Een CSV-contract importeren en exporteren

Je kunt een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) gebruiken om contracten van een abonnements-app van externe partijen te importeren in of contracten te exporteren uit de Shopify Subscriptions-app.

Raadpleeg Een CSV-bestand openen en bewerken voor meer informatie over het gebruik van CSV-bestanden.

Een CSV-voorbeeldbestand downloaden

Je kunt een voorbeeldcontract in de vorm van een CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

Aandachtspunten voor het CSV-contractbestand

Lees de volgende aandachtspunten voordat je een CSV-contractbestand gebruikt om contracten te importeren.

Het CSV-bestand opmaken

Controleer eerst of het CSV-contractbestand aan de volgende criteria voldoet, zodat het correct wordt geïmporteerd:

 • De eerste regel van het CSV-contractbestand dien de kolomkopteksten te bevatten zoals opgegeven in de tabel met de beschrijving van het CSV-contract.
 • Elke kolom moet worden gescheiden door een komma.
 • Een CSV-bestand mag maximaal 10 MB groot zijn.

Inzicht in de handle-kolom

De handle wordt gebruikt om elk contract te identificeren. Handles worden gebruikt om gegevens op de volgende manieren te beheren:

 • Contracten met meerdere orderregels groeperen: contracten met meerdere orderregels worden gegroepeerd door een gedeelde handle.
 • Dubbele contracten voorkomen: dubbele contracten worden bij import genegeerd. Als een rij met dezelfde handle eerder is geïmporteerd, wordt die rij overgeslagen in het nieuwe importproces. Dit mechanisme helpt bij het voorkomen van de duplicatie van gegevens.

Contracten met meerdere orderregels

Bij contracten met meerdere orderregels is een afzonderlijke rij nodig voor elke orderregel en deze worden gegroepeerd door de kolom handle.

Voeg bijvoorbeeld elke orderregel als een afzonderlijke rij toe als een contract drie orderregels bevat. De eerste rij bevat alle contractgegevens en de volgende twee rijen bevatten alleen waarden in de volgende kolommen:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Optioneel: line_selling_plan_id
 • Optioneel: line_selling_plan_name

De handle moet voor alle drie de kolommen identiek zijn. Alle andere kolommen in rijen twee en drie moeten leeg zijn. Je kunt de CSV-voorbeeldtemplate downloaden om een voorbeeld van een contract met meerdere orderregels te bekijken.

Beschrijving van het CSV-bestand

De informatie die in de contract-CSV wordt gebruikt, valt in de volgende categorieën: * De naam van het contract * Klant- en factuurgegevens * Bezorgmethode en -gegevens * De artikelen die bij het abonnement zijn inbegrepen

Voeg alle kolommen aan het CSV-bestand toe om correct te importeren. Alle velden zijn vereist, tenzij anders vermeld.

Beschrijving van de kolommen in het CSV-contractbestand.
Kolom Beschrijving
Handle Handles zijn de unieke ID's voor elk contract. Bijvoorbeeld: rood-shirt. Handles kunnen letters en cijfers bevatten en bestaan meestal uit een gecombineerde tekenreeks van letters, cijfers of beide. Voor elk contract is een unieke handle nodig.
upcoming_billing_date De aankomende factuurdatum voor het contract.
De tijd staat in UTC (Coordinated Universal Time) en moet worden genoteerd als YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
Zo is 15:50 uur op 7 september 2019 in de tijdzone van UTC (Coordinated Universal Time) weergegeven als 2019-09-07T15:50:00Z.
De aankomende datumwaarde voor facturering moet ten minste 24 uur na de datum en tijd waarop het CSV-bestand is geïmporteerd worden ingesteld op een datum en tijd.
customer_id De klant-ID. De ID moet overeenkomen met de ID van een bestaande klant in je Shopify-beheercentrum en moet een reeks cijfers zijn. Bijvoorbeeld 6320530986896.
currency_code De valutacode van het contract. De valutacode dient overeen te komen met een valuta die actief is in je winkel.
status De status van het contract. Contracten kunnen een van de volgende statussen hebben:
 • Actief
 • Gepauzeerd
cadence_interval De bezorgfrequentie van het abonnement. Een contract kan een van de volgende tijdsintervallen hebben:
 • Week
 • Maand
 • Jaar
cadence_interval_count De bezorgfrequentie van het abonnement binnen het algemene tijdsinterval. Het tijdsinterval voor elke maand is bijvoorbeeld één en het tijdsinterval voor elke twee weken is twee.
customer_payment_method_id De ID voor de betaalmethode die door de klant voor het contract wordt gebruikt. De ID is een unieke alfanumerieke code. Bijvoorbeeld 24e8c839c47ef47d30ad28346d130e74.
delivery_price De prijs van de bezorging in de juiste valutanotatie.
delivery_method_type De bezorgmethode van het abonnement. De bezorgmethode kan alleen een van de volgende typen zijn:
 • Verzending
 • lokale bezorging
 • Ophalen
 • Geen
delivery_address_first_name De voornaam van de ontvanger op het bezorgadres. Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_last_name De achternaam van de ontvanger op het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_address1 De eerste regel van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_address2 De tweede regel van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist als er een tweede adresveld is en de bezorgmethode Verzenden of Lokale bezorging is.
delivery_address_city De plaats van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_province_code De ISO-code van de provincie of staat van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_country_code De ISO-code van het land van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_company De bedrijfsnaam van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist als de bestelling voor een bedrijf is en de bezorgmethode Verzenden of Lokale bezorging is.
delivery_address_zip De postcode van het bezorgadres.
Dit veld is alleen vereist voor de methodes Verzenden en Lokale bezorging.
delivery_address_phone Het telefoonnummer van het bezorgadres, bijvoorbeeld +1 (613) 555-5555.
Dit veld is alleen vereist voor de methoden Verzending en Lokale bezorging .
delivery_local_delivery_phone Het telefoonnummer van het bezorgadres. Dit veld is vereist voor abonnementen met de methode Lokale bezorging .
delivery_local_delivery_instructions Instructies voor lokale bezorging.
Dit veld hoeft alleen te worden opgenomen wanneer er instructies zijn verstrekt voor abonnementen met de methode Lokale bezorging.
delivery_pickup_method_location_id De locatie-ID voor de afhaalmethode.
Dit veld is alleen vereist voor abonnementen met de methode Lokaal afhalen .
line_variant_id De ID voor elke orderregel die in het abonnement is opgenomen, bijvoorbeeld 53154087005812.
Voeg elke orderregel toe als een nieuwe regel met de unieke variant-ID als er meerdere orderregels in het abonnement zijn opgenomen.
line_quantity De hoeveelheid voor elke orderregel die in het abonnement is opgenomen.
Voeg de hoeveelheid voor dat specifieke artikel toe als er meerdere orderregels in het abonnement zijn opgenomen en niet de totale hoeveelheid van alle opgenomen artikelen.
line_current_price De prijs van de abonnementsorderregel in de juiste valutanotatie.
line_selling_plan_id De ID van het abonnement, bijvoorbeeld 3607724288.
Dit veld is optioneel.
line_selling_plan_name De naam van het abonnement.
Dit veld is optioneel.

Contracten importeren met een CSV-bestand

Met een CSV-bestand kun je bestaande contracten importeren van een in aanmerking komende abonnements-app van derden uit de Shopify App Store, of vanuit de Shopify Subscriptions-app in een andere winkel.

Je kunt een CSV-bestand niet gebruiken voor het bewerken of overschrijven van bestaande contracten. Duplicaten van bestaande contracten worden bij importeren genegeerd.

Contracten importeren van een abonnements-app van derden

Mogelijk kun je contracten importeren vanuit een abonnements-app van derden. Hou rekening met het volgende gedrag bij het importeren vanuit een app van derden:

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Abonnementen > Contracten.
 2. Klik op Importeren.
 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer het CSV-bestand dat je wilt importeren.
 4. Klik op Bestand uploaden.

Wanneer je CSV-bestand is geüpload, ontvang je een bevestigingsmail van Shopify op het e-mailaccount dat je hebt gebruikt bij de registratie van je Shopify-winkel. Lees oplossingen voor veelvoorkomende importfouten om importproblemen op te lossen.

Contracten exporteren met een CSV-bestand

Je kunt contracten voor je administratie exporteren of importeren in een andere Shopify-winkel waar je de Shopify Subscriptions-app hebt geïnstalleerd.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Abonnementen > Contracten.
 2. Klik op Exporteren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis