Feilsøke vanlige problemer med import av CSV-filer for kontrakter

Hvis du har et problem med importering av en CSV-fil (kommaseparerte verdier) med kontrakter, kan du se om problemet er oppført blant følgende løsninger. Kontakt Shopify-brukerstøtte hvis du fortsatt har problemer.

CSV-filen overskrider 10 MB

En CSV-fil har en maksimal opplastingsstørrelse på 10 MB. Hvis CSV-filen er større enn 10 MB, kan du dele CSV-filen i flere filer under den maksimale opplastingsstørrelsen og importere dem separat.

Feilmeldinger og løsninger

CSV-filen inneholder ikke kontraktsinformasjon

Hvis alle verdiene i CSV-kolonnene er tomme, vil ikke CSV-filen bli importert. Fyll ut hver av radene med den nødvendige kontraktsinformasjonen.

CSV-filen inneholder bare dupliserte kontrakter

Hvis alle referanse-kolonner i CSV-filen samsvarer med eksisterende kontraktsreferanser, blir ikke CSV-filen importert fordi det ikke er noen nye kontrakter å importere. Hvis det er kontrakter som er ment å være nye kontrakter, må du endre referansene til et unikt navn.

Kolonnefeil

En CSV-fil med feil kolonner kan gi en av følgende feilmeldinger:

 • Kolonnen støttes ikke
 • Kolonnen mangler
 • Kolonnen er duplisert

Kontroller at kolonnene i CSV-filen samsvarer med de påkrevde kolonnene i riktig rekkefølge.

Varigheten beskrevet i cadence_interval_count overstiger maksimum

Cadence-intervallantallet har en maksimumsverdi på 100 år.

Ytterligere kontrakter med samme referanse har ugyldige felter

For kontrakter med flere varelinjer må det bare legges til verdier i følgende kolonner:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Valgfritt: line_selling_plan_id
 • Valgfritt: line_selling_plan_name

Dupliser kontrakt

Dupliserte kontrakter er kontrakter med en referanse som samsvarer med en eksisterende kontrakt i appen. Dupliserte kontrakter blir ignorert. Hvis kontrakten er ment å være en ny kontrakt, må du endre kontraktens referanse til en unik verdi.

delivery_address_phone har et ugyldig telefonnummer for lokal levering

delivery_address_phone må samsvare med et gyldig telefonnummerformat.

delivery_pickup_method_location_id har en ugyldig ID for hentested

delivery_pickup_method_location_id må samsvare med ID-en til en lokalisasjon i Shopify-administrator.

Kontrakter har ugyldige felter for leveringsmåte

Hver leveringsmåte har bestemte felter for leveringsmåte som må ha tomme verdier. Følgende metoder krever at disse spesifikke feltene er tomme:

 • Kontrakter i fraktleveringsmåten har ugyldige felter: Feltene delivery_local_delivery_phone, delivery_local_delivery_instructions og delivery_pickup_method_location_id må være tomme.
 • Kontrakter i den lokale leveringsmåten har ugyldige felter: Feltet delivery_pickup_method_location_id må være tomt.
 • Kontrakter i hentemåten har ugyldige felter: Alle felter for leveringsadresse, feltet delivery_local_delivery_phone og feltet delivery_local_delivery_instructions må være tomme.
 • Kontrakter uten leveringsmåte har ugyldige felter: Alle felter for leveringsadresse, lokal levering og henting må være tomme.

Kolonnen er tom

De påkrevde kolonnene må ha verdier. Legg til den manglende verdien i kolonnen.

Kolonnen har ikke-numeriske verdier

Fjern eventuelle tegn fra den indikerte kolonnen som ikke er tall.

Kolonnen har verdier over den minste akseptable verdien

Verdiene i kolonnen kan ikke være under den beskrevne minimumsverdien. Endre verdien til en høyere verdi.

Kolonnen har verdier over den maksimale akseptable verdien

Verdiene i kolonnen kan ikke være over den beskrevne maksimumsverdien. Endre verdien til en lavere verdi.

Kolonnen har verdier som er for lange

Verdiene i kolonnen kan ikke overstige den beskrevne maksimalt tillatte lengden. Kort ned verdien til en lengde innenfor det godtatte intervallet.

Kolonnen har formateringsfeil

Formatet på verdien som er oppgitt i kolonnen samsvarer ikke med det påkrevde formatet. Kolonnen cadence_interval_count må for eksempel være et tall.

Kolonnen har et ugyldig format

Alle verdier i line_current_price og delivery_price må være i et gyldig valutaformat.

delivery_address_country_code har en ugyldig landskode

Koden delivery_address_country_code må være en gyldig landskode. Landskoder må formateres i formatet for ISO 3166-1 alpha-2-landskoder.

currency_code har en ugyldig valutakode

Verdien currency_code må være en gyldig valutakode.

Valutakode ikke aktivert

Valutakoden som brukes i CSV-filen må være aktiv i butikken.

Kolonnen samsvarer ikke med noen av de forhåndsdefinerte akseptable verdiene

Alle verdier i kolonnene cadence_interval, status og delivery_method_type må samsvare med en av de spesifikke verdialternativene som er beskrevet i CSV-beskrivelsen.

upcoming_billing_date har et ugyldig format for dato og tid

Verdien for upcoming_billing_date må være i ISO 8601-formatet YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. Tiden er i UTC (Coordinated Universal Time).

upcoming_billing_date har en ugyldig kommende fakturadato

Verdien upcoming_billing_date må angis til en dato og et klokkeslett minst 24 timer etter datoen og klokkeslettet for når CSV-filen importeres.

delivery_address_zip har et ugyldig postnummer

Verdien delivery_address_zip må være et gyldig postnummer.

customer_payment_method_id samsvarer ikke med kunden

customer_payment_method_id må samsvare med customer_id som er angitt på samme rad.

customer_id har en ugyldig kunde-ID

Verdien customer_id må samsvare med riktig kunde-ID i Shopify-administrator.

customer_payment_method_id har en ugyldig ID for kundens betalingsmåte

Verdien customer_payment_method_id må samsvare med riktig betalingsmåte-ID i Shopify-administrator.

product_variant_id har en ugyldig produktvariant-ID

Verdien product_variant_id må samsvare med riktig variant-ID i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis