Sopimus-CSV tuonti ja vienti

Voit käyttää pilkuilla eroteltua CSV-tiedostoa sopimusten tuontiin kolmannen osapuolen tilaussovelluksista Shopify Subscriptions -sovellukseen tai vientiin Shopify Subscriptions -sovelluksesta.

Lue lisää CSV-tiedostojen käyttämisestä kohdassa CSV-tiedoston avaaminen ja muokkaaminen.

CSV-tiedoston mallin lataaminen

Voit ladata esimerkkisopimuksen CSV-tiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina.

Huomioitavaa sopimuksen CSV-tiedostoon liittyen

Ennen kuin käytät sopimuksen CSV-tiedostoa sopimusten tuontiin, tarkista seuraavat seikat.

CSV-tiedoston muotoilu

Jotta sopimuksen CSV-tiedoston tuonti onnistuisi, varmista, että se täyttää seuraavat kriteerit:

 • sopimuksen CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on sarakkeiden otsikot sopimuksen CSV-kuvaustaulukossa määritetyllä tavalla
 • sarakkeet on erotettu toisistaan pilkulla.
 • CSV-tiedoston enimmäiskoko voi olla enintään 10 Mt.

Tietoa nimitunnus-sarakkeesta

Nimitunnusta käytetään sopimusten yksilöimiseen. Nimitunnuksia käytetään tietojen hallinnointiin seuraavilla tavoilla:

 • Useita rivikohtia sisältävien sopimusten ryhmitteleminen: Sopimukset, jotka sisältävät useita rivikohtia, ryhmitellään yhteisen nimitunnuksen perusteella.
 • Päällekkäisten sopimusten estäminen: Sopimusten kaksoiskappaleet jätetään huomioimatta tuonnin yhteydessä Jos rivi, jolla on sama nimitunnus, on tuotu aiemmin onnistuneesti, rivi ohitetaan uuden tuonnin yhteydessä. Tämä toimintatapa auttaa estämään päällekkäisiä tietoja.

Moniriviset sopimukset

Sopimukset, jotka sisältävät useita rivikohtia, vaativat erillisen rivin jokaista rivikohtaa varten. Rivikohdat ryhmitellään yhteen nimitunnus-sarakkeen avulla.

Jos sopimuksessa on esimerkiksi kolme rivikohtaa, jokainen rivikohta on lisättävä erillisenä rivinä. Ensimmäinen rivi sisältää kaikki sopimustiedot, ja seuraavat kaksi riviä sisältävät vain seuraavissa sarakkeissa olevat arvot:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Valinnainen: line_selling_plan_id
 • Valinnainen: line_selling_plan_name

Käyttönimen on oltava sama kaikissa kolmessa sarakkeessa. Kaikkien muiden rivien toisen ja kolmannen sarakkeen on oltava tyhjä. Voit ladata CSV-esimerkkimallin ja tarkastella usean rivikohdan sopimusesimerkkiä.

CSV-tiedoston kuvaus

Sopimuksen CSV-tiedostossa käytetään seuraavia tietoja: * Sopimuksen nimi * Asiakas- ja laskutustiedot * Toimitustapa ja -tiedot * Tilaukseen sisältyvät tuotteet

Kaikki sarakkeet on lisättävä CSV-tiedostoon, jotta ne voidaan tuoda oikein, ja kaikki kentät ovat pakollisia, ellei toisin mainita.

Sopimus-CSV-tiedoston sarakkeiden kuvaus.
Sarake Kuvaus
Handle Käyttönimet ovat kunkin sopimuksen yksilöllisiä tunnisteita. Esimerkiksi punainen-paita. Käyttönimet voivat sisältää kirjaimia ja numeroita, ja ne ovat yleensä kirjaimista, numeroista tai molemmista muodostuva merkkijonoja. Jokaisella sopimuksella on oltava yksilöllinen käyttönimi.
upcoming_billing_date Sopimuksen tuleva laskutuspäivä.
Aika annetaan UTC (koordinoitu yleisaika) -muodossa YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
UTC (koordinoitu yleisaika) -aikavyöhykkeellä esimerkiksi 7.9.2019 kello 15.50 on muodossa 2019-09-07T15:50:00Z
Tulevan laskutuspäivän päivämäärän ja kellonajan on oltava vähintään 24 tuntia CSV-tiedoston tuonnin päivämäärää ja aikaa myöhempiä.
customer_id Asiakastunnus. Tunnuksen on vastattava Shopify Adminissa olevan asiakkaan tunnusta, ja sen on oltava numeraalinen merkkijono. Esimerkiksi 6320530986896.
currency_code Sopimuksen valuuttakoodi. Valuuttakoodin on vastattava kaupassasi käytössä olevaa valuuttaa.
status Sopimuksen tila. Sopimuksesi tila voi olla jokin seuraavista:
 • Aktiivinen
 • Keskeytetty
cadence_interval Tilauksen toimitustiheys. Sopimuksella voi olla jokin seuraavista toimitusväleistä:
 • Viikko
 • Kuukausi
 • Vuosi
cadence_interval_count Tilauksen toimitustiheys kokonaisaikavälin puitteissa. Jos toimitustiheys on esimerkiksi kerran kuukaudessa, aikaväli on 1, ja jos toimitustiheys on kahden viikon välein, aikaväli on 2.
customer_payment_method_id Asiakkaan sopimuksessa käyttämän maksutavan tunnus. Tunnus on yksilöllinen alfanumeerinen koodi. Esimerkiksi 24e8c839c47ef47d30ad28346d130e74.
delivery_price Toimituksen hinta oikeassa valuuttamuodossa.
delivery_method_type Tilauksen toimitustapa. Toimitustavan on oltava jokin seuraavista:
 • Toimitus
 • Paikallinen toimitus
 • Nouto
 • Ei mitään
delivery_address_first_name Vastaanottajan etunimi toimitusosoitteessa. Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_last_name Vastaanottajan sukunimi toimitusosoitteessa.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_address1 Toimitusosoitteen ensimmäinen rivi.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_address2 Toimitusosoitteen toinen rivi.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos osoitteessa on toinen kenttä ja toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_city Toimitusosoitteen kaupunki.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_province_code Maakunnan tai osavaltion toimitusosoitteenISO-koodi.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_country_code Toimitusosoitteen maakoodin ISO-koodi.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_company Yrityksen nimi toimitusosoitteessa.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos kyseessä on yritystilaus ja toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_zip Toimitusosoitteen postinumero.
Tämä kenttä on pakollinen vain, jos toimitustapana on Toimitus tai Paikallinen toimitus.
delivery_address_phone Toimitusosoitteen puhelinnumero, esimerkiksi +1 (613) 555-5555.
Tämä kenttä on pakollinen vain Toimitus- ja Paikallinen toimitus -tapojen osalta.
delivery_local_delivery_phone Toimitusosoitteen puhelinnumero.
Tämä kenttä on pakollinen toistuvissa tilauksissa, joiden toimitustapa on Paikallinen toimitus.
delivery_local_delivery_instructions Paikallisen toimituksen ohjeet.
Tämä kenttä on pakollinen vain silloin, kun annetaan lisäohjeita toistuville tilauksille, joiden toimitustapana on Paikallinen toimitus.
delivery_pickup_method_location_id Noutotavan sijaintitunnus.
Tämä kenttä on pakollinen vain toistuvissa tilauksissa, joiden toimitustapa on Paikallinen nouto.
line_variant_id Jokaisen toistuvaan tilaukseen sisältyvän rivikohdan tunnus – esimerkiksi 53154087005812.
Jos toistuvaan tilaukseen sisältyy useita rivikohtia, jokainen rivikohta ja sen yksilöllinen versiotunnus on lisättävä uutena rivinä.
line_quantity Kunkin toistuvaan tilaukseen sisältyvän rivikohdan määrä.
Jos toistuvassa tilauksessa on useita rivikohtia, lisätyn määrän pitää koskea kyseessä olevaa tuotetta, ei kaikkien tuotteiden kokonaismäärää.
line_current_price Toistuvan tilauksen rivikohdan hinta oikeassa valuuttamuodossa.
line_selling_plan_id Toistuvan tilauksen sopimuksen tunnus, esimerkiksi 3607724288.
Tämä kenttä on valinnainen.
line_selling_plan_name Toistuvan tilaussopimuksen nimi.
Tämä kenttä on valinnainen.

Sopimusten tuonti CSV-tiedoston avulla

CSV-tiedostolla voit tuoda nykyisiä sopimuksia kelvollisesta kolmannen osapuolen toistuvien tilausten sovelluksista Shopify App Storesta tai toisen kaupan Shopify-toistuvien tilausten sovelluksesta.

CSV-tiedostoa ei voi käyttää olemassa olevien sopimusten muokkaamiseen tai korvaamiseen. Olemassa olevien sopimusten kaksoiskappaleet ohitetaan tuonnin yhteydessä.

Sopimusten tuominen kolmannen osapuolen toistuvien tilausten sovelluksesta

Saatat pystyä tuomaan sopimuksia kolmannen osapuolen toistuvien tilausten sovelluksesta. Ota huomioon seuraavat toiminnot, kun tuot tietoja kolmannen osapuolen sovelluksesta:

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässäsi kohtaan Subscriptions -> Sopimukset.
 2. Klikkaa Tuo.
 3. Klikkaa Lisää tiedosto ‑valintaa ja valitse sen jälkeen tuotava CSV-tiedosto.
 4. Valitse Lataa tiedosto.

Kun CSV-tiedostosi on ladattu, saat Shopifylta vahvistusviestin sähköpostiosoitteeseen, jota olet käyttänyt Shopify-kaupan perustamiseen. Tutustu yleisten tuontivirheiden ratkaisuihin, jotta voit ratkaista tuontiin liittyvät ongelmat.

Sopimusten vienti CSV-tiedoston avulla

Voit viedä sopimuksesi omiin tietoihisi tai tuoda ne toiseen Shopify-kauppaan, jossa sinulla on asennettuna Shopify Subscriptions -sovellus.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässäsi kohtaan Subscriptions -> Sopimukset.
 2. Klikkaa Vie.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi