Import og eksport af en CSV-fil med kontrakter

Du kan bruge en CSV-fil (kommaseparerede værdier) til at importere kontrakter fra en tredjepartsabonnementsapp til Shopify Subscriptions-appen eller eksportere kontrakter fra Shopify Subscriptions-appen.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger CSV-filer, i Åbn og rediger en CSV-fil.

Download et eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til kontrakter, som du kan bruge som skabelon.

Overvejelser i forbindelse med CSV-filen til kontrakter

Gennemgå følgende overvejelser, før du bruger CSV-filen med kontrakt til at importere kontrakter.

Formatering af CSV-filen

Hvis din CSV-fil til kontrakter skal importeres korrekt, skal du bekræfte, at den opfylder følgende kriterier:

Om handle-kolonnen

Handlen bruges til at identificere hver enkelt kontrakt unikt. Handles bruges til at administrere data på følgende måder:

 • Gruppering af kontrakter med flere varelinjer: Kontrakter med flere varelinjer grupperes efter en delt handle.
 • Sådan forhindrer du dubletter af kontrakter: Duplikerede kontrakter ignoreres ved import. Hvis en række med samme handle tidligere er blevet importeret, springes denne række over i den nye importproces. Denne mekanisme hjælper med at undgå data, der overlapper hinanden.

Kontrakter med flere varelinjer

Kontrakter, der indeholder flere varelinjer, kræver en separat række for hver varelinje og grupperes sammen med handle-kolonnen.

Hvis en kontrakt f.eks. har tre varelinjer, skal hver varelinje tilføjes som en separat række. Den første række indeholder alle kontraktoplysningerne, og de næste to rækker indeholder kun værdier i følgende kolonner:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Valgfrit: line_selling_plan_id
 • Valgfrit: line_selling_plan_name

Handlen skal være identisk for alle tre kolonner. Alle andre kolonner i række to og tre skal være tomme. Du kan downloade eksemplet på CSV-skabelonen for at gennemgå et eksempel på en kontrakt med flere varelinjer.

Beskrivelse af CSV-filen

De oplysninger, der bruges i CSV-filen med kontrakter, falder inden for følgende kategorier: * Kontraktens navn * Kunde- og faktureringsoplysninger * Leveringsmetode og -oplysninger * Varerne, der er inkluderet i abonnementet

Alle kolonner skal føjes til CSV-filen for at kunne importeres korrekt, og alle felter er obligatoriske, medmindre andet er angivet.

Beskrivelse af kolonnerne i CSV-filen for kontrakter.
Kolonne Beskrivelse
Handle Handles er de unikke identifikatorer for hver kontrakt. For eksempel rød-t-shirt. Handles kan indeholde bogstaver og tal og er normalt en kombineret streng af bogstaver, tal eller begge dele. Hver kontrakt skal have en unik handle.
upcoming_billing_date Den kommende faktureringsdato for kontrakten.
Klokkeslæt er i UTC (Coordinated Universal Time) og skal formateres som YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
Kl. 15:50 den 7. september 2019 i tidszonen UTC (Coordinated Universal Time) vises f.eks. som 2019-09-07T15:50:00Z
Den kommende værdi for faktureringsdatoen skal være angivet til en dato og et klokkeslæt mindst 24 timer efter den dato og det klokkeslæt, hvor CSV-filen importeres.
customer_id Kunde-id'et. Id'et skal svare til id'et for en eksisterende kunde i din Shopify-administrator, og det skal være en talstreng. For eksempel 6320530986896.
currency_code Valutakoden for kontrakten. Valutakoden skal matche en valuta, som er aktiv i din butik.
status Kontraktens status. Kontrakter kan have én af følgende statusser:
 • Aktiv
 • Midlertidigt afbrudt
cadence_interval Abonnementets leveringshyppighed. En kontrakt kan have én af følgende hyppighedsintervaller:
 • Uge
 • Måned
 • År
cadence_interval_count Abonnementets leveringshyppighed inden for det overordnede tidsinterval. Hyppighedsintervallet for hver måned er f.eks. 1, og hyppighedsintervallet for hver anden uge er 2.
customer_payment_method_id Id'et for den betalingsmetode, som kunden bruger til kontrakten. Id'et er en unik alfanumerisk kode. For eksempel 24e8c839c47ef47d30ad28346d130e74.
delivery_price Prisen for leveringen i det korrekte valutaformat.
delivery_method_type Abonnementets leveringsmetode. Leveringsmetoden skal være én af følgende typer:
 • Levering
 • Lokal levering
 • Afhentning
 • Ingen
delivery_address_first_name Fornavnet på modtageren på leveringsadressen. Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_last_name Efternavnet på modtageren på leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_address1 Den første linje i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_address2 Den anden linje i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet, hvis adressen har endnu et felt, og leveringsmetoden er Levering eller Lokal levering.
delivery_address_city Byen i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_province_code ISO-koden for provinsen eller staten i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_country_code ISO-koden for landet i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_company Firmanavnet i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet, hvis ordren er for en virksomhed, og leveringsmetoden er Levering eller Lokal levering.
delivery_address_zip Postnummeret i leveringsadressen.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_address_phone Telefonnummeret for leveringsadressen – for eksempel +1 (613) 555-5555.
Dette felt er kun påkrævet til metoderne Levering og Lokal levering.
delivery_local_delivery_phone Telefonnummeret i leveringsadressen.
Dette felt skal udfyldes for abonnementer med metoden Lokal levering .
delivery_local_delivery_instructions Instruktioner til lokal levering.
Dette felt skal kun inkluderes, når der gives vejledning til abonnementer med metoden Lokal levering.
delivery_pickup_method_location_id Lokations-id'et for afhentningsmetoden.
Dette felt er kun påkrævet for abonnementer med metoden Lokal afhentning.
line_variant_id Id'et for hver varelinje, der er inkluderet i abonnementet, f.eks. 53154087005812.
Hvis abonnementet indeholder flere varelinjer, skal hver varelinje tilføjes som en ny linje med det unikke variant-id.
line_quantity Antallet for hver varelinje, der er inkluderet i abonnementet.
Hvis abonnementet indeholder flere varelinjer, skal det tilføjede antal være for denne specifikke vare og ikke det samlede antal af alle varer, der er inkluderet.
line_current_price Prisen på abonnementsvarelinjen i det korrekte valutaformat-
line_selling_plan_id Id'et for abonnementsordningen – for eksempel 3607724288.
Dette felt er valgfrit.
line_selling_plan_name Navnet på abonnementsordningen.
Dette felt er valgfrit.

Importér kontrakter ved hjælp af en CSV-fil

Du kan bruge en CSV-fil til at importere eksisterende kontrakter fra en kvalificeret tredjepartsabonnementsapp fra Shopify App Store eller fra Shopify Subscriptions-appen i en anden butik.

En CSV-fil kan ikke bruges til at redigere eller overskrive eksisterende kontrakter. Dubletter af eksisterende kontrakter ignoreres ved import.

Sådan importerer du kontrakter fra en tredjepartsabonnementsapp

Du kan muligvis importere kontrakter fra en tredjepartsabonnementsapp. Overvej følgende adfærd, når du importerer fra en tredjepartsapp:

Trin:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Importér.
 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter den CSV-fil, du vil importere.
 4. Klik på Upload fil.

Når din CSV-fil er uploadet, modtager du en bekræftelsesmail fra Shopify på den mailkonto, som du brugte til at opsætte din Shopify-butik. Læs om nogle løsninger på almindelige importfejl, som kan hjælpe med at løse importproblemer.

Eksportér ved hjælp af en CSV-fil

Du kan eksportere dine kontrakter til dokumentation eller for at importere dem til en anden Shopify-butik, hvor du har installeret appen Shopify Subscriptions.

Trin:

 1. Gå til Abonnementer > Kontrakter i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Eksportér.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis