Fejlfinding af almindelige CSV-importproblemer for kontrakter

Hvis du har problemer med at importere CSV-kontraktfil (kommaseparerede værdier), kan du se, om problemet er anført i følgende løsninger. Kontakt Shopify Support, hvis du stadig har problemer.

CSV-filen overstiger 10 MB

En CSV-fil har en maksimal uploadstørrelse på 10 MB. Hvis din CSV-fil er større end 10 MB, kan du opdele CSV-filen i flere filer under den maksimale uploadstørrelse for at importere den separat.

Fejlmeddelelser og løsninger

CSV-filen indeholder ikke nogen kontraktoplysninger

Hvis alle værdier i CSV-kolonnerne er tomme, importeres CSV-filen ikke. Udfyld hver række med de nødvendige kontraktoplysninger.

CSV-filen indeholder kun duplikerede kontrakter

Hvis alle handle-kolonner i CSV-filen matcher eksisterende kontrakthandles, importeres CSV-filen ikke, fordi der ikke er nogen nye kontrakter at importere. Hvis der er kontrakter, som er beregnet til at være nye kontrakter, skal du ændre handles til et unikt navn.

Kolonnefejl

En CSV-fil med forkerte kolonner kan medføre nogle af følgende fejl:

 • Kolonnen understøttes ikke
 • Kolonnen mangler
 • Kolonnen er duplikeret

Sørg for, at kolonnerne i din CSV-fil matcher de nødvendige kolonner i den korrekte rækkefølge.

Den varighed, der beskrives i cadence_interval_count overstiger maksimumgrænsen

Antallet af hyppighedsintervaller kan maksimalt være 100 år.

Yderligere kontrakter med samme handle har ugyldige felter

For kontrakter med flere varelinjer skal du kun tilføje værdier i følgende kolonner:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Valgfrit: line_selling_plan_id
 • Valgfrit: line_selling_plan_name

Duplikeret kontrakt

Duplikerede kontrakter er kontrakter med en handle, der matcher en eksisterende kontrakt i appen. Duplikerede kontrakter ignoreres. Hvis kontrakten er beregnet til at være en ny kontrakt, skal du ændre kontrakt-handlen til en unik værdi.

delivery_address_phone har et ugyldigt telefonnummer for lokal levering

Denne delivery_address_phone skal matche et gyldigt telefonnummerformat.

delivery_pickup_method_location_id har et ugyldigt id for afhentningslokation

delivery_pickup_method_location_id skal matche id'et for en lokation i din Shopify-administrator.

Kontrakter har ugyldige felter til leveringsmetode

Hver leveringsmetode har specifikke leveringsmetodefelter, som skal have tomme værdier. Følgende metoder kræver, at disse specifikke felter er tomme:

 • Kontrakter med leveringsmetoden indeholder ugyldige felter: Felterne delivery_local_delivery_phone, delivery_local_delivery_instructions, delivery_pickup_method_location_id skal være tomme.
 • Kontrakter med leveringsmetoden lokal levering indeholder ugyldige felter: Feltet delivery_pickup_method_location_id skal være tomt.
 • Kontrakter med leveringsmetoden afhentning indeholder ugyldige felter: Alle leveringsadressefelter, feltet delivery_local_delivery_phone og feltet delivery_local_delivery_instructions skal være tomme.
 • Kontrakter, der ikke har en leveringsmetode, indeholder ugyldige felter Alle leveringsadressefelter samt felter med lokal levering og afhentning skal være tomme.

Kolonnen er tom

De obligatoriske kolonner skal have værdier. Føj den manglende værdi til kolonnen.

Kolonnen har ikke-numeriske værdier

Fjern eventuelle tegn, som ikke er tal, fra den angivne kolonne.

Kolonnen har værdier under den mindste accepterede værdi

Værdierne i kolonnen må ikke være lavere end den angivne minimumværdi. Rediger værdien til en højere værdi.

Kolonnen har værdier over den højeste accepterede værdi

Værdierne i kolonnen må ikke være højere end den angivne maksimumværdi. Rediger værdien til en lavere værdi.

Kolonnen har værdier, som er for lange

Værdierne i kolonnen må ikke overstige den maksimalt tilladte længde. Afkort værdien til en længde inden for det accepterede interval.

Kolonnen indeholder formateringsfejl

Formatet for den værdi, der er angivet i kolonnen, svarer ikke til det krævede format. Kolonnen cadence_interval_count skal f.eks. være et tal.

Kolonnen har et ugyldigt format

Alle værdier i line_current_price og delivery_price skal være i et gyldigt valutaformat.

delivery_address_country_code har en ugyldig landekode

delivery_address_country_code skal være en gyldig landekode. Landekoder skal formateres i ISO 3166-1 alpha-2-landekodeformatet .

currency_code har en ugyldig valutakode

Værdien currency_code skal være en gyldig valutakode.

Valutakode er ikke aktiveret

Den valutakode, der bruges i din CSV-fil, skal være aktiv i din butik.

Kolonner matcher ikke nogen af de foruddefinerede acceptable værdier

Alle værdier i kolonnerne cadence_interval, status og delivery_method_type skal matche en af de specifikke værdimuligheder , som er beskrevet i CSV-beskrivelsen.

upcoming_billing_date har et ugyldigt dato- og tidsformat

Værdien upcoming_billing_date skal være i ISO 8601-formatet YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. Tiden er i UTC (Coordinated Universal Time).

upcoming_billing_date har en ugyldig kommende faktureringsdato

Værdien upcoming_billing_date skal angives til en dato og et klokkeslæt mindst 24 timer efter den dato og det klokkeslæt, hvor CSV-filen importeres.

delivery_address_zip har et ugyldigt postnummer

Værdien delivery_address_zip skal være et gyldigt postnummer.

customer_payment_method_id svarer ikke til kunden

Værdien customer_payment_method_id skal matche det customer_id, der er angivet i samme række.

customer_id har et ugyldigt kunde-id

Værdien customer_id skal matche det korrekte kunde-id i din Shopify-administrator.

customer_payment_method_id har et ugyldigt kundebetalingsmetode-id

Værdien customer_payment_method_id skal matche det korrekte betalingsmetode-id i din Shopify-administrator.

product_variant_id har et ugyldigt produktvariant-id

Værdien product_variant_id skal matche det korrekte variant-id i din Shopify-administrator.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis