Contenttypen en waarden metaveld

Elk type metaveld accepteert een reeks ondersteunde waarden voor verschillende gebruiksvoorbeelden. Raadpleeg de tabel met veelgebruikte contenttypen van metavelden voor meer informatie over het volgende:

 • ondersteunde waarden voor elk type metaveld
 • gebruiksvoorbeelden voor elk type metaveld
 • als het contenttype als metaveldlijst kan worden gebruikt

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie over Metavelden voor ontwikkelaars.

Veelvoorkomende metaveld-contenttypen
Content-type Beschrijving Voorbeeld
Kleur Ondersteunt RGB-waarden in de indeling #RRGGBB.

Kleurvelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Sla de kleur van een product op en stel vervolgens de achtergrond van de productpagina in op dezelfde kleur.
Datum Ondersteunt datumwaarden in de ISO 8601-indeling, zonder tijdzone.

Datumvelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Voeg vervaldatums van producten, leverdatums voor bestellingen of geboortedatums van klanten toe.
Datum en tijd Ondersteunt datumwaarden in de ISO 8601-indeling en tijdwaarden in de tijdzone UTC.

Datum- en tijdvelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Lancerings- of releasedata van producten toevoegen.
Afmetingen Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. Gewicht maakt gebruik van het metrieke of imperiale stelsel.

Afmetingsvelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Voeg afmetingen van dozen of producten toe, zoals de lengte van een sjaal.
Gewicht Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. Gewicht maakt gebruik van het metrieke of imperiale stelsel.

Gewichtsvelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Voeg het gewicht van een product of ingrediënt toe, bijvoorbeeld gram suiker.
Volume Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. Gewicht maakt gebruik van het metrieke of imperiale stelsel.

Volumevelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Voeg de volumecapaciteit van een waterfles toe.
Nummer

Ondersteunt ronde getallen of decimale waarden, afhankelijk van hoe je je definitie configureert. Zowel velden met ronde getallen als velden met decimale waarden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

 • Gehele getallen kunnen in het bereik van -4.611.686.018.427.387.904 tot 4.611.686.018.427.387.903 liggen.
 • Decimalen kunnen een bereik hebben van +/-9999999999999.99999999999, met maximaal 13 cijfers vóór de decimaal en maximaal 9 cijfers daarna.

Een metaveld voor een geheel getal kan worden gebruikt om een paginatelling voor boeken toe te voegen.

Een metaveld voor een decimaal kan worden gebruikt om een gewicht in karaat voor sieraden toe te voegen.

Beoordeling Ondersteunt decimalen op een bepaalde schaal, afhankelijk van hoe je je definitie configureert.

Beoordelingsvelden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Voeg een doelgroepscore of sterwaardering toe voor een product.
Productreferentie Ondersteunt het koppelen aan een enkele of meerdere producten in een metaveldlijst. Sla uitgelichte producten op productpagina's of collectiepagina's op en geef ze weer in je onlinewinkel.
Referentie productvariant Ondersteunt koppeling naar één productvariant. Andere kledingartikelen in dezelfde kleur opslaan en weergeven op productpagina's in je onlinewinkel.
Bestandsreferentie

Ondersteunt het uploaden van een enkel bestand in een van de volgende bestandstypen:

 • Afbeeldingen
  • Afbeeldingen moeten kleiner zijn dan 20 MB. Geaccepteerde indelingen: JPEG, PNG, WEBP, HEIC en GIF.
 • Video's
  • Video's moeten minder dan 1 GB zijn en minder dan tien minuten lang zijn. Geaccepteerde indelingen: MOV en MP4.
 • alle bestandstypen
  • Generieke bestanden moeten kleiner zijn dan 20 MB.

Afbeeldingen en video's kunnen worden weergegeven in je onlinewinkel of worden gebruikt als een downloadbare bron. Generieke bestanden zijn alleen bedoeld om te downloaden.

In de Vereisten voor bestandsindeling vind je welke bestandstypen worden ondersteund.

Voeg een PDF-bestand toe voor montageinstructies.
Paginareferentie Hiermee kun je een link maken naar een bestaande pagina. Ondersteunt het linken naar een of meerdere pagina's in een metaveldlijst. Plaats je beleidspagina of een gedetailleerde verzorgingsgids voor producten in je onlinewinkel.
Collectiereferentie Hiermee kun je een link maken naar een bestaande collectie. Ondersteunt het linken naar een of meer collecties in een metaveldlijst. Voeg een collectie 'De look compleet maken' toe voor modeproducten in je onlinewinkel.
URL Ondersteunt de URL's HTTP, HTTPS en mailto:. Je kunt URL's beperken tot specifieke domeinen wanneer je je metavelddefinitie maakt.

URL-velden kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Voeg een link toe voor beoordelingen van boeken of productvideo's die op een specifieke website worden gehost.
Tekst

Ondersteunt tekst zonder opmaak in velden met één of meerdere regels. Velden met meerdere regels kunnen regeleindes bevatten.

Tekstvelden met een of meer regels kunnen worden gebruikt in een lijst met waarden.

Je kunt velden met één regel beperken tot vooraf ingestelde keuzes die je opgeeft wanneer je de metavelddefinitie maakt.

Voeg verzendnotities, aankondigingen of instructies voor verzendingen toe.
Waar of niet waar Maakt een selectievakje om te selecteren of een voorwaarde juist of onjuist is. Voeg toe of er een optie beschikbaar is, zoals of een artikel kan worden gegraveerd.
JSON Ondersteunt ruwe JSON-gegevens voor geavanceerde gebruikssituaties wanneer je een gestructureerde gegevensbron nodig hebt. Voeg een specificatietabel toe die voor elk product verschillende kolommen heeft, bijvoorbeeld een tabel met ingrediënten.
Money Ondersteunt zowel gehele getal- als decimaalwaarden. Valutacode moet overeenkomen met winkelvaluta. Volg de gegevens over de productkosten, zoals distributeurkosten of de kosten van het verzenden naar magazijn.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis