Contenttypen en waarden metaveld

Elk type metaveld accepteert een reeks ondersteunde waarden voor verschillende gebruiksvoorbeelden. Raadpleeg de tabel met veelgebruikte contenttypen van metavelden voor meer informatie over het volgende:

  • ondersteunde waarden voor elk type metaveld
  • gebruiksvoorbeelden voor elk type metaveld

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie voor ontwikkelaars voor metavelden.

Algemene contenttypen en waarden metaveld
Content-type Beschrijving Voorbeeld
Kleur Ondersteunt RGB-waarden in de indeling #RRGGBB. Sla de kleur van een product op en stel vervolgens de achtergrond van de productpagina in op dezelfde kleur.
Datum Ondersteunt datumwaarden in de ISO 8601-indeling, zonder tijdzone. Vervaldatums van producten toevoegen.
Datum en tijd Ondersteunt datumwaarden in de ISO 8601-indeling en tijdwaarden in de tijdzone UTC. Lancerings- of releasedata van producten toevoegen.
Afmetingen Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. Gewicht maakt gebruik van het metrieke of imperiale stelsel. Voeg afmetingen van dozen of producten toe, zoals de lengte van een sjaal.
Gewicht Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. Gewicht maakt gebruik van het metrieke of imperiale stelsel. Voeg het gewicht van een product of ingrediënt toe, bijvoorbeeld gram suiker.
Volume Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. Gewicht maakt gebruik van het metrieke of imperiale stelsel. Voeg de volumecapaciteit van een waterfles toe.
Nummer

Ondersteunt gehele getallen en decimale waarden, afhankelijk van hoe je je definitie configureert.

  • Gehele getallen kunnen in het bereik van -4.611.686.018.427.387.904 tot 4.611.686.018.427.387.903 liggen.
  • Decimalen kunnen een bereik hebben van +/-9999999999999.99999999999, met maximaal 13 cijfers vóór de decimaal en maximaal 9 cijfers daarna.

Een metaveld voor een geheel getal kan worden gebruikt om een paginatelling voor boeken toe te voegen.

Een metaveld voor een decimaal kan worden gebruikt om een gewicht in karaat voor sieraden toe te voegen.

Beoordeling Ondersteunt decimalen op een bepaalde schaal, afhankelijk van hoe je je definitie configureert. Voeg een doelgroepscore of sterwaardering toe voor een product.
Productreferentie Ondersteunt koppeling naar één product. Sla gerelateerde producten op op productpagina's in je onlinewinkel.
Referentie productvariant Ondersteunt koppeling naar één productvariant. Andere kledingartikelen in dezelfde kleur opslaan en weergeven op productpagina's in je onlinewinkel
Bestandsreferentie

Ondersteunt het uploaden van een enkel bestand van minder dan 20 MB in een van de volgende bestandstypen:

  • afbeeldingen
  • alle bestandstypen

Afbeeldingen in de indeling JPEG, PNG en GIF worden weergegeven in je onlinewinkel. Alle andere bestandstypen worden weergegeven als beschikbaar om te downloaden.

Voeg een PDF-bestand toe voor montageinstructies.
Paginareferentie Biedt een link naar een pagina in je onlinewinkel. Voeg een link toe aan een privacypagina, blogpost of gedetailleerde zorggids voor je onlinewinkel.
URL Ondersteunt de URL's HTTP, HTTPS en mailto:. Je kunt URL's beperken tot specifieke domeinen wanneer je je metaveld-definitie maakt. Voeg een link toe voor beoordelingen van boeken of productvideo's die op een specifieke website worden gehost.
Tekst

Ondersteunt tekst zonder opmaak in velden met één of meerdere regels. Velden met meerdere regels kunnen regeleindes bevatten.

Je kunt velden met één regel beperken tot vooraf ingestelde keuzes die je opgeeft wanneer je de metavelddefinitie maakt.

Voeg verzendnotities, aankondigingen of instructies voor verzendingen toe.
Waar of niet waar Maakt een selectievakje om te selecteren of een voorwaarde juist of onjuist is. Voeg toe of er een optie beschikbaar is, zoals of een artikel kan worden gegraveerd.
JSON Ondersteunt ruwe JSON-gegevens voor geavanceerde gebruikssituaties wanneer je een gestructureerde gegevensbron nodig hebt. Voeg een specificatietabel toe die voor elk product verschillende kolommen heeft, bijvoorbeeld een tabel met ingrediënten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis