Veelvoorkomende importproblemen met contract-CSV's oplossen

Controleer of het probleem wordt vermeld in de volgende oplossingen als je problemen ondervindt met het importeren van het door komma's gescheiden bestand (CSV) van het contract. Als je nog steeds problemen ondervindt, neem je contact op met Shopify Support.

CSV-bestand is groter dan 10 MB

CSV-bestanden voor uploaden mogen maximaal 10 MB zijn. Als je CSV-bestand groter is dan 10 MB, kun je het in meerdere bestanden opsplitsen en deze apart uploaden.

Foutmeldingen en oplossingen

CSV-bestand bevat geen contractinformatie

Als alle waarden in de CSV-kolommen leeg zijn, wordt het CSV-bestand niet geïmporteerd. Vul elke rij met de vereiste contractinformatie.

CSV-bestand bevat alleen dubbele contracten

Als alle handlekolommen in het CSV-bestand overeenkomen met bestaande contract-handles, wordt het CSV-bestand niet geïmporteerd omdat er geen nieuwe contracten zijn om te importeren. Als er contracten zijn die nieuw horen te zijn, verander je de handles naar een unieke naam.

Kolomfouten

Een CSV-bestand met onjuiste kolommen kan leiden tot een van de volgende fouten:

 • Kolom wordt niet ondersteund
 • Kolom ontbreekt
 • Kolom is dubbel

Zorg ervoor dat de kolommen in het CSV-bestand overeenkomen met de vereiste kolommen in de juiste volgorde.

De duur beschreven in cadence_interval_count overschrijdt het maximum

De tijdsintervaltelling heeft een maximum van 100 jaar.

Extra contracten met dezelfde handle bevatten ongeldige velden

Voeg voor contracten met meerdere orderregels alleen waarden toe aan de volgende kolommen:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • Optioneel: line_selling_plan_id
 • Optioneel: line_selling_plan_name

Dubbel contract

Dubbele contracten zijn contracten met een handle die overeenkomt met een bestaand contract in de app. Dubbele contracten worden genegeerd. Als het contract nieuw hoort te zijn, verander je de handle van het contract naar een unieke waarde.

delivery_address_phone bevat een ongeldig telefoonnummer voor lokale bezorging

De delivery_address_phone mag alleen overeenkomen met een geldig telefoonnummerformaat.

delivery_pickup_method_location_id bevat een ongeldige afhaallocatie-ID

De delivery_pickup_method_location_id mag alleen overeenkomen met de ID van een locatie in het Shopify-beheercentrum.

Contracten bevatten ongeldige bezorgmethodevelden

Elke bezorgmethode bevat specifieke velden die lege waarden horen te hebben. Voor de volgende methoden is het vereist dat deze specifieke velden leeg zijn:

 • Contracten voor de bezorgmethode voor verzending bevatten ongeldige velden: de velden delivery_local_delivery_phone, delivery_local_delivery_instructions en delivery_pickup_method_location_id dienen leeg te zijn.
 • Contracten voor de lokale bezorgmethode bevatten ongeldige velden: het veld delivery_pickup_method_location_id dient leeg te zijn.
 • Contracten voor de afhaalmethode bevatten ongeldige velden: alle bezorgadresvelden, het veld delivery_local_delivery_phone en het veld delivery_local_delivery_instructions dienen leeg te zijn.
 • Contracten zonder bezorgmethode bevatten ongeldige velden: alle velden voor bezorgadressen, lokale bezorging en afhaling dienen leeg te zijn.

Kolom is leeg

Vereiste kolommen dienen waarden te bevatten. Voeg de ontbrekende waarde toe aan de kolom.

Kolom bevat niet-numerieke waarden

Verwijder tekens uit de aangegeven kolom die geen cijfers zijn.

Kolom bevat waarden onder de minimaal aanvaardbare waarde

De waarden in de kolom mogen niet onder de beschreven minimumwaarde liggen. Verander de waarde naar een hogere waarde.

Kolom bevat waarden boven de maximaal aanvaardbare waarde

De waarden in de kolom mogen niet boven de beschreven maximumwaarde liggen. Wijzig de waarde naar een lagere waarde.

Kolom bevat waarden die te lang zijn

De waarden in de kolom mogen de beschreven maximaal toegestane lengte niet overschrijden. Verkort de waarde tot een lengte binnen het geaccepteerde bereik.

Kolom bevat opmaakfouten

De indeling van de opgegeven waarde in de kolom komt niet overeen met de vereiste opmaak. De kolom cadence_interval_count moet dient bijvoorbeeld een getal te zijn.

Kolom bevat een ongeldige opmaak

Alle waarden in line_current_price en delivery_price dienen een geldige valutaopmaak te hebben.

delivery_address_country_code bevat een ongeldige landcode

De delivery_address_country_code moet een geldige landcode zijn. Landcodes moeten zijn opgemaakt in de indeling ISO 3166-1 alfa-2 landcode .

currency_code bevat een ongeldige valutacode

De currency_code dient een geldige valutacode te zijn.

Valutacode niet ingeschakeld

De valutacode die je in de CSV gebruikt, dient actief te zijn in je winkel.

Kolom komt niet overeen met een van de vooraf gedefinieerde aanvaardbare waarden

Alle waarden in cadence_interval, status en delivery_method_type dienen overeen te komen met een van de specifieke keuzewaarden in de CSV-beschrijving.

upcoming_billing_date bevat een ongeldige datum- en tijdnotatie

De waarde van upcoming_billing_date moet de ISO 8601-notatieYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ hebben. De tijd is in UTC (Coordinated Universal Time).

upcoming_billing_date bevat een ongeldige aankomende factuurdatum

Stel de upcoming_billing_date in op een datum en tijd ten minste 24 uur na de datum en tijd dat je het CSV-bestand importeert.

delivery_address_zip bevat een ongeldige postcode

De delivery_address_zip dient een geldige postcode te zijn.

customer_payment_method_id komt niet overeen met de klant

De customer_payment_method_id dient overeen te komen met de customer_id die is opgegeven in dezelfde rij.

customer_id bevat een ongeldige klant-ID

De waarde van customer_id dient overeen te komen met de juiste klant-ID in het Shopify-beheercentrum.

customer_payment_method_id bevat een ongeldige klantbetaalmethode-ID

De waarde van customer_payment_method_id dient overeen te komen met de juiste betaalmethode-ID in het Shopify-beheercentrum.

product_variant_id bevat een ongeldige productvariant-ID

De product_variant_id dient overeen te komen met de juiste variant-ID in het Shopify-beheercentrum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis