Yleisten sopimusten CSV-tiedostojen tuontiongelmien vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia sopimuksen tuonnissa pilkuilla eroteltuna CSV-tiedostona, tarkista, löytyykö seuraavasta luettelosta ratkaisu ongelmaasi. Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

CSV-tiedoston koko ylittää 10 Mt

CSV-tiedoston enimmäislatauskoko on 10 Mt. Jos CSV-tiedoston koko on suurempi kuin 10 Mt, voit jakaa sen enimmäislatauskoon perusteella useampiin tiedostoihin ja tuoda osat erikseen.

Virheilmoitukset ja ratkaisut

CSV-tiedosto ei sisällä sopimuksen tietoja

Jos kaikki CSV-sarakkeiden arvot ovat tyhjiä, CSV-tiedoston tuonti ei onnistu. Täytä jokainen rivi tarvittavilla sopimustiedoilla.

CSV-tiedosto sisältää vain kopioidut sopimukset

Jos kaikki CSV-tiedoston nimitunnus-sarakkeet vastaavat olemassa olevia sopimuksen nimitunnuksia, CSV-tiedosto ei tuo tietoja, koska uusia tuontisopimuksia ei ole. Jos tiedostossa on sopimuksia, joiden on tarkoitus olla uusia sopimuksia, muuta niiden nimitunnukset yksilöllisiksi.

Sarakevirheet

Jos CSV-tiedoston sarakkeissa on virheitä, voit saada seuraavia virheilmoituksia:

 • Saraketta ei tueta
 • Sarake puuttuu
 • Sarake on päällekkäinen

Varmista, että CSV-tiedoston sarakkeet vastaavat pakollisia sarakkeita ja ovat oikeassa järjestyksessä.

Kohdassa cadence_interval_count kuvattu kesto ylittää enimmäiskeston.

Aikaväli voi olla enintään 100 vuotta.

Jotkin sopimukset, joilla on sama nimitunnus, sisältävät virheellisiä kenttiä

Jos sopimuksissa on useita rivikohtia, lisää arvoja vain seuraaviin sarakkeisiin:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Valinnainen: line_selling_plan_id
 • Valinnainen: line_selling_plan_name

Päällekkäinen sopimus

Sopimuksen kaksoiskappale on sopimus, jonka nimitunnus vastaa täysin sovelluksessa olevaa sopimusta. Päällekkäiset sopimukset ohitetaan. Jos sopimuksen on tarkoitus olla uusi sopimus, muuta sopimuksen nimitunnus yksilölliseksi.

Kohdassa delivery_address_phone on virheellinen paikallisen toimituksen puhelinnumero

delivery_address_phone on oltava oikeassa muodossa oleva puhelinnumero.

Kohdassa delivery_pickup_method_location_id on virheellinen noutopaikan tunnus

delivery_pickup_method_location_id:n on vastattava jonkin Shopify adminissa olevan sijaintisi tunnusta.

Sopimuksissa on virheellisiä toimitustapakenttiä

Jokaisessa toimitustavassa on toimitustapakenttiä, joiden arvojen on oltava tyhjät. Seuraavat toimitustavat edellyttävät, että tietyt kentät ovat tyhjiä:

 • Toimitustavan sopimuksissa on virheellisiä kenttiä: kenttien delivery_local_delivery_phone, delivery_local_delivery_instructions ja delivery_pickup_method_location_id on oltava tyhjiä.
 • Paikallisen toimitustavan sopimuksissa on virheellisiä kenttiä: delivery_pickup_method_location_id-kentän on oltava tyhjä.
 • Noutotavan sopimuksissa on virheellisiä kenttiä: kaikkien toimitusosoitekenttien, delivery_local_delivery_phone- ja delivery_local_delivery_instructions-kenttien on oltava tyhjiä.
 • Sopimuksissa, joissa ei ole toimitustapaa, on virheellisiä kenttiä: Kaikkien toimitusosoitteen, paikallisen toimituksen ja noutokenttien on oltava tyhjiä.

Sarake on tyhjä

Pakollisissa sarakkeissa on oltava arvot. Lisää sarakkeeseen puuttuva arvo.

Sarakkeessa on ei-numeerisia arvoja

Poista sarakkeesta kaikki merkit, jotka eivät ole numeroita.

Sarake sisältää vähimmäisarvoja pienempiä arvoja

Sarakkeen arvot eivät voi olla kuvailtua vähimmäisarvoa pienempiä. Valitse suurempi arvo.

Sarake sisältää enimmäisarvoja suurempia arvoja

Sarakkeen arvot eivät voi olla kuvailtua enimmäisarvoa suurempia. Valitse pienempi arvo.

Sarakkeessa on arvoja, jotka ovat liian pitkiä

Sarakkeen arvot eivät voi ylittää suurinta sallittua pituutta. Lyhennä arvon pituus vaadittuun mittaan.

Sarakkeessa on muotoiluvirheitä

Sarakkeessa olevan arvon muoto ei vastaa vaadittua muotoa. Esimerkiksi cadence_interval_count-sarakkeessa on oltava numero.

Sarakkeen muoto on virheellinen

Kaikkien line_current_price- ja delivery_price-sarakkeiden arvojen on oltava kelvollisessa valuuttamuodossa.

Kohdassa delivery_address_country_code on virheellinen maakoodi

Koodin delivery_address_country_code on oltava kelvollinen maakoodi. Maakoodien on oltava ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodimuodossa.

Kohdassa currency_code on virheellinen valuuttakoodi

currency_code-arvon on oltava kelvollinen valuuttakoodi.

Valuuttakoodi ei ole käytössä

CSV-tiedostossasi käytettävän valuuttakoodin on oltava käytössä kaupassasi.

Sarake ei vastaa mitään ennalta määritettyjä hyväksyttäviä arvoja

Sarakkeissa cadence_interval, status ja delivery_method_type kaikkien arvojen on vastattava jotakin CSV-kuvauksessa kuvatuista arvovaihtoehdoista.

Kohdassa upcoming_billing_date on virheellinen päivämäärän ja ajan muoto

upcoming_billing_date-arvon on oltava ISO 8601-muodossa YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. Aika annetaan UTC-aikana (koordinoituna yleisaikana).

Sarakkeessa upcoming_billing_date on virheellinen laskutuspäivä

upcoming_billing_date-arvon on oltava päivämäärä ja kellonaika, jota on vähintään 24 tuntia CSV-tiedoston tuonnin päivämäärän ja ajan jälkeen.

Kohdassa delivery_address_zip on virheellinen postinumero

delivery_address_zip-arvon on oltava kelvollinen postinumero.

customer_payment_method_id ei vastaa asiakasta

customer_payment_method_id on oltava sama kuin samalla rivillä määritetty customer_id.

Kohdassa customer_id on virheellinen asiakastunnus

customer_id-arvon on vastattava oikeaa asiakastunnusta Shopify adminissa.

customer_payment_method_id-sarakkeessa on virheellinen asiakkaan maksutapatunnus

customer_payment_method_id-arvon on vastattava oikeaa maksutapatunnusta Shopify adminissa.

Kohdassa product_variant_id on virheellinen tuoteversiotunnus

product_variant_id-arvon on vastattava oikeaa versiotunnusta Shopify adminissa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi