Sözleşme CSV dosyasını içe aktarmayla ilgili yaygın sorunları giderme

Sözleşme virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyanızı içe aktarırken sorun yaşıyorsanız sorunun aşağıdaki çözümlerde listelenip listelenmediğini kontrol edin. Hâlâ sorun yaşıyorsanız Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

CSV dosyası 10 MB'den büyük

CSV dosyası için maksimum yükleme boyutu 10 MB'dir. CSV dosyanız 10 MB'den büyükse CSV dosyasını, ayrı olarak içe aktarabileceğiniz, maksimum yükleme boyutunu aşmayan birden fazla dosyaya bölebilirsiniz.

Hata mesajları ve çözümleri

CSV dosyası sözleşme bilgisi içermiyor

CSV sütunlarındaki tüm değerler boşsa CSV dosyası içe aktarılmaz. Her satırı gerekli sözleşme bilgileriyle doldurun.

CSV dosyası yalnızca yinelenen sözleşmeleri içeriyor

CSV dosyasındaki tüm tanıtıcı sütunları mevcut sözleşme tanıtıcılarıyla eşleşiyorsa içe aktarılacak yeni sözleşme olmadığından CSV dosyası içe aktarılmaz. Yeni sözleşme olması gereken sözleşmeler varsa tanıtıcıları benzersiz bir adla değiştirin.

Sütun hataları

Yanlış sütunlara sahip bir CSV dosyası aşağıdaki hatalardan herhangi birine neden olabilir:

 • Sütun desteklenmiyor
 • Sütun eksik
 • Sütun çoğaltıldı

CSV dosyanızdaki sütunların gerekli sütunlarla doğru sırayla eşleştiğinden emin olun.

cadence_interval_count sütununda açıklanan süre maksimum değerden fazla

Sıklık aralığı sayısı maksimum 100 yıldır.

Aynı tanıtıcıya sahip ek sözleşmelerde geçersiz alanlar var

Birden fazla satır öğesi içeren sözleşmeler için yalnızca aşağıdaki sütunlara değer ekleyin:

 • handle
 • line_variant_id
 • line_quantity
 • line_current_price
 • İsteğe bağlı: line_selling_plan_id
 • İsteğe bağlı: line_selling_plan_name

Yinelenen sözleşme

Yinelenen sözleşmeler, uygulamadaki mevcut bir sözleşmeyle eşleşen tanıtıcıya sahip sözleşmelerdir. Yinelenen sözleşmeler dikkate alınmaz. Sözleşmenin yeni bir sözleşme olması gerekiyorsa sözleşme tanıtıcıyı benzersiz bir değerle değiştirin.

delivery_address_phone geçersiz bir yerel teslimat telefon numarasına sahip

delivery_address_phone geçerli bir telefon numarası biçimiyle eşleşmelidir.

delivery_pickup_method_location_id geçersiz bir teslim alım kimliğine sahip

delivery_pickup_method_location_id Shopify yöneticinizdeki bir konumun kimliğiyle eşleşmelidir.

Sözleşmeler geçersiz teslimat yöntemi alanlarına sahip

Her teslimat yönteminin, boş değerlere sahip olması gereken belirli teslimat yöntemi alanları vardır. Aşağıdaki yöntemler bu belirli alanların boş olmasını gerektirir:

 • Kargo teslimat yöntemine ilişkin sözleşmelerde geçersiz alanlar var: Delivery_local_delivery_phone, Delivery_local_delivery_instructions, Delivery_pickup_method_location_id alanları boş olmalıdır.
 • Yerel teslimat yöntemine ilişkin sözleşmelerde geçersiz alanlar var: delivery_pickup_method_location_id alanı boş olmalıdır.
 • Teslim alım yöntemine ilişkin sözleşmelerde geçersiz alanlar var: Tüm teslimat adresi alanları delivery_local_delivery_phone ve delivery_local_delivery_instructions boş olmalıdır.
 • Teslimat yöntemi olmayan sözleşmelerde geçersiz alanlar var: Tüm teslimat adresi, yerel teslimat ve teslim alım alanları boş olmalıdır.

Sütun boş

Gerekli sütunlar değere sahip olmalıdır. Eksik değeri sütuna ekleyin.

Sütunda sayısal olmayan değerler bulunuyor

Belirtilen sütundaki sayı olmayan tüm karakterleri kaldırın.

Sütun kabul edilebilir minimum değerden düşük değerler içeriyor

Sütundaki değerler, açıklanan minimum değerden düşük olamaz. Değeri, daha yüksek bir değerle değiştirin.

Sütun kabul edilebilir maksimum değerden yüksek değerler içeriyor

Sütundaki değerler, açıklanan maksimum değerden yüksek olamaz. Değeri, daha düşük bir değerle değiştirin.

Sütunda çok uzun değerler bulunuyor

Sütundaki değerler, açıklanan maksimum izin verilen uzunluğu aşamaz. Değeri kabul edilen aralık içinde bir uzunluğa kısaltın.

Sütunda biçimlendirme hataları bulunuyor

Sütunda sağlanan değerin biçimi gerekli biçimle eşleşmiyor. Örneğin, cadence_interval_count sütununun bir sayı olması gerekir.

Sütun geçersiz bir biçim içeriyor

line_current_price ve delivery_price öğelerindeki tüm değerler geçerli bir para birimi biçiminde olmalıdır.

delivery_address_country_code geçersiz bir ülke kodu içeriyor

delivery_address_country_code, geçerli bir ülke kodu olmalıdır. Ülke kodları, ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodu biçimine sahip olmalıdır.

currency_code para geçersiz bir para birimi kodu içeriyor

currency_code değeri geçerli bir para birimi kodu olmalıdır.

Para birimi kodu etkinleştirilmemiş

CSV dosyanızda kullanılan para birimi kodunun mağazanızda etkin olması gerekir.

Sütun önceden tanımlanmış kabul edilebilir değerlerle eşleşmiyor

cadence_interval, status ve delivery_method_type sütunlarındaki tüm değerler, CSV açıklamasında belirtilen belirli değer seçeneklerinden biriyle eşleşmelidir.

upcoming_billing_date geçersiz bir tarih saat biçimi içeriyor

upcoming_billing_date, değeri ISO 8601 biçiminde (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ) olmalıdır. Zaman, UTC (Eş Güdümlü Evrensel Zaman) şeklinde gösterilir.

upcoming_billing_date geçersiz bir yaklaşan fatura tarihi içeriyor

upcoming_billing_date değeri, CSV dosyasının içe aktarıldığı tarih ve saatten en az 24 saat sonraki bir tarih ve saate ayarlanmalıdır.

delivery_address_zip geçersiz bir posta kodu içeriyor

delivery_address_zip değeri, geçerli bir posta kodu olmalıdır.

customer_payment_method_id müşteriyle eşleşmiyor

customer_payment_method_id, aynı satırda belirtilen customer_id ile eşleşmelidir.

customer_id geçersiz bir müşteri kimliği içeriyor

customer_id değerinin Shopify yöneticinizdeki doğru müşteri kimliğiyle eşleşmesi gerekir.

customer_payment_method_id geçersiz bir müşteri ödeme yöntemi kimliği içeriyor

customer_payment_method_id değerinin Shopify yöneticinizdeki doğru ödeme yöntemi kimliğiyle eşleşmesi gerekir.

product_variant_id geçersiz bir ürün varyasyonu kimliği içeriyor

product_variant_id değerinin Shopify yöneticinizdeki doğru varyasyon kimliğiyle eşleşmesi gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene