Automatisch vergrendelen instellen voor je iPad

Je kunt instellen dat je iPad wordt vergrendeld na een periode van inactiviteit of wanneer een verkoop is voltooid. Jij moet een viercijferige pincode invoeren om het scherm te ontgrendelen.

  1. Tik op het startscherm van de Shopify POS-app op .

  2. Tik op Instellingen.

  3. Tik onder Beveiliging op Schermvergrendeling.

  4. Tik op een tijdoptie. Als de Shopify POS-app voor de geselecteerde tijdsduur inactief is, wordt het scherm vergrendeld.

  5. Schakel Automatisch vergrendelen na verkoop in als je wilt dat het scherm wordt vergrendeld nadat elke bestelling is voltooid.

  6. Tik op Vorige om terug te gaan naar het scherm Instellingen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis