyasının büyüklüğü maksimum 10 MB olabilir.

Tanıtıcı sütununu anlama

Tanıtıcı her sözleşmeyi benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. Tanıtıcılar, verileri aşağıdaki şekillerde yönetmek için kullanılır.

 • Birden fazla satır öğesi içeren sözleşmeleri gruplandırma: Birden fazla satır öğesi içeren sözleşmeler, ortak bir tanıtıcıya göre gruplandırılır.
 • Yinelenen sözleşmeleri önlenme: İçe aktarım sırasında yinelenen sözleşmeler dikkate alınmaz. Aynı tanıtıcıya sahip bir satır daha önce başarıyla içe aktarıldıysa yeni içe aktarma işleminde bu satır atlanır. Bu mekanizma, verilerin yinelenmesini önlemeye yardımcı olur.

Birden fazla satır öğesi içeren sözleşmeler

Birden fazla satır öğesi içeren sözleşmeler, her satır öğesi için ayrı bir satır gerektirir ve tanıtıcı sütunuyla birlikte gruplanır.

Örneğin, bir sözleşmede üç satır öğesi varsa her satır öğesi ayrı bir satır olarak eklenmelidir. İlk satır tüm sözleşme bilgilerini ve sonraki iki satır ise yalnızca aşağıdaki sütunlardaki değerleri içerir:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • İsteğe bağlı: line_selling_plan_id
 • İsteğe bağlı: line_selling_plan_name

Tanıtıcı, üç sütunda bire bir aynı olmalıdır. İkinci ve üçüncü satırlardaki diğer tüm sütunlar boş olmalıdır.

CSV dosyasının açıklaması

Sözleşmenin CSV dosyasında kullanılan bilgiler aşağıdaki kategorilere ayrılır: * Sözleşme adı * Müşteri ve fatura bilgileri * Teslimat yöntemi ve bilgileri * Aboneliğe dahil olan öğeler

Aktarma işleminin doğru şekilde yapılması için CSV dosyasına tüm sütunların eklenmesi gerekir ve aksi belirtilmediği sürece tüm alanlar gereklidir.

Sözleşme CSV dosyasındaki sütunların açıklaması.
Sütun Açıklama
Handle Tanıtıcılar, her bir sözleşmenin benzersiz tanımlayıcılarıdır. Tanıtıcılar, harf ve sayı içerebilir ve genellikle harf, sayı veya her ikisinin birleşiminden oluşan bir dizedir. Her sözleşme benzersiz bir tanıtıcıya sahip olmalıdır.
upcoming_billing_date Sözleşmenin yaklaşan fatura tarihi. Zaman, UTC (Eş Güdümlü Evrensel Zaman) olarak gösterilir ve YYYY-AA-GGTSS:DD:SSZ şeklinde biçimlendirilmelidir. Örneğin, UTC (Eş Güdümlü Evrensel Zaman) saat dilimine göre 7 Eylül 2019 günü saat 15:50, 2019-09-07T15:50:00Z şeklinde gösterilir.
customer_id Müşteri kimliği. Kimlik, Shopify yöneticinizdeki mevcut bir müşterinin kimliğiyle eşleşmelidir.
currency_code Sözleşmenin para birimi kodu. Para birimi kodu, mağazanızda etkin olan bir para birimiyle eşleşmelidir.
status Sözleşmenin durumu. Sözleşmenin durumu aşağıdakilerden biri olabilir:
 • Etkin
 • Duraklatıldı
cadence_interval Aboneliğin teslimat sıklığı. Bir sözleşme aşağıdaki sıklık aralıklarından birine sahip olabilir:
 • Hafta
 • Ay
 • Yıl
cadence_interval_count Aboneliğin genel zaman aralığı içindeki teslimat sıklığı. Örneğin, her aya ait kadans aralığı sayısı 1, her iki haftaya ait kadans aralığı ise 2'dir.
customer_payment_method_id Müşterinin sözleşme için kullandığı ödeme yönteminin kimliği.
delivery_price Teslimatın, doğru para birimi biçimindeki fiyatı.
delivery_method_type Aboneliğin teslimat yöntemi. Teslimat yöntemi aşağıdaki türlerden biri olmalıdır.
 • Kargo
 • Yerel teslimat
 • Teslim alma
 • Hiçbiri
delivery_address_first_name Teslimat adresindeki alıcının adı. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_last_name Teslimat adresindeki alıcının soyadı. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_address1 Teslimat adresinin ilk satırı. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_address2 Teslimat adresinin ikinci satırı. Bu alan yalnızca adresin ikinci bir alanı varsa ve teslimat yöntemi Kargo veya Yerel Teslimat ise gereklidir.
delivery_address_city Teslimat adresinin bağlı olduğu şehir. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_province_code Teslimat adresinin bağlı olduğu il veya eyalet. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_country_code Teslimat adresinin ülke kodu. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_company Teslimat adresinin şirket adı. Bu alan yalnızca siparişin bir işletmeye yönelikse ve teslimat yöntemi Kargo veya Yerel Teslimat ise gereklidir.
delivery_address_zip Teslimat adresinin posta kodu. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_address_phone Teslimat adresinin telefon numarası. Bu alan yalnızca Kargo ve Yerel Teslimat yöntemleri için gereklidir.
delivery_local_delivery_phone Teslimat adresinin telefon numarası. Bu alan, Yerel Teslimat yöntemine sahip abonelikler için gereklidir.
delivery_local_delivery_instructions Yerel teslimat talimatları. Bu alanın yalnızca Yerel Teslimat yöntemiyle abonelikler için talimatlar sağlandığında eklenmelidir.
delivery_pickup_method_location_id Yerel teslim alım yönteminin konum kimliği. Bu alan, Yerel teslim alım yöntemine sahip abonelikler için gereklidir.
line_variant_id Aboneliğe dahil edilen her satır öğesinin kimliği. Abonelikte birden fazla satır öğesi varsa her satır öğesinin benzersiz varyasyon kimliğine sahip yeni bir satır olarak eklenmesi gerekir.
line_quantity Aboneliğe dahil olan her satır öğesinin adedi. Abonelikte birden fazla satır öğesi varsa eklenen adet söz konusu öğe için olmalıdır. Dahil edilen tüm öğelerin toplam adedi kullanılmamalıdır.
line_current_price Abonelik satır öğesinin doğru para birimi biçimindeki fiyatı.
line_selling_plan_id Abonelik planının kimliği. Bu alan isteğe bağlıdır.
line_selling_plan_name Abonelik planının adı. Bu alan isteğe bağlıdır.

CSV dosyası kullanarak sözleşmeleri içe aktarma

Shopify App Store'dan edindiğiniz üçüncü taraf bir abonelik uygulamasındaki veya başka bir Shopify mağazasındaki mevcut sözleşmeleri Shopify Subscriptions uygulamasına aktarmak için bir CSV dosyası kullanabilirsiniz. Mevcut sözleşmeleri düzenlemek veya sözleşmelerin üzerine yazmak için CSV dosyası kullanılamaz. Mevcut sözleşmelerin yinelenen kopyaları içe aktarma sırasında yok sayılır.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Abonelikler > Sözleşmeler'e gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. Dosya ekle'ye tıklayın ve ardından içe aktarmak istediğiniz CSV dosyasını seçin.
 4. Dosya yükle'ye tıklayın.

CSV dosyanız yüklendikten sonra, Shopify mağazanızı ayarlamak için kullandığınız e-posta hesabına Shopify'dan bir doğrulama e-postası alırsınız. İçe aktarma sorunlarının giderilmesine yardımcı olması için yaygın içe aktarma hatalarının çözümlerini okuyun.

CSV dosyası kullanarak sözleşmeleri dışa aktarma

Sözleşmelerinizi kayıtlarınız için dışa aktarabilir veya Shopify Subscriptions uygulamasının yüklü olduğu başka bir Shopify mağazasına aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Abonelikler > Sözleşmeler'e gidin.
 2. Dışa aktar'a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene