Importere og eksportere en CSV-fil med kontrakter

Du kan bruke en CSV-fil (kommaseparerte verdier) til å importere kontrakter fra en tredjepartsabonnementsapp til Shopify Subscriptions-appen, eller eksportere kontrakter fra Shopify Subscriptions-appen.

For å finne ut mer om bruk av CSV-filer kan du se Åpne og redigere CSV-filen.

Last ned et eksempel på CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en kontrakt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

Hensyn for kontrakt-CSV-filen

Før du bruker CSV-filen for kontrakter til å importere kontrakter, bør du gå gjennom følgende hensyn.

Formatere CSV-filen

For at CSV-filen for kontrakter skal importeres riktig, må du kontrollere at den oppfyller følgende kriterier:

 • Den første linjen i kontrakt-CSV-filen må være kolonneoverskriftene som er beskrevet i beskrivelsestabellen for kontrakt-CSV-filen.
 • Hver kolonne må skilles med komma.
 • En CSV-fil kan ha en maksimumsstørrelse på 10 MB.

Forstå referansekolonnen

Referansen brukes til unik identifisering av hver kontrakt. Referanser brukes til å håndtere data på følgende måter:

 • Gruppere kontrakter med flere varelinjer: Kontrakter med flere varelinjer grupperes med en felles referanse.
 • Forhindre dupliserte kontrakter: Dupliserte kontrakter ignoreres under importen. Hvis en rad med samme referanse tidligere er importert, hoppes denne raden over i den nye importprosessen. Denne mekanismen bidrar til å unngå duplisering av data.

Kontrakter med flere varelinjer

Kontrakter som inneholder flere varelinjer krever en separat rad for hver varelinje, og grupperes sammen med kolonnen referanse.

Hvis en kontrakt for eksempel inneholder tre varelinjer, må hver varelinje legges inn som en separat rad. Den første raden inneholder alle kontraktsopplysningene, mens de neste to radene bare inneholder verdier i følgende kolonner:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Valgfritt: line_selling_plan_id
 • Valgfritt: line_selling_plan_name

Referansen må være identisk for alle tre kolonner. Alle andre kolonner på rad to og tre må være tomme. Du kan laste ned CSV-eksempelmalen for å se et eksempel på en kontrakt med flere varelinjer.

Beskrivelse av CSV-filen

Informasjonen som brukes i CSV-filen for kontrakter faller i følgende kategorier: * Navnet på kontrakten * Kunde- og faktureringsinformasjon * Leveringsmåte og informasjon * Varene som er inkludert i abonnementet

Alle kolonner må legges til i CSV-filen for at den skal importeres riktig, og alle felter er påkrevd med mindre noe annet er oppgitt.

Beskrivelse av kolonnene i kontrakt-CSV-filen.
Kolonne Beskrivelse
Handle Referanser er de unike identifikatorene for hver kontrakt. For eksempel rod-skjorte. Referanser kan inneholde bokstaver og tall, og er vanligvis en streng bestående av bokstaver, tall eller begge deler. Hver kontrakt må ha en unik referanse.
upcoming_billing_date Den kommende fakturadatoen for kontrakten.
Tiden er i UTC (Coordinated Universal Time), og må formateres som ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM:SSZ.
Klokken 15:50 den 7. september 2019 i tidssonen UTC (Coordinated Universal Time) fremstår for eksempel som 2019-09-07T15:50:00Z.
Den kommende fakturadatoverdien må angis til en dato og et klokkeslett som ligger minst 24 timer fra datoen og klokkeslettet CSV-filen importeres.
customer_id Kunde-ID-en. ID-en må samsvare med ID-en til en eksisterende kunde i Shopify-administrator, og må være en rekke med tall. For eksempel 6320530986896.
currency_code Kontraktens valutakode. Valutakoden må samsvare med en valuta som er aktiv i butikken.
status Kontraktens status. Kontrakter kan ha en av følgende statuser:
 • Aktiv
 • Pause
cadence_interval Abonnementets leveringsfrekvens. En kontrakt kan ha et av følgende candence-intervaller:
 • Uke
 • Måned
 • År
cadence_interval_count Abonnementets leveringsfrekvens innenfor det overordnede tidsintervallet. Candence-intervallantallet for hver måned er for eksempel 1, mens candence-intervallet for hver andre uke er 2.
customer_payment_method_id ID-en for betalingsmåten som brukes av kunden i kontrakten. ID-en er unik alfanumerisk kode. For eksempel 24e8c839c47ef47d30ad28346d130e74.
delivery_price Prisen på leveransen i riktig valutaformat.
delivery_method_type Abonnementets leveringsmåte. Leveringsmåten må være en av følgende typer:
 • Frakt
 • Lokal levering
 • Henting
 • Ingen
delivery_address_first_name Fornavnet til mottakeren i leveringsadressen. Dette feltet er kun påkrevd for leveringsmåtene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_last_name Etternavnet til mottakeren for leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_address1 Den første linjen i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_address2 Den andre linjen i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd hvis adressen har et andre felt, og leveringsmåten er Frakt eller Lokal levering.
delivery_address_city Poststedet i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_province_code ISO-koden for provinsen eller staten i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_country_code ISO-koden for landet i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_company Bedriftsnavnet i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd hvis bestillingen er til en bedrift, og leveringsmåten er Frakt eller Lokal levering.
delivery_address_zip Postnummeret i leveringsadressen.
Dette feltet er bare påkrevd for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_address_phone Telefonnummeret til leveringsadressen -- for eksempel +1 (613) 555-5555.
Dette feltet kreves bare for metodene Frakt og Lokal levering.
delivery_local_delivery_phone Telefonnummeret i leveringsadressen.
Dette feltet kreves for abonnementer med leveringsmåten Lokal levering.
delivery_local_delivery_instructions Instruksjoner for lokal levering.
Dette feltet må bare inkluderes når det er oppgitt instruksjoner for abonnementer med leveringsmåten Lokal levering.
delivery_pickup_method_location_id Lokalisasjons-ID-en for hentemetoden.
Dette feltet er bare påkrevd for abonnementer med leveringsmåten Lokal henting.
line_variant_id ID-en til hver varelinje som er inkludert i abonnementet -- for eksempel 53154087005812.
Hvis det er flere varelinjer inkludert i abonnementet, må hver varelinje legges til som en ny linje med en unik variant-ID.
line_quantity Antallet for hver varelinje som er inkludert i abonnementet.
Hvis det er flere varelinjer inkludert i abonnementet, må antallet legges til for den spesifikke varen, ikke det totale antallet for alle inkluderte varer.
line_current_price Prisen på abonnementsvarelinjen i riktig valutaformat.
line_selling_plan_id ID-en til abonnementsplanen -- for eksempel 3607724288.
Dette feltet er valgfritt.
line_selling_plan_name Navnet på abonnementstypen.
Dette feltet er valgfritt.

Importer kontrakter med en CSV-fil

Du kan bruke en CSV-fil til å importere eksisterende kontrakter fra en kvalifisert tredjepartsapp for abonnementer fra Shopify App Store, eller fra Shopify Subscriptions-appen i en annen butikk.

En CSV-fil kan ikke brukes til å redigere eller overskrive eksisterende kontrakter. Duplikater av eksisterende kontrakter ignoreres ved import.

Importere kontrakter fra en tredjepartsapp for abonnementer

Det kan hende du kan importere kontrakter fra en tredjepartsapp for abonnementer. Ta hensyn til følgende adferd når du importerer fra en tredjepartsapp:

Trinn:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til fil, og velg CSV-filen du vil importere.
 4. Klikk på Oppdater fil.

Når CSV-filen er lastet opp, mottar du en e-postbekreftelse fra Shopify til e-postkontoen du brukte til å konfigurere Shopify-butikken. Les løsninger på typiske importfeil for å få hjelp til å løse eventuelle problemer under importen.

Eksporter kontrakter ved hjelp av en CSV-fil

Du kan eksportere kontrakter til ditt eget arkiv, eller for å importere dem til en annen Shopify-butikk der du har Shopify Subscriptions-appen installert.

Trinn:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Eksporter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis